Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 19. amerikanske ACC-et

Det 19. amerikanske ACC-et

Det 19. amerikanske ACC-et

«Vi går akkurat nå inn i en romopera-alder. Og vi er kanskje de eneste menneskene som vet noe som helst om hva onkel Sam og onkel Khrushy står overfor.» Mens Sovjetunionens leder Khrusjtsjov jublet over den russiske satellitten Sputnik og Russlands nyvunne overtak i romkappløpet, holdt Ron et virkelig historisk ACC. Rett etter «den viktigste kongressen vi noensinne har holdt» – Kongressen om evner – kom det 19. amerikanske ACC-et, som åpnet med en redegjørelse for hele tidssporet-hendelser, som er blitt implantert av rom-samfunn, og hvilke følger det har for hver eneste preclear, og hva det betyr for sivilisasjonen. Et essensielt verktøy til auditeringsløsningen var E-meteret, som ble gjenintrodusert etter teknologiske fremskritt, som gjorte det mulig å lage et nytt transistor-basert E-meter: The American Blue. Men hva som gjorde dette ACC-et fantastisk, var Clear-prosedyrer, kodifiseringen av alle de prosessene som hadde vist seg å være de mest brukbare når auditører anvendte dem. Den bestod av en nøyaktig rekke trinn for å oppnå tilstanden Clear. Og da disse auditørene lagde ikke mindre enn femten Cleare under selve kursets forløp, ble denne prestasjonen det absolutte høydepunktet – andre auditører enn Ron hadde altså evnen, samt den nødvendige kunnskapen og sikkerheten, til rutinemessig å cleare andre. Det la fundamentet for suksess i det eneste kappløpet som betydde noe: global clearing.

Les mer
kjøpe:
$450 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 40

Mer om Det 19. amerikanske ACC-et

Jeg tror at vi har oppnådd det første større gjennombruddet som Mennesket har gjort i dette universet på veldig, veldig lang tid.

Å konfrontere den ganske høye gjøre-ingentingheten, men veldig vise tilstanden til asiatiske hellige menn, og faktisk ta del i denne og å se på den med noe som ligner skrekk over at folk kunne være så uvirksomme og vite så mye og gjøre så lite, og å snu seg på den annen side og konfrontere brutaliteten i ingeniørfagene, var sannsynligvis en for stor skjevhet til begge sider. Og ut fra en sjokktilstand og en manglende evne til å forene dem gjorde jeg det som er blitt gjort her – og vi har oppnådd gjennombruddet. L. Ron Hubbard

Den 4. oktober 1957 forlot en kulerund aluminiumslegering på 58 cm i diameter og med en vekt på 83,6 kg jorden med en hastighet på åtte kilometer i sekundet, forlot atmosfæren og gikk inn i en bane 900 km over planetens overflate. Den russiske satellitten Sputnik hadde funnet sin plass i historien, og romalderen var begynt.

For vestlige regjeringer kom oppskytingen som en total overraskelse, og blant dem hersket det langt mer bestyrtelse enn glede over begivenheten. Og da Sovjetunionen en måned senere fulgte opp med en annen og mye større satellitt, lot det til å bekrefte det kommunistiske overtaket i denne nye epoken – spesielt da et forhastet amerikansk forsøk på å etterligne den sovjetiske prestasjonen endte med at en Vanguard-rakett eksploderte to sekunder etter at den forlot bakken den 6. desember. Nervøse amerikanske politiske ledere stod overfor hva de trodde kunne bli alvorlige militære konsekvenser fra et mislykket forsøk på å oppnå dominans i rommet.

Disse hendelsene utgjorde bakteppet på verdens scene da Ron innkalte til det han beskrev som «den viktigste kongressen vi noensinne har holdt», i de siste dagene av desember 1957. Kongressen om evner inneholder en rekke banebrytende kunngjøringer. Her offentliggjorde Ron nye data vedrørende kilden til mentale inntrykksbilder, anatomien i Start, Endre og Stopp og – av spesiell relevans i lys av de nevnte verdensbegivenhetene – midlene til overlevelse på Tredjedynamikken.

Og like i hælene på Kongressen om evner, med en detaljert gjennomgang om anvendelse for auditører, kom Det 19. amerikanske avanserte kliniske kurset.Selv om kongressen hadde vært historisk, skulle det bli et like uforglemmelig ACC. For auditørene som var fløyet inn for å være til stede ved et av Rons nå legendariske Avanserte kliniske kurs, skulle komme til å lære en hel del ting om «romalderen» som verken USAs president Eisenhower eller den sovjetiske lederen Khrustsjov overhodet kunne ha forestilt seg.

Datoen var den 20. januar 1958. Stedet – en fin, eføybegrodd bygning på hjørnet av R og 19th Street NW i Washington, D.C. Atmosfæren – ladet med en stemning av hastverk og forventning som snart skulle bli mer enn oppfylt:

«Det er temmelig fornøyelig at så mye romopera dukker opp på dette tidspunktet. Faktisk blir romopera restimulert av science fiction. Eller science fiction blir restimulert av romopera. Men akkurat nå går vi inn i en romopera-alder. Og vi er kanskje de eneste menneskene som vet noe som helst om hva onkel Sam og onkel Khrushy står overfor.»

Det som fulgte, var Rons fascinerende beretning om hendelser på hele tidssporet som romsamfunn har implantert i vesener, hva dette innebærer for denne sivilisasjonen, og spesielt konsekvensene for en enhver preclear.

