Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 1. ACC-et i Melbourne

Det 1. ACC-et i Melbourne

Det 1. ACC-et i Melbourne

Etter en velbesøkt kongress, hvor han overbrakte et spesielt budskap til australske scientologer om deres unike ansvar for Scientologi, presenterte LRH på det første Melbourne ACC-et, noe av enda større betydning. For da det nå var kartlagt mange ruter til Clear, vendte han tilbake til det høyere målet Opererende Thetan, hvis potensial han kartla i Philadelphia doctorate-kurset og Scientologi 8–8008. Ved å trekke på senere oppdagelser, hadde han ikke alene avdekket den største hindringen til å nå OT og faktisk til noen som helst case-gevinster, men hadde også overvunnet denne barrieren med teknologien om overter og withhold, noe som gjør det mulig for alle å oppnå det sentrale elementet i case-fremskritt: Ansvar. Fra veien til OT og hvordan den avhenger av skifting av valenser, til anatomien og håndteringen av individualisering, og fra forholdet mellom withhold og en tilsynelatende «ingen bank», til thetanens univers; her er teknologien som åpnet døren til økende nivåer av åndelig frihet, og i siste instans selve OT. Med hensyn til hva disse oppdagelsene varslet, erklærte Hubbard: «Med det 1. Melbourne ACC-et begynner vi en ny æra i Scientologi: større, mer omfattende og mer suksessfull enn noe vi har sett før.»

Les mer
kjøpe:
$375 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 32

Mer om Det 1. ACC-et i Melbourne

«Bare sett i gang med å auditere! Du kan ikke høre hva pc-en sa, jammen så plasser øret ditt tett opp til ansiktet hans! Og det ser ut som om han prøver å blowe eller noe slikt eller han virker temmelig nervøs, vel, hold ham fast i stolen! Og hvis du tror at han ikke hører så godt etter hva du sier, ja, så gi han en solid kommunikasjonslinje i form av en arm.

Men du er en auditør og som sådan er du ikke en uviktig person, og som sådan er din interesse i casen essensiell. Og det er det første og viktigste, og du vil få mest auditering gjort ved å auditere! Forstår dere det?» L. Ron Hubbard

I september 1959 var den sovjetiske lederen Nikita Khrustsjov i USA. Til tross for at spenningen mellom verdens to «supermakter» tilsynelatende var kjølnet – noe som hadde gjort dette møte med den amerikanske presidenten Eisenhower mulig – så forbløffet den russiske lederen sine amerikanske verter med en direkte og brutal tale om muligheten for atomkrig. Og det var virkelig en trussel som i høy grad fortsatt opptok folks oppmerksomhet og preget kulturen. Filmen On the Beach, viste en planet som var ødelagt av tredje verdenskrig.

Men som vist i filmen, det var en verdensdel som overlevde katastrofen, i det minste midlertidig – Australia. Og Australia var i høy grad i fokus da L. Ron Hubbard snakket om den sørlige halvkulen som det eneste området som ville ha en sjanse for å overleve en atomkrig – forutsatt at det var selvforsynt – fordi en slik krig sannsynligvis ville finne sted på den nordlige halvkulen. Dessuten var nasjonen hjemstedet til et blomstrende og hurtig ekspanderende felt med scientologer. HASI Australia forutsa til og med i sitt magasin Communication at «kanskje vil Australia skape den første kulturen som er 100 % basert på Scientologi.»

Så i begynnelsen av november 1959 forlot Hubbard England og, etter en mellomlanding i Calcutta, landet han i Melbourne den 5. november for å holde en kongress som ga australske scientologer det ansvaret de måtte påta seg for verden som helhet. Og siden det var den første kongressen som ble holdt av Hubbard i Australia, var oppmøtet – som en lokal publikasjon beskrev det – «en gigantisk kongress» med hundrevis av vilt entusiastiske scientologer og deres venner.

Men selv om han virkelig leverte et svært spesielt budskap til australske scientologer om deres sentrale betydning for fremtiden for alle vesener på denne planeten, var det bare starten på hva han ville legge frem for dem. For som tradisjonen var, hadde han også planlagt et ACC. Det begynte den 9. november, på 157 Spring Street, hovedkvarteret til HASI Australia, med en deltakerliste på 40 særlig utvalgte auditører fra både Australia og New Zealand. Og som disse auditørene snart ville oppdage, så representerte dette ACC-et en fullstendig ny retning:

«Den grunnleggende læreboken til dette kurset er Scientologi 8-8008. De første foredragene som ligger umiddelbart før dette kurset, var Philadelphia-foredragene fra høsten 1952 – 64 timer med foredrag. Det er disse foredragene som kommer rett før dette kurset. Så vi har tatt et forferdelig stort sprang på tidssporet. Kan dere se det?»

Det som Hubbard kommuniserte og nøyaktig hva det betydde å vende tilbake til 1952 og Philadelphia-doctorate-kurset, ble oppsummert i målet Opererende thetan. For etter å ha kartlagt potensialene for en thetan i sin opprinnelige tilstand, hadde han brukt de etterfølgende årene på å gå ned på gradienten til Menneskets nåværende tilstand og utvikle prosesser som nådde alle caser, og prosedyrer som alle auditører kunne anvende. Som resultat var det overordnede formålet blitt en sikker oppnåelse av Clear for det store flertallet som ikke lett kunne oppnå denne tilstanden og som rehabiliteringen av OT-evner var utenfor rekkevidde for. Men nå med atskillige ruter som var blitt utforsket og kodifisert – og som rutinemessig og med sikkerhet frembrakte Cleare – kunne han vende tilbake til det høyere målet Opererende Thetan. Han hadde faktisk avdekket den primære barrieren som lå på tvers av veien til OT – eller for den saks skyld, på tvers av veien til ethvert caseutbytte. Og med hensyn til betydningen av dette:

«Du auditerer i forhold til en definisjon og den definisjonen er: ’villig og vitende årsak over liv, materie, energi, rom og tid’ som selvfølgelig inkluderer postulater, betraktninger og thetaner. Og det er definisjonen på en OT.»

Det var faktisk slik som Hubbard også fortalte disse studentene, at den eneste veien til OT var gjennom Ansvar. Og på dette 1. avanserte kliniske kurset i Melbourne presenterer han den storslåtte teknologien til å oppnå kjernekomponenten i all caseutbytte – nemlig teknologien med Overter og Withhold:

  • Valensskifte – hvordan veien til OT avhenger av å skifte valenser
  • Regelen om den svake valensen – hva den er, hvorfor den må håndteres og hvordan
  • Individuering – dens kilde og den rollen kommunikasjon spiller i å bli kvitt den
  • Dømmekraft – evnen til å evaluere relative viktigheter og hvordan frihet avhenger av den
  • Evnen til å lage postulater uten konsekvens – hvordan det henger sammen med rehabiliteringen av OT
  • Dårlige erfaringer – hvordan de slettes med overten, ikke motivatoren
  • De viktigste hendelsene på sporet – alle detaljene, også hvordan de skaper ridger, samt lokalisering og håndtering av dem
  • Tonearmen – hvordan man får den ned og får den til å gi en Clear meter-avlesning

For å oppsummere det hele så hadde han skaffet til veie en teknologi som ikke bare spenner over alle typer auditering og ligger til grunn for caseutbytte på alle nivåer, men som også sprenger nettopp de barrierene som ethvert vesen støter på etter hvert som det stiger opp mot høyere og høyere nivåer av åndelig frihet. Da L. Ron Hubbard postulerte alt hva det betydde, derfor ville han deretter snakke om et splitter nytt syn som fører til en helt ny jord.

« ACC Lectures