Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 6. amerikanske ACC-et

Det 6. amerikanske ACC-et

Det 6. amerikanske ACC-et

L. Ron Hubbard hadde holdt fem ACC-er i et rivende tempo: 317 foredrag på 147 dager. Til tross for at auditørferdighetene hadde økt, var det ingen som kunne nå hans resultater. I søkingen etter hvorfor, gjorde Hubbard en altavgjørende oppdagelse – Duplisering. «Auditører kan ikke duplisere. Hva menes det med ’duplisere’? Bare det, ’gjøre det samme som’. Det er det hele. Kan ikke gjøre det. Hva er i veien med caser? De kan ikke duplisere.» Duplisering er ikke bare tilværelsens grunnleggende handling, men det er når han ikke har evne til å duplisere, at det begynner å gå nedover bakke for en thetan. Derfor fremla Hubbard løsningen i Prosedyre 30, som bestod av tre prosesser: Problemer og Løsninger, Å innrømme beingness og Åpningsprosedyre ved Duplisering. Utover det ga han også et overblikk over teori, prinsipper og mekanikker: Scientologi-definisjoner, med deres praktiske anvendelse i auditering, Tre nivåer av helbredelse, med metoder til å håndtere personer med smerter, hvordan man auditerer lette caser (auditører møter mange) og, en demonstrasjon av Rundreisen. Som en del av treningen deltok ACC-studenter på Universprosesskongressen, hvor L. Ron Hubbard offentliggjorde disse gjennombruddene. Og for å nå ut i samfunnet, innledet han «Operasjon Phoenix», hvor auditører ytet hjelp i hjem og på sykehus, hvilket resulterte i mirakuløse case-historier – lamme som gikk, blinde som kunne se, med mer.

Les mer
kjøpe:
$600 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 93

Mer om Det 6. amerikanske ACC-et

Duplisering erenormt viktig. Enormt viktig. Det kan bare ikke understrekes for mye hos en case. L. Ron Hubbard

Det var nå mai 1954. L. Ron Hubbard hadde holdt de første fire ACC-ene i en hastighet det luktet svidd av: 317 foredrag og gruppeprosessingsessioner på 147 dager i trekk. Auditeringsresultatene fortsatte å forbedres. Men gitt størrelsen på oppgaven som ventet – clearingen av en planet – hadde han et større mål i sikte. Saken var at resultatene han rutinemessig kunne oppnå med preclearer – uansett casetilstanden deres – fortsatte å overgå dem andre auditører oppnådde. Derfor var spørsmålet stadig vekk: Hvilken teknologi var det disse auditørene ikke anvendte fullt ut? Eller sagt på en annen måte: Hva gjorde Hubbard som disse auditørene utelot?

Dette var utfordringen L. Ron Hubbard stod overfor da Det 6. amerikanske avanserte kliniske kurset begynte den 10. mai 1954, nok en gang på 616 North 3rd Street i Phoenix. Og fra det punktet da han fant svaret, ble verken auditering eller trening noensinne helt det samme igjen. Faktisk representerte oppdagelsen noe så grunnleggende at det ville gi gjenlyd gjennom alle etterfølgende fremskritt i treningen av auditører og utviklingen av prosesser.

Svaret var – Duplisering.

Som Hubbard uttrykte det:

«Auditører kan ikke duplisere. Hva menes det med ’duplisere’? Bare det, ’gjøre det samme som’. Det er det hele. Kan ikke gjøre det.

Hva er i veien med caser? De kan ikke duplisere.»

For som han fastslo:

«Tilværelsens grunnleggende handling er duplisering.

Manglende evne til å duplisere på en hvilken som helst dynamikk er en thetans primære forfall.»

Og svært viktig med hensyn til auditering: Persepsjon avhenger av duplisering, kommunikasjon avhenger av duplisering, og sletting oppstår ved duplisering. Eller for å uttrykke det enda mer grunnleggende: Intet vesen kan bli fritt med mindre det er i stand til å duplisere.

