Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 1. ACC-et på Saint Hill

Det 1. ACC-et på Saint Hill

Det 1. ACC-et på Saint Hill

Fra L. Ron Hubbards oppdagelse av de fire faktorene som er forutsetninger for enhver session i auditering – Hjelp, Kontroll, Kommunikasjon og Interesse – kom en ny æra av case-utbytte, som strakte seg fra bunnen til toppen av Broen. Disse faktorene, som er kjent som «Den livsfarlige kvartetten», ga både midlet til å fjerne barrierene for case-utbytte og et kraftig redskap i disseminering. Før man kan vekke Interesse, må man behandle de tre andre faktorene, og særlig den beste evnen hos menneskeheten og et vesens gjennombrudd – Hjelp. Etter å ha demonstrert «Den livsfarlige kvartetten» på London-kongressen om Disseminering og Hjelp, kom Hubbard med teknologien til å sette i gang en preclear på veien opp gjennom Presession, prosessene og fremgangsmåtene som kan få hvem som helst i session: villig til å bli hjulpet, være under auditørens kontroll, i kommunikasjon og interessert i egen case. Dessuten finnes her hans første fullt ut favnende utsagn om auditørnærvær og -anseelse – vesentlige faktorer som gjør preclearen i stand til å konfrontere sin egen case, og som gjør denne maksimen i auditering til en praktisk realitet: Auditør pluss pc er større enn banken. Som Hubbards eneste ACC på Saint Hill, var det her han kodifiserte moderne auditering. Det står derfor som det mest fremtredende ACC-et for alle auditører.

Les mer
kjøpe:
$275 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 25

Mer om Det 1. ACC-et på Saint Hill

Program nr. 1 for Storbritannia begynner i morgen tidlig kl. 7.30 ved Charing Cross-Embankment-undergrunnsstasjon, hvor bussen kjører til Saint Hill. Da starter det programmet. L. Ron Hubbard

Dette programmet som ble annonsert for deltakerne på London-kongressen om Disseminering og Hjelp, kom til å vare de neste fire ukene og omfatte 25 LRH-foredrag. Og det ville gå over i Scientologis historie som begynnelsen på en ny æra av caseutbytte – helt fra selve starten av Broen.

Det hele kom fra Hubbards oppdagelse tidlig i 1960 av fire faktorer som er en forutsetning for enhver auditeringssession. Det vil si at dette er faktorene som, hvis de blir utelatt, forhindrer enhver session fra å finne sted i det hele tatt. Her var med andre ord de bestanddelene som definerte uttrykket «i session» med en praktisk grundighet som aldri tidligere var blitt oppnådd. Disse faktorene – Hjelp, Kontroll, Kommunikasjon og Interesse – ble snart kjent i dagligtalen blant Saint Hill-auditører som den «Livsfarlige kvartetten» pga. deres kraftfulle innvirkning på barrierene for caseutbytte.

Disse faktorer hadde så bred anvendelse at de til og med hadde å gjøre med og håndterte årsakene til at en person som aldri hadde hørt om Scientologi, ikke var i session og de brakte derfor et nytt og kraftfullt verktøy inn i disseminering.

Og slik gikk det til at en buss rullet inn på Saint Hills område den 8. august med de studentene som nå kom til å danne fortroppen i denne nye æraen. I løpet av den neste måneden ville de høre foredrag som i sannhet var monumentale i sin rekkevidde. De er faktisk hans første fullt ut dekkende uttalelser om auditør-nærvær og -anseelse – essensielle faktorer som en auditør får preclearen til å konfrontere casen sin med og som dermed gjør en av de eldste auditeringsmaksimene til praktisk virkelighet: Auditør pluss pc er større enn banken.

Her er også den fulle teknologien for Presessioning, prosessene og prosedyrene til å få enhver fullstendig i session – det vil si, villig til å bli hjulpet, under en auditørs kontroll, i kommunikasjon og interessert i egen case. Hubbard snakket også om det som var hans overordnede datum, evnen til å hjelpe, som den største av de menneskelige evnene. Og om den ødeleggende kraften i et vesens egne fiaskoer med å hjelpe.

Og som om det ikke var nok, så beskrev han detaljert en mengde andre fundamentale ting:

 • Krav til auditører – hvorfor man ikke bare skal vite hvordan man utfører en fast prosedyre, men også må forstå hva som foregår i en session
 • Ferdighet i auditering – hvor lett og elegant man håndterer en preclear i auditering bestemmer direkte hvor konsentrert pc-en kan være på casen sin
 • Hjelpe – hvorfor det er menneskehetens største evne
 • Fiasko med å hjelpe – hvorfor det er den vesentligste bakgrunn og det fundamentale og kjernen i en pc’s case
 • Havingness – grunnene til at man åpner en case med det, forskjellen mellom Subjektiv og Objektiv Havingness og hvorfor Objektiv Havingness endrer testprofilen eller forbereder en case
 • Å motsvare det sinnet gjør – hva det vil si og hvordan det gjøres i auditering
 • Sikkerhetssjekk – den underliggende teorien om hvorfor det brukes til å få orden på en preclears case
 • Assessment – hvis en terminal blir presist, vil den stige og falle når den kjøres. Ingen tonearmsendring betyr at auditøren ikke auditerer den riktige terminalen
 • Tillit til auditøren – jo mer tillit pc-en har til auditøren jo steilere er stigningene og fallene til Tonearmen
 • Annendeterminisme – den mest elementære mekanismen i auditering er at annendeterminisme blir gitt og er tilbøyelig til å kjøre noe av annendeterminismen i pc-ens bank ut bare fordi auditøren sitter der. Auditøren kunne bare gå gjennom auditeringsrutinen, og det ville skje noe med casen selv om det ikke ble kjørt noen prosess
 • Atomspaltning – den eneste årsaken til at en person er redd for atomspaltning, er at det utvikler en fryktelig masse bevegelse
 • Bevegelse – hvorfor withhold begynner å skrelles av når man kjører en prosess om bevegelse

Til sist som prikken over i-en presenterte Hubbard Teori 67, et gjennombrudd på sjette- og sjuendedynamikken som ga en ny innsikt i beingness og havingness og hvorfor en thetan introverterer inn i MEST-universet.

Her er da det historiske 1. avanserte kliniske kurset på Saint Hill, som signaliserte daggryet til det L. Ron Hubbard kalte «Scientologis jet-alder».

« ACC Lectures