Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 18. amerikanske ACC-et

Det 18. amerikanske ACC-et

Det 18. amerikanske ACC-et

Med CCH-er hadde Ron funnet midlet auditører kunne løse selv den «hardeste» casen med. Selv om prosessene krevde den utholdenhet og de evner som en auditør på Tone 40 var i besittelse av – et nivå som bare Clear og OT-er var kvalifisert til – så hadde Ron allerede offentliggjort løsningen ved Frihetskongressen, hvor han demonstrerte det ved å coache i Høyere instruksjon treningsdriller (TR-er). Og på det 18. ACC-et gav han så disse nye teknikkene til auditørene. Ettersom essensen i TR-er er evnen til å oppfatte, satte Ron kursen med sin klassiske redegjørelse om konfrontering – Scientologi og effektiv viten. Deretter ble ACC-studentene bokstavelig talt pionerer for hva som skulle bli hjørnesteinen i fremtidig trening. Med TR-er som et vitalt middel til å gå inn under det eksisterende nivået i auditering, underviste Ron i et sett med relaterte oppdagelser: definisjonen på og anvendelsen av nødvendighetsnivå, bruken av Uformell auditering, Formell auditering, og Tone 40 auditering – forholdet mellom Effektskalaen og Toneskalaen og de lenge søkte svarene på et av menneskets eldste mysterier – døden. Her er da den fulle tekniske anvendelsen av det revolusjonerende gjennombruddet som ikke bare for evig endret akademiene, men gav mennesket sin første brukbare teknologi om hvordan man konfronterer.

Les mer
kjøpe:
$250 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 22

Mer om Det 18. amerikanske ACC-et

Villighet til å gjøre styrer evne og er det eneste som styrer evne. L. Ron Hubbard

Med gjennombruddet i form av Kontroll, Kommunikasjon og Havingness (CCH) hadde Ron utviklet teknologien til et punkt hvor en virkelig godt trent og kompetent auditør kunne knekke selv den «vanskeligste» case. Eller sagt på en annen måte, hans løpende forskning og metoder til å gå inn lavere på gradienten for å nå en hvilken som helst preclear, hadde forbedret auditeringsprosedyrene i en slik grad at selv de mest gjenstridige homo sapiens gav slipp på aberrasjonene sine og gikk med på å bli frie. Som han skrev i juni 1957:

«Vi kan nøyaktig og forutsigbart auditere et daggammelt spedbarn, en person i koma, en kataton schizofren, en case uten realitet eller en person i veldig god form. Det er selvfølgelig nyheter, men det endrer også atskillige ting.»

Angående hva det betydde med hensyn til storstilt clearing, understreket Ron at mer enn 50 prosent av disse resultatene avhang av auditørens evner. Og dette var mest spesifikt sant når det gjaldt CCH, hvor selve kraften i prosessene hadde ført med seg en ny utfordring: Den satte auditørens styrke, utholdenhet og ferdigheter på en alvorlig prøve. Faktisk hadde Ron oppdaget at effektiviteten av CCH i svært stor grad avhang av auditørens casetilstand og tonenivå. For at CCH skulle være effektivt, krevde det rett og slett en auditør på Tone 40. Altså forelå det en tilsynelatende uoverstigelig hindring: For når det kom til Tone 40, fantes det bare Cleare og Opererende Thetaner. Og med behov for tusenvis av auditører – akkurat nå – til å innlede verdensomspennende clearing, var det ikke tid for alle auditører til å oppnå tilstanden Clear før de kunne kjøre andre på disse prosessene.

Men selv om det hadde vært tingenes tilstand, hadde Ron funnet løsningen og annonsert gjennombruddet på Frihetskongressen, som fikk dette navnet fordi den startet på USAs uavhengighetsdag, 4. juli 1957, og i tillegg markerte frigivelsen av nye teknikker til å gjøre alle vesener på jorden frie. Den kongressen hadde inneholdt en lærerik – og uforglemmelig – demonstrasjon av treningsrutinene og Høyere Instruksjon. Nå var Ron i ferd med å teste disse nye teknikkers fulle anvendelighet i treningen av auditørerDet 18. amerikanske avanserte kliniske kurset.