Så grunnen til at duplisering hadde vist seg å være problematisk for auditører og preclearer, er intet mindre enn oppdagelsen av et aksiom som avdekket i SOP 8-C:

«I mest-universet er duplisering den eneste forbrytelsen.»

Den umiddelbare løsningen ble kalt Prosedyre 30, og ble utgitt av Hubbard til en utvalgt gruppe auditører som var til stede ved Det 6. ACC-et. Den bestod faktisk av tre prosesser: Problemer og Løsninger, Å Innrømme Beingness og den som snart skulle bli en av de mest berømte i hele Scientologi Åpningsprosedyre ved Duplisering.

Den øyeblikkelige og åpenbare fordelen ved Prosedyre 30 var hastighet i auditering: L. Ron Hubbard anslo at tiden som ble spart her, kunne måles i mange titalls, hvis ikke hundrevis, av timer.

Selv om dette bemerkelsesverdige ACC-et er berømt for utgivelsen av Prosedyre 30 – som er i stand til å akselerere preclearers utbytte til stratosfæriske høyder og mangedoble antallet som kunne motta dette utbyttet – så inkluderte det også noe som omfatter hele Scientologien. For sett ut fra alt som var blitt oppnådd siden starten av det første ACC-et i oktober 1953, ga Hubbard nå et omfattende overblikk over teorien, prinsippene og mekanikken i grunnleggende Scientologi slik den forelå i midten av 1954, inklusive:

  • Scientologis definisjoner – den praktiske bruken av dem i prosessing
  • Personlige relasjoner – hvordan de er basert på ARC-trekanten
  • Forestillingsevne – hvorfor det er en direkte sammenheng mellom hvor mye fri forestillingsevne en person har, og hans evne til å bruke sitt sinn
  • Tre nivåer av helbredelse – hvordan man håndterer en person som har smerter
  • Thetanens evner – hvordan svært lette caser håndteres, ettersom auditører støter på massevis av dem
  • Affinitet, Realitet og Kommunikasjon – ARC og Toneskalaen med hensyn til eksteriorisering, kropper og universer
  • Energi-eliminatoren – prosesser for å forbedre persepsjonene hos en thetan som har eksteriorisert
  • Rundreisen – dens formål og bruk, inklusive en komplett auditeringsdemonstrasjon på en preclear

Og selv om disse tekniske fremskrittene avspeilte de høyeste nivåene av prosessing og beingness, var Hubbards programmer på grunnivået like kontinuerlige – uten at tingene dermed sakket av, og likevel ved tilsynelatende å strekke på selve tiden for å få presset inn alt.

For å stille disse siste gjennombruddene til rådighet for alle scientologer, og midt i dette ACC-et, holdt han Universprosesskongressen, utga den første Gruppeauditørens håndbok og leverte disse aller nyeste gjennombruddene som Gruppeprosessing – Åpningsprosedyre ved Duplisering innbefattet.

Deretter henvendte han seg til lokalsamfunnet og lanserte «Operasjon Phoenix», med ACC-studenter – nå Scientologi-prester – som besøkte lokale sykehus og hjem for å levere den seneste prosessingen til invalide og de den gang svært utbredte tilfellene av polioofre. Og det hele resulterte i case-historier som i dag fremstår som mirakler – intet mindre enn de lamme som snart går, de blinde som nå ser.

Selv om alt det ovennevnte fylte L. Ron Hubbards dager og netter, var det ikke desto mindre sikkerheten og veksten i Scientologi som var hans hovedanliggende. Med dette målet for øye ble HAS i Phoenix endret til Hubbard-assosiasjonen av scientologer Internasjonalt, som nå arbeidet sammen med HASI London for å fremme den globale dissemineringen av Scientologi. Og som det snart ble klart – disse fremstøtene skulle komme til å passe nøyaktig inn i Det 7. ACC-et, som kulminerte i det som i dag utgjør selve fundamentet i Scientologi.

« ACC Lectures