Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Hubbard clearing-scientolog-kurs

Hubbard clearing-scientolog-kurs

Hubbard clearing-scientolog-kurs

Mens 50-tallet gikk over i historien, kom 60-tallet brølende til live. På Kongressen om menneskets tilstand hadde Ron sørget for at hele Scientologi satte kurs mot OT da han bekjentgjorde gjennombruddet om Ansvar og teknologien om overter og withhold. Allerede neste dag begynte han å gi foredrag til auditører på Hubbard clearing scientolog-kurset: «I dag auditerer du caser og du auditerer dem med de varmeste knappene som finnes i caser, og det krever at du er på vakt, og du må være på tå hev hele tiden.» Kort sagt kunne man ikke gå det minste på kompromiss med perfeksjon, og det betydde auditering med hårfin presisjon, hvilket krevde et helt bestemt auditør-verktøy – nemlig E-meteret. Her er det så at Ron gir en gjennomgripende beskrivelse av alle fasetter i meterbehandling. Hvordan meteret registrerer thetanens innvirkning på masse, energi, tid og rom, årsaken til et theta bop samt gjenkjennelse av caser gjennom meterreaksjoner. Det er her alt sammen. LRH fremlegger hvordan og hvorfor meteret brukes samt meterfenomener for å lokalisere og håndtere overter og withhold. Dermed kan ansvar gjenopprettes og døren kan på den måten åpnes til OT.

Les mer
kjøpe:
$125 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 10

Mer om Hubbard clearing-scientolog-kurs

Tonearmen er et mål på hvor mye ansvar pc-en tar for tilværelsen sin og for overtene og withholdene sine i alminnelighet. Så denne tonearm kunne sies å være – og jeg gir dere nå et høyst viktig, avgjørende datum i bruken av et E-meter og hovedprinsippet for all auditering, og det er ganske enkelt dette: at jo høyere tonearmen er, jo mindre er ansvaret for overtene og withholdene. L. Ron Hubbard

Hvis 1950-årene kulminerte i en rekke gjennombrudd for å gjøre omfattende clearing til en realitet, så ble 1960-årene innvarslet med pioneroppdagelser innenfor helt nye områder på veien til Opererende Thetan.Scientologi gikk ikke bare inn i et nytt tiår, men inn i en ny epoke med avslutningen av Det 1. avanserte kliniske kurset i Melbourne og Kongressen om menneskets tilstand – som omfattet alt hva Ron hadde oppdaget med hensyn til overter, withhold og den avgjørende viktigheten av ansvarlighet i forbindelse med frembringelsen av OT-er.

Når det gjelder hvordan disse nye oppdagelsene ble omsatt til faktisk auditering, krevde teknologien Ron nå hadde systematisert for å fjerne barrierene på veien til OT, at auditører ble utdannet til fullkommenhet. Og nettopp av den grunn fikk ett auditørverktøy større betydning enn alle andre:

«Auditering nå om dagen gjøres med et E-meter. Det er det eneste pålitelige du har med hensyn til auditering, som du kan stole fullstendig på.»

1960 var derfor knapt begynt da Ron startet leveringen av Hubbard clearing-scientolog-kurs i Akademiet på Founding Church i Washington, D.C. Ved kursstart den 4. januar omfattet de som var utvalgt til å motta denne avanserte utdannelsen, omtrent 25 toppauditører.

I den første instruksjonen lyttet de til foredragene Ron hadde avholdt noen få uker før, for klassen på Det 1. ACC-et i Melbourne. Det inneholdt teorien, mekanismene og anvendelsen av hans seneste oppdagelser. Samtidig holdt Ron kveldsforedrag som omfattet rekkevidden av E-meteret, utførlig forklart og demonstrert – en fullstendig beskrivelse av hvert eneste tenkelige meterfenomen inkludert hvordan å gjenkjenne det, hva det betød, og viktigst av alt, hvordan å bruke det i session.

Alt er der, fra det faktumet at meteret registrerer thetanens effekt på materie, energi, rom, tid og hans tanker; fenomenet theta bop og hvorfor det oppstår; og hvordan å gjenkjenne en case gjennom meterutslag. Dessuten, og spesielt relevant for alt det disse gjennombruddene betød for denne kulturen og planeten, hvordan og hvorfor meteret brukes til å lokalisere overter og withhold og befri personen for de skadelige virkningene av dem – og de nøyaktige mekanismene og fenomenene som ligger til grunn for denne teknologien:

  • Rudimenter – hva de er og hvorfor ingen session noensinne begynner uten dem
  • Tonearm – hvorfor den er et mål for det ansvaret preclear tar
  • Reaktiv bank – mengden av bank er omvendt proporsjonal med mengden av ansvar
  • Evne – hvordan en bestemt evne kan gjenskapes ved håndtering av ansvar
  • Store overter – hvorfor de ikke alltid gir utslag på et meter til å begynne med, og hvordan man letter mindre overter for å nå en som er større
  • Identitet – den primære knappen på tidssporet
  • KRC-trekanten – hvordan den brukes i auditering, og hvorfor auditøren er overordnet alle dens punkter
  • Energi – hvorfor du kan brenne kull for å produsere varme og hvordan dette forholder seg til auditering

Når det gjelder hva disse dataene betød for clearing og frembringelsen av OT-er, beskrev Ron – i en policy som skulle bli publisert fra Saint Hill rett etterpå – disse foredragene som de viktigste kursbåndene som noensinne var utgitt. Og om hva alt det innebar, tilføyde han:

«Det har tatt meg nesten ti år å bygge en bedre Bro. Tja, jeg har ingen betenkeligheter over dette. Den vil tåle alle byrder og belastninger. Vi kjenner aberrasjonens grunnleggende knapper fullt og helt, og dere vil så avgjort aldri bli de samme igjen.»

Det omfatter også et innspilt budskap fra LRH fra 11. mars 1960 som inneholder data som er direkte forbundet med HCS-kurset. Det henvendte seg til studenter ved et sørafrikansk ACC som bestod av avspillinger av foredragene fra HCS og Det 1. Melbourne ACC-et. Det hadde tittelen «Spesielt kurs-bånd – sørafrikansk ACC», og denne innspillingen har aldri tidligere vært tilgjengelig og presenteres her for første gang.

« ACC Lectures