«Du får noe randomitet sånn som jeg nettopp har beskrevet for dere i romopera, og fyren trekker ned et gardin. Han slipper bokstavelig talt et mentalt inntrykksbilde kalt et ’gardin’ over det.

Vanligvis plukker han det opp fra tidligere på sporet, og det kommer vanligvis fra romopera. Og mengden av kraft, eksplosjon, varighet og opprørthet i en av disse romopera-hendelsene ville få hva som helst som kunne skje med noen på dette stadiet på jorden, til å blekne. Det ville være noe i retning av å avfyre en fyr med en katapultmekanisme med et par hundre tusen kilometer i timen, eller noe sånt, inn i en klippe, ikke sant? Du får massevis av sammenstøt, du får det ene og det andre. Så mengden av villskap i disse hendelsene gjør dem veldig gjenstridige. Og derfor har det tatt veldig, veldig lang tid å løse dette som kalles felt, og det er litt av en triumf å være i stand til å løse et i dag.»

Et essensielt verktøy i den løsningen var gjeninnføringen av noe ingen av disse auditørene hadde forutsett – E-meteret. Man hadde gitt opp å bruke dem tre år tidligere, da Mathison (fabrikanten) gjorde dem så komplekse at ingen andre enn en ingeniør kunne betjene dem, samtidig som nålereaksjonene deres viste seg å være utilstrekkelige for de avanserte prosessene Ron hadde utviklet til clearing. Nå hadde fremskritt i elektronikkteknologien imidlertid gjort det mulig med en ny type transistorisert meter – følgelig altså gjennombruddet med det berømte amerikanske blå meteret. I bruk hadde det allerede bevist sin effektivitet og skåret ned på auditeringstiden med to tredjedeler. Som følge av dette inntok E-meteret atter sin rettmessige plass som en uunnværlig del av den vellykkede oppnåelsen av Clear og Opererende Thetan.

Men til tross for Rons gjennombrudd innen forskning på hele tidssporet og verktøy til auditørbruk, ledet de alle frem til og nådde sitt høydepunkt med et resultat som, når det ble anvendt, skulle markere Det 19. ACC-et som historisk: Clear-prosedyren.Den var en kodifisering av alle prosessene Ron hadde funnet mest nyttige når auditører anvendte dem, og den bestod av en eksakt serie trinn for å oppnå tilstanden Clear. Og hjørnesteinen i den var et element som ligger alle vesener på hjerte, for som Ron forklarte:

«Deltakelse i sessionen er dekket her i Clear-prosedyre, og jeg vil gjerne påpeke for dere at det som det står og faller med, det store tannhjulet, sentrum for deltakelse, er Hjelp, og dette cleares i CCH 0, og det er den som tar presset.»

Med deltakelse etablert fortsatte auditører gjennom de følgende stadiene av Clear-prosedyren mot det endelige målet å gjøre preclearen til Årsak – for dette var en Clear: En thetan som bevisst kan være årsak over Liv, Materie, Energi, Rom og Tid, subjektivt og objektivt. For å sikre at de fikk et fullstendig grep om enhver side av clearing, instruerte Ron dem i dens bakgrunn, prinsipper og mekanismer:

  • Historien om clearing – hvordan det åndelige og det materielle griper inn i hverandre, og hvorfor begge er nødvendige for å komme videre i livet
  • De fire universene – en auditør er nødt til å bli fortrolig med og kunne skjelne mellom de fire universene: thetanen, sinnet, kroppen og det materielle universet
  • Opererende Thetan – dets forhold til Clear og hvordan en person vil komme frem til Clear hvis man bare auditerer med det mål å forbedre en person i retning mot Opererende Thetan
  • Auditørens betydning – hvorfor en auditør alltid er overordnet en Clear
  • Postulater – det første postulatet en thetan er nødt til å lage for å bli veldig, veldig aberrert, er at det er noe skadelig ved livet
  • Clearing – det er en auditør som clearer folk, teknikker clearer ikke noen
  • Spørsmål og svarSpørsmål og Svar – Ron besvarte spørsmål fra studenter angående hvordan man håndterer felt, korrekte TR-er, Q&A i session, meterbruk og mock-up-prosessing

Og fra alt Ron hadde undervist i, kom kulminasjonen av alt han hadde arbeidet for – faktisk hans primære mål for auditørtreningen siden den første Stiftelsen og Bok En. For gitt den presserende viktigheten av clearing i stor målestokk, hadde han satt en spesiell betingelse: Han ville ikke gi noen personlig coaching. I stedet ville instruktørene alene være ansvarlige for å supervise kurset og for å sikre at studentene visste hvordan de skulle auditere. Da ikke mindre enn 15 av disse 35 utvalgte ACC-studentene oppnådde den strålende tilstanden Clear på selve kurset, mens mange andre gjorde gode fremskritt på den veien, var det derfor dette som utgjorde kronen på verket – andre auditører enn Ron med ferdigheten, knowhowen og sikkerheten til å cleare andre, å cleare dem rutinemessig, og dermed legge fundamentet for verdensomspennende clearing.

Og dette var til sjuende og sist det eneste kappløpet som betydde noe. Derfor Operasjon Clear: å «cleare deg, deretter cleare omgivelsene dine, deretter cleare landet.» For som Ron erklærte:

«Man kunne si at vi har stått på stedet hvil som organisasjon, og har ventet på denne dagen. Nå er dagen her. Vi behøver ikke å stå på stedet hvil lenger. På tross av en verden som forverrer seg, har vi klart det, uansett hva som skjer på jorden.

Quod erat demonstradum.

Det kan bli gjort for deg.»

« ACC Lectures