Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 21. amerikanske ACC-et

Det 21. amerikanske ACC-et

Det 21. amerikanske ACC-et

Ved Suksesskongressen avdekket Ron oppdagelser om en thetans overordnede evne til å bringe orden og dermed sørge for lederskap. Ingen personifiserer disse kvalitetene bedre enn auditøren – og hermed signalerte det 21. amerikanske ACC-et en ny fase. Det betydde en enorm utvidelse av en enkelt auditørs rekkevidde da Ron underviste i gjennombruddet munnkurvauditering – en auditeringsmetode som håndterer barrierene som uerfarne ko-auditeringsteam utgjør, og som tillater alle å beskjeftige seg med clearing under profesjonell overvåkning. Og med konfrontering og treningsdriller (TR-er) som det første vitale trinnet, offentliggjorde han teknologien om coaching til å skjære igjennom alle forvirringer. Da Ron deretter detaljert beskrev hvordan man anvender munnkurvauditering på spesifikke prosesser – overter på utvalgte personer, generelle overter, not-is-straightwire og ARC-brudds-straightwire – fortalte Ron auditører: «Ved å kjøre disse prosessene på en person og få en person til å kjøre disse prosessene, får vi til slutt en auditør med dømmekraft, med intelligens, med evnen til å nå ut, og det uten hans tvangsmessige not-is – hvilket tillater ham å innrømme litt beingness.» Her er så de tekniske og administrative løsningene på hvordan man skal få hele befolkninger i session, hvilket utgjorde grunnlaget for hva Ron heretter avslørte – en faktisk formel til å få en clearet jord.

Les mer
kjøpe:
$150 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 11

Mer om Det 21. amerikanske ACC-et

Det er et par milliarder mennesker på Jorden i dag, og jeg vil at dere skal få dem auditert opp. L. Ron Hubbard

Med utdannede auditører som nå var i stand til å lage Cleare rutinemessig, hadde Ron brakt teknisk anvendelse til et toppunkt. Med nyheten om hans gjennombrudd, som allerede bredte seg raskt gjennom feltet, leverte han derfor i de første dagene av januar 1959, den berømte Suksesskongressen til et pakket auditorium på Shoreham Hotel i Washington, D.C., hvor han ikke bare utgav Engramkjøring i Scientologi, men avslørte forbløffende oppdagelser om individers overordnede evne til å skape ro og orden og sørge for virkelig lederskap.

Det er et faktum at med disse oppdagelsene og alt det de førte til, satte Ron scenen for en global ekspansjon som langt overskred noe man før hadde sett – en ekspansjon av en størrelsesorden som var nødvendig for faktisk å cleare en planet. Han var klar med og hadde planlagt at Det 21. amerikanske avanserte kliniske kurset som skulle følge umiddelbart etter kongressen, og kontoret hans var blitt oversvømmet med søknader. Som et mål på hvor stor etterspørselen var, og til tross for at søkerne måtte oppfylle strenge krav for å kvalifisere seg, var det om morgenen den 5. januar 1959 godt og vel ett hundre toppauditører om bord da kurset begynte. De var stuvet sammen i de populære ACC-lokalene på hjørnet av R og 19. Street NW i Washington, D.C.

Tidsplanen var streng, og ACC-et ble kjørt stramt med daglige timer som startet på slaget 7.55 om morgenen, og sluttet med samme presisjon kl. 20.00. Og med god grunn – det var et krav at alle studentene skulle være helt oppdatert på de seneste tekniske gjennombruddene. De måtte ha fullt overblikk over alle de 40 foredragene Ron hadde gitt bare noen få uker før, på Det 5. ACC-et i London. Og med de dataene godt på plass, var forventningene høye, og alle studentene var klare da Ron gikk inn i bygningen for å levere det første i en rekke av det han kalte «supplerende» foredrag – ikke bare en foredling av prosedyrene, men også de underliggende prinsippene og utdannelsestrinnene som kreves for effektivt å sørge for verdensomspennende anvendelse.