Det ble avholdt i en vakker fireetasjers bygning på hjørnet av R og 19th Street NW i Washington, D.C., og ACC-et åpnet den 8. juli 1957. Kursrommet summet da mer enn 65 auditører fra så langt unna som Sør-Afrika og New Zealand – og fra hele USA – ventet på at Ron skulle vise seg på podiet til det første foredraget. Han gikk rett på sak og begynte med det som er blitt en Klassiker – hans udødelige «Scientologi og effektiv viten», hvor han formulerte en fundamental forskjell mellom det «praktfulle eventyrlandet» fra tidligere studier av sinnet og ånden og alt det Scientologi representerer:

«De fleste av våre data er på det faste fundamentet av å ha sett etter.

Og din evne til å kjenne emnet er din evne til å se! Verken mer eller mindre enn det.»

I det samme foredraget angav Ron kursen for de neste seks ukene med sin anvisning av det mest hjelpsomme rådet en coach kan gi studenten:

«’Gjør det! ’Konfronter det!’»

For ytterligere å etablere standarden for trening av auditører kom han med følgende formaning: «Den eneste feilen en Scientologi-instruktør kan gjøre, er i retning av å være ettergivende.»

Følgelig kursen for Det 18. ACC-et. Disse studentene var kanskje likevel ikke klar over at de, under Rons veiledning, var med på å legge fundamentet for fremtidens auditørtrening. For alt de lærte og anvendte, skulle komme til å danne hjørnesteinen for de Profesjonelle TR-ene som i dag er kjent og brukt av auditører fra Sydney til Miami og Budapest.

Med dette mål for øye foreleste og drillet Ron disse auditørene i en rekke relaterte oppdagelser, gjennombrudd og ferdigheter:

  • Auditeringsteori – hvordan auditør pluss preclear er større enn engraminnholdet i preclearens bank
  • Nødvendighetsnivå – definisjonen og en detaljert beskrivelse, og dessuten hvordan det anvendes til å håndtere krisesituasjoner
  • Søvnens anatomi – forskjellen mellom søvn og anaten, og en kur mot søvnløshet
  • Auditeringsstiler – en beskrivelse og bruk av Uformell Auditering, Formell Auditering og Tone 40-auditering
  • Effektskalaen – forholdet mellom Effektskalaen og de forskjellige tonenivåene og Havingness-skalaen, samt håndteringen av en person som sitter fast i «Ha»
  • IQ – faktorene bak håndteringen av IQ og bruken av testing
  • Grupper – instruksjon i hvordan man håndterer personer og grupper og hjelper auditører i feltet med å oppnå sine lokale ekspansjonsplaner

Som den siste oppsummeringen av hva som var blitt oppnådd under disse historiske seks ukene står Rons «Sagaen om Det 18. ACC-et» fra september 1957-nummeret av Ability:

«Vi har, som enhver student kan fortelle deg, gjort treningsmønstrene ferdig. Vi vet i dag hvordan vi skal trene som aldri før.

Kunsten å trene er å bevare viljen mens emnet kommuniseres. I dag kan vi gjøre nøyaktig det – og til og med forbedre viljen.

Etter hvert som de gamle skolene med psykologi og psykiatri og presteskapet dør ut og våre nye evner rykker inn, forandrer verden seg. Stødig og rolig overtar vi mer og mer territorium som en gang var «eneste ene»-domenet til hjernekrymperne og hjernebalsamererne.

Grunnen til at vi kan gjøre dette, er dagens strålende HCA og garvede ACC-graduerte.»

Og selv om det er sant at auditørtreningen aldri ble den samme igjen, var Ron allerede på vei inn i den neste store forskningsfasen, denne gangen for å flytte Scientologi en meter bak samfunnets hode med et styrende datum som fra nå av skulle komme til å styre all verdensomspennende clearing.

« ACC Lectures