Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Regler for bytte av varer

Det må være betalt porto på returnerte varer – forsendelser sendt pr. oppkrav vil ikke bli tatt imot.

Send til:
Bridge Publications, Inc.
5600 East Olympic Blvd.
Commerce, CA 90022, USA

Telefon: (323) 888-6200

Alle bøker skal returneres i komplett stand. Omslag for massemarkedet blir bare akseptert med forutgående tillatelse fra utgiveren.

Perioden innenfor hvilken man kan returnere varer er ikke mindre enn 120 dage eller lengre enn ett år fra fakturadato.