L. Ron Hubbard-serien, Det fullstendige biografiske leksikon

„Disse materialene inneholder det komplette grunnlaget til det eneste spillet i universet hvor alle vinner, selve det triumferende livs spill.”

L. Ron Hubbard