Det omfattet en fundamental sammenfatning og gjentakelse av de gjennombruddene som var blitt oppnådd i løpet av disse årene med forskning, oppdagelser og erfaringer – fra toveiskommunikasjon til viktigheten av at auditøren tar fullt ansvar for preclearen. I overensstemmelse med Rons fokus på uopphørlig å arbeide for å skaffe teknologi til å gå inn lavere på både tilstanden av caser og auditørenes evner, kom det dessuten nye utviklinger som bare er utgitt på dette ACC-et: I særdeleshet coaching-teknologien til å skjære gjennom all mulig forvirring angående Konfront og Treningsdriller (TR-er); og igjen, når det gjaldt caser, den avgjørende viktigheten av å auditere preclearer på deres realitetsnivå. På den måten instruerte Ron auditører i hvordan man først etablerer og deretter øker preclearers realitet og samtidig øker deres årsaksnivå.

Med disse grunnleggende øvelsene helt inne under huden på hver eneste auditør på ACC-et, var tiden kommet til å undervise dem i hvordan de kunne strekke seg over et mye bredere innflytelsesområde. I så henseende var Det 21. ACC-et ikke mindre enn historisk. For det var der Ron instruerte ACC-studentene i hvordan man etablerer og organiserer ko-auditering for verdensomspennende redning. I stedet for at to utdannede auditører dannet par sammen, dannet et ubegrenset antall preclearer par, og alle var i session samtidig. Det gikk til ved at Ron fremla teknologien for at én enkelt profesjonell auditør faktisk kan lede hver eneste av disse sessionene gjennom ko-auditeringsteam som bare er utdannet i det aller mest nødvendige. Og ved fundamentet for den teknologien kom gjennombruddet Munnkurvauditering, som praktisk talt nedbryter barrierene som skyldes ko-auditeringsteams manglende erfaring og som gjør alle rett fra gaten i stand til å gå i gang med clearing.

Og for å sette inn en grunnleggende forutsetning for enhver ko-auditør:

«Ved å kjøre disse prosessene på en person, og få en person til å kjøre disse prosessene, får vi en auditør med dømmekraft, med intelligens, med evnen til å rekke ut, og hans tvangsmessige not-isness forsvinner – noe som tillater ham å innrømme litt beingness.»

Dermed påla Ron disse auditørene fra Det 21. ACC-et oppgaven med å få Jordens milliarder av preclearer i session, samtidig som han fortsatte å undervise i anvendelsen av grunnprinsippene og teknikkene som de øyeblikkelig kunne bruke til å løse forskjellige case-fenomener.

  • Dub-in – hvordan det er et fenomen som får en person til å se noe annet enn det han lagde et bilde av
  • Grupperer – en full definisjon og beskrivelse, og hvordan de kan atskilles
  • Aksiom 10 – dets anvendelse i prosessing for å bøte på preclearers manglende evne til å skape en effekt
  • Straightwire – Dynamikk-Straightwire Utvalgt Person-Overter, Generelle Overter Not-Is-Straightwire og ARC-brudd-Straightwire

Det som kom ut av det ACC-et var ikke bare en hel rekke strålende Cleare, ikke bare skulle utviklingen innen trening bli selve grunnlaget for Profesjonell TR-trening frem til i dag, men det var der Ron sørget for de tekniske løsningene og den administrative ekspertisen som kunne sette hele befolkningen i session. Slik ble grunnen lagt for det neste han avslørte: En faktisk formel til å fremskynde oppnåelsen av sluttproduktet: En clearet planet.

Også inkludert er to innspilte LRH-konferanser som inneholder materiale direkte relatert til Det 21. ACC-et:

  • En instruktørkonferanse «Prosesser brukt på Det 21. ACC-et»
  • En stabsauditørkonferanse: Stabsauditørers konferanse angående HCO-bulleteng av 16. februar 1959

Disse opptakene har aldri vært tilgjengelige før og presenteres her for første gang.

« ACC Lectures