ACC Foredrag

„Disse materialene inneholder det komplette grunnlaget til det eneste spillet i universet hvor alle vinner, selve det triumferende livs spill.”

L. Ron Hubbard
de Avanserte kliniske kursene utgjør den daglige nedtegnelsen av LRHs utviklingsmessige forskningsspor, og gir beveggrunnene for hver eneste oppdagelse og banebrytende fremskritt – samt den fulle anvendelsen av dem. Det består av over 1000 foredrag og 500 utstedelser og er virkelig den stien som øyeblikk for øyeblikk leder rett frem til det Gradkartet vi har i dag.
Lær mer