Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Årsak-avstand-effekt

Årsak-avstand-effekt

Årsak-avstand-effekt

For å trene et stort antall auditører, hadde Ron åpnet et Hubbard profesjonelt colege, som nå leverte sitt første profesjonelle kurs. Da han gikk opp på podiet for å holde det første foredraget, gikk det et sus av forventning gjennom forsamlingen. Ron gikk rett på sak og fortalte om en forbløffende oppdagelse: En manglende evne til å gjenkalle skyldes knapphet på fortid. Derfor dette forbløffende datumet: Ingen har i de seneste 100 000 år vært i stand til bevisst å huske hva som helst på tidssporet. Løsningen lå i Straightwire, hvor auditøren gjenoppretter preclearens evne til å være årsak. Her er den vesentlige rollen Straightwire spiller i de seks mest grunnleggende prosessene i Scientologi: Toveiskommunikasjon, Elementær Straightwire, Åpningsprosedyre 8-C, Åpningsprosedyre ved Duplisering, Botemiddel for Havingness og Oppdage Punkter i Rom. Ettersom Ron krevde at studentene anvendte materialene, gikk auditørene ut for å gi Scientologi-miraklene til folk i Phoenix. Og snart begynte det da også å skje mirakler så det holdt. Men det største miraklet skjedde med auditørene. For, som Hubbar hadde annonsert ved innvielsen av treningsskolen: «Auditøren som hele tiden lykkes med sine caser, får bedre evner og helse enn den beste preclearen han praktiserer på. Og dette er et faktum i prosessing.»

Les mer
kjøpe:
$125 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 12

Mer om Årsak-avstand-effekt

Det eneste som tidligere har hindret noen auditører i å hjelpe menneskeheten i stor grad, har vært treningsfaktoren. For når det først er solid demonstrert for ham selv at han, gjennom sin egen ferdighet i prosessing, kan forandre preclearers tilstand til det bedre når han ønsker det, er problemet med auditørens egen case også løst. L. Ron Hubbard

Det var høsten 1954. Det internasjonale hovedkontoret for Scientologi i Phoenix, Arizona, summet av aktivitet. I løpet av noen få måneder hadde Ron holdt Det 8. amerikanske avanserte kliniske kurset, kjørt en serie ukentlige offentlige foredrag og gruppeprosessingsessioner samt stiftet en ny Hubbard Dianetikk-forskningsstiftelse. Og som om dette ikke var nok, skrev han samtidig de siste kapitlene i en ny bok, Dianetikk 55!

Likevel hadde Rons forskning i løpet av det siste året fremfor alt vært rettet mot auditører – nærmere bestemt treningen av auditører. Med dette mål for øye hadde Ron åpnet et Hubbard profesjonelt college i Phoenix, som nå leverte sitt første profesjonelle kurs, beregnet på å gi studentene en full forståelse og beherskelse av de seks mest grunnleggende prosessene i Scientologi.

Det ble kalt Phoenix-sertifiseringskurset. Kurset gikk seks dager i uken og inneholdt demonstrasjoner fra instruktører og ko-auditering mellom studenter. Det rådet en stemning av begeistring og forventning da Ron den 16. november 1954 trådte opp på podiet for å holde det første foredraget.

Snart var studentene helt oppslukte, for Ron gikk rett på sak og formidlet en forbløffende ny oppdagelse: Manglende evne til å gjenkalle blir forårsaket av knapphet på fortid.

Derav det forbausende datumet: I de siste 100 000 årene hadde ingen vært i stand til bevisst å huske noe som helst på tidssporet.

Løsningen lå i Straightwire.For Straightwire, forklarte Ron, er ikke bare et forsøk på å få noen til å huske:

«Dere bør innse at Elementær Straightwire ikke betyr å huske faktiske hendelser. Dette er nok et sjokk for dere.

Straightwire ble kalt ’Straightwire’ fordi auditøren strekker en rett linje mellom Årsak og Effekt.»

For som Ron gjorde det klart, får auditøren preclearen til å gjenvinne sin evne til å være Årsak.

Det var et avgjørende datum. Og Ron fortsatte med å skissere ikke bare den vesentlige rollen som Straightwire spilte i Seks Grunnleggende Prosesser, men også fundamentale fremskritt i auditeringsteknikker:

  • Toveiskommunikasjon – en grunnleggende del av hvert trinn i en prosess en auditør utfører, og hvordan man opprettholder den under alle omstendigheter
  • Kommunikasjonsformelen – hvordan Straightwire forholder seg til Avstand-delen av kommunikasjonssyklusen
  • Kommunikasjon med en gruppe – hvordan man setter ut ankerpunkter for å henvende seg til og dermed komme i kommunikasjon med en gruppe
  • Åpningsprosedyre 8-C – den løsner på banken ved å lokalisere «når» og «hvor» for nåtiden
  • Åpningsprosedyre ved Duplisering – hvordan den sprenger betraktningen at det «må ikke skje igjen»
  • Botemiddel for Havingness – dens underliggende teori og mekanikk i relasjon til Vite til Mysterium-skalaen
  • Lokalisering av Punkter i Rom – hvordan den setter en preclear bedre i stand til å lokalisere ting og øker hans evne

Som en del av alt han lærte disse auditørene, forlangte Ron dessuten at de skulle anvende kunnskapen og ferdighetene de nå hadde tilegnet seg. Med dette mål for øye begynte de å besøke sykehus, fengsler og folks hjem som prester, for å bringe miraklene i Scientologi ut til lokalsamfunnet. Det ble kalt «Operasjon Phoenix», og snart inntraff det mirakler i overflod – alt fra en kvinne som hadde vært oppgitt av legene, og som kom seg etter en alvorlig blødning, til en fire år gammel gutt som skulle opereres for å reparere en visnet arm, og som etter fem timers auditering hadde kommet seg i en slik grad at operasjonen ble avlyst.

Men på tross av de forbløffende resultatene disse auditørene nå frembrakte hos andre, dreide det største mirakelet seg om virkningen dette i sin tur hadde på dem selv.For som Ron hadde annonsert ved innvielsen av treningsskolen:

«Dagens auditør kan være trygg hva angår hans egen case. For vi har oppdaget at for å være frisk, er det et demonstrerbart faktum at man må være i stand til å gjøre andre friske. Det er ikke nok bare å være frisk og glad selv. Forvirringene og opprørthetene i livet er slik at de hemmer enhvers case. Auditøren som hele tiden lykkes med sine caser, får bedre evner og helse enn den beste preclearen han praktiserer på. Og dette er et faktum i prosessing.»

Her er altså det som står som et landemerke på veien mot større auditørsikkerhet.

« ACC Lectures