Kongressforedragene er L. Ron Hubbard’s særlige begivenheter som inneholder hans bekjentgjørelser av hvert eneste av de nye banebrytende gjennombruddene. Det var både auditører og preclearer, erfarne scientologer og folk som slett ikke kjente til emnet som deltok.

Kongressene

L. Ron Hubbards streben etter å besvare menneskets gåter, strakte seg over 3 tiår med undersøkelser, frem til oppdagelsen av det reaktive sinnet og utgivelsen av Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet.

Men hvis denne forskningsveien frem til mai 1950 kunne kalles omfattende, så var de etterfølgende årtiene fullstendig nådeløse.

Mens Ron tok seg av en bevegelse som bredte seg som en gressbrann over natten, utløst i kjølvannet av Bok En, hadde han case etter case å arbeide med – noe som skaffet ham en enorm mangfoldighet av menneskelig eksistens i all sin glans, nedverdigelse og innviklethet. På denne måten – mens han fortsatte å instruere auditørkurs, samtidig med at han personlig arbeidet med disse individuelle casene – kom det en stadig utvikling av gjennombrudd; først oppdagelsen av theta ... som åpnet døren til tidligere liv ... og med enda mer overraskende avsløringer som ble funnet på tilværelsens hele tidsspor, oppdagelsen av livsenergi ... et vesens potensial som en Opererende Thetan ... metodene til å eksteriorisere . . . og, gjennom alt dette og i løpet av bare fire år ... den fullstendige utviklingen av emnet fra Dianetikk til Scientologi.

Men som LRH sa, for virkelig å få materialene anvendt på andre, var oppgaven å gå inn under menneskets nåværende nivå. Spesifikt, etter å ha isolert de fundamentale lovene og Aksiomene i Scientologi, hadde han grunnlaget for all fremtidig forskning innenfor kodifiseringen av materialene og prosessene, for å gjøre ethvert vesen i stand til å oppnå sitt fulle potensial.

Derfor, mens han fortsatte å arbeide med auditører, instruere dem i Avanserte kliniske kurs (ACC-er) og Profesjonelle kurs, ble oppdagelsene spilt inn i mer enn 3000 foredrag, der de trinn for trinn og i sin helhet skaffet til veie det store bildet av forståelsen av menneskesinnet og livets hemmeligheter, noe som er Scientologi i dag.

Det som også befinner seg i kronologien av fortløpende utviklinger er milepæler, gjennombrudd av en så stor betydning at de dannet det neste store skrittet i oppbyggingen av Broen, slik at alle kunne bevege seg langs den. Disse milepælene – disse kjempesprangene – er nøyaktig hva man finner i L. Ron Hubbards kongressforedrag.

Og nå, for første gang står alle til rådighet for deg.

Hva angår «å være der med Ron», er det ingenting som kom tettere på det enn å lytte til Kongressforedragene hans. og det er nøyaktig hva LRH hadde til hensikt da han første gang presenterte dem. For utover hans treningsforedrag til auditører i løpet av den daglige instruksjonen, var Kongresser en mye sjeldnere affære – hver av dem en begivenhet i seg selv!

Typisk ble de avholdt to ganger i året, som oftest i London og Washington, D.C. – men også på så forskjellige steder som Phoenix, Melbourne og Johannesburg – kongressene ble besøkt fra hele verden: auditører og preclearer, nye som gamle scientologer, og til og med deres ikke-scientologiske venner – alle var velkomne.

Hva de hørte var Rons kunngjøringer om de nyeste gjennombruddene og utviklingene – de åpnet alle en ny dør mot personlig frihet og evne, og plasserte den neste store steinen der til å bygge Broen som vi har i dag.

Hver serie inneholder en fullstendig helhet av Dianetikk- eller Scientologi-teknologi, og gir detaljene om både dens bruk i auditering og dens anvendelse i alle deler av livet – til skapelsen av en ny sivilisasjon. I så henseende inneholder Kongressforedragene programmene fra LRH som skal anvendes av alle scientologer i sin egen aktivitetssone, og som, forbundet til et hele, danner de vitale bestanddelene i å cleare planeten.

Først og fremst er disse foredragene til ditt personlige utbytte og din personlige fremgang. For her åpnes fellene en etter en, og kunnskapen til å bli fri fra dem for alltid avdekkes. Det er derfor kongressene er de foredragene som skal høres av enhver scientolog.

Mens hver omfatter sitt eget emne og kan høres for seg selv, uten tidligere studium, har et kronologisk studium den fordelen at det lar deg se hvordan emnet beveget seg fremover, og hvilke som er de høyeste nivåene av utviklingen.

Uansett hvilken Kongress du lytter til som den neste, vil du ønske deg alle. For L. Ron Hubbards kongressforedrag inneholder langt mer enn de skjellsettende fremskrittene som bygde Broen til fullkommen frihet. Det ligger i luften at det er noe mer. Det er hva scientologer snakker om når de prøver å beskrive den unike følelsen man får bare ved å lytte til Ron. Der den fullstendige opplevelsen til og med langt overskrider de enestående dataene i seg selv. Med andre ord, den faktiske essensen i hva millioner har kommet til å kjenne og elske som «Rons foredrag» – det er Kongressene.