Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Botemiddel for havingness

Botemiddel for havingness

Botemiddel for havingness

Etter å ha avsluttet det fjerde London-ACC-et og kurset om Rehabilitering av valgfrihet for profesjonelle, tok Ron nesten ikke pause i programmet sitt med å forbedre auditør-ferdigheter. Den neste fasen var praktisk utdanning i de nyeste prosessene, og samtidig sendte han auditører ut i området for å skjerpe kompetansen deres. De ble kjent som foredragene ved auditørmøtet i London, og det var her han utviklet de mest grunnleggende prosessene, som senere ble beskrevet i boken Scientologi: Tankens grunnbegreper prosesser som kunne brukes til å begynne syklusen med clearing i et hvilket som helst område. De omfatter alt fra toveiskommunikasjon – spesielt den bredest anvendelige teknikken til caser som er langt nede – til et helt foredrag om å tilpasse auditering med tonenivået. Her finner man også en definisjon på havingness som er basert på postulater, forholdet mellom havingness og kognisjoner så vel som forskjellen mellom reparasjon av og avhjelping av havingness. Mens Ron forsatte mot enda videre forståelse, definerte han auditering som et middel til å forbedre evnen til å spille et spill. Videre, for å gi auditører enda flere redskaper, fremla han sin know-how om disseminering idet han underviste i tre utprøvde metoder til å skaffe nye preclearer. Her er så de grunnleggende og kraftige sannhetene om hvordan man kan øke en persons evne til å skape den gleden et virkelig spill gir.

Les mer
kjøpe:
$200 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 17

Mer om Botemiddel for havingness

Måten å være fri på i dette livet er ved å være i stand til å ha eller ikke ha dette livet av fri vilje. Å være i stand til å ha eller ikke ha kropper, rom, omgivelser, planeter, mock-uper, hva som helst. Skjønner dere ideen?

Straks man kan ha alle disse tingene, eller ikke ha dem, etter ens eget forgodtbefinnende, vil man bli fri, og slik vil preclearen din bli fri. Og dette er en grunnleggende vei til Clear. L. Ron Hubbard

I begynnelsen av desember 1955 hadde L. Ron Hubbard nettopp avsluttet leveringen av Det 4. avanserte kliniske kurs i London, det profesjonelle kurset Rehabilitering av valgfrihet samt Foredragene fra Lindsey- teatret.På tross av den intensive timeplanen tok ikke Ron et øyeblikks pause. For med Scientologi som fortsatte med å vokse raskt – nå aktivt på fire kontinenter og i tretten større land – var behovet for ekspert-auditører altoverskyggende. Med London som stadig var hovedstaden for Det britiske samveldet, som utgjør 25 prosent av jordens befolkning, utgjorde byen et viktig utgangspunkt å akselerere den ekspansjonen fra. Følgelig fortsatte Ron å kjempe seg frem med programmet sitt om å heve auditørferdighetene, med start 1. desember da han innledet en serie ukentlige kveldsforedrag som skulle holde auditører oppdatert med instruksjon i de siste prosessene og bruken av dem: Møtet for auditører i London.

Likevel, selv om rammen kunne synes mindre strukturert enn på et Avansert klinisk kurs, så var dataene umiddelbart relevante, ikke bare for en session, men i livet. For det Ron formidlet var rene gullklumper av teknisk anvendelse til å ta med seg og bruke: Hvordan etablere toveiskommunikasjon med en hvilken som helst case, forskjellen mellom toveiskommunikasjon og det å la preclear ganske enkelt snakke, selv viktigheten av det å hilse preclearer velkommen for en vellykket session – og alt dette fra det aller første foredraget.

Faktisk underviste Ron i grunnleggende ting av slik viktighet at hans forskning ville kulminere i milepælen Scientologi: Tankens grunnbegreper, «Bok En» i Scientologi. Her er utviklingen av de mest grunnleggende prosesser som finnes i den boken – prosesser til å påbegynne syklusen med å cleare en hvilken som helst sone. Fra Avhjelping av Havingness til eksteriorisering ved Atskilthet, og naturligvis de altoverskyggende elementene i Spill:

«Eksteriorisering kontra havingness. En kar kan forresten være så dugelig som han er i stand til å forlate et spill og å komme tilbake til det, og det er en eksteriorisering.

Og han er så i stand til å ha et spill som han er viss på at det eksisterer barrierer spillet spilles mellom.»

Hele tiden instruerte Ron auditører i de underliggende grunnleggende tingene og anvendelsen av havingness, inkludert:

  • ARC – som virker som et fundament under nivået auditering, og hvordan økt ARC hos preclear hever hans bevissthet
  • Skaping – dens betydning for aberrasjon og hvordan dens rehabilitering fører til en svekkelse av tilværelsens besvær og opprørtheter
  • Kognisjon – hva det er og forskjellen mellom å ha forståelse angående noe, i motsetning til knowingness om det
  • «Se på meg. Hvem er jeg»? – historien bak prosessen
  • Forkjølelser – hvordan man blir kvitt en
  • Søvn – dens opprinnelse og hva den betyr for en thetan
  • Postulater og beslutninger – hvordan de er overordnet valgfrihet
  • Toneskalaen – dens bruk i å åpne caser i auditering, og hvordan en auditør tilpasser auditering til tonenivået
  • Not-knowingness – hvordan det er en av barrierene og begrensningene i et spill
  • Intet-spilltilstand – hva det er, hvordan den oppstår når man vinner eller taper totalt, og dens utryddelse med auditering

Hvilket alt sammen betyr: Målet til prosessing er i retning evne til å spille et bedre spill – spillet kalt livet. Og som Ron beskrev, det er dit preclear er på vei.

Likevel, med alt det Ron lærte disse auditørene, visste han at for å være skikkelig vellykket med å ekspandere sine områder og Scientologi-feltet, trengte de dessuten den ekstra knowhowen om disseminering. Følgelig instruerte han dem i tre utprøvde tilnærmingsmåter til disseminering og til det å skaffe nye preclearer. Med hensyn til å bygge et Scientologi-nettverk ved å danne grupper, gjorde Ron det klart at han forventet et spill stort nok til å begynne clearing av en planet:

«En auditør som har en gruppe som er mindre enn 30 eller 40, burde sannelig tenke i retning av ’Du store, det er en forferdelig mangel på folk her’. Og hvis en auditør har omtrent 1500 i gruppen sin, ville jeg bli temmelig tilfreds. Jeg ville si: ’Vel, han gjør det rimelig bra. Han er jo ung enda.’ Det er i den ånd vi burde takle tingene.»

Og i samme ånd er det med stolthet at vi presenterer de grunnleggende og kraftfulle sannhetene om hvordan å gjenopprette et vesens evne til å skape gleden over et sant spill.

« ACC Lectures