Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 7. amerikanske ACC-et

Det 7. amerikanske ACC-et

Det 7. amerikanske ACC-et

L. Ron Hubbard isolerte øvelsene og prosessene som hadde vist seg å være de mest anvendelige i hendene på andre auditører, og konsentrerte dem i Intensiv Prosedyre – en auditerings-prosedyre hvormed en preclear kunne oppnå eksteriorisering og øve opp sine ferdigheter som thetan, som er uavhengig av en kropp. For målet var utvidet til mye mer enn selvdeterminisme, og det omfattet nå: «villigheten til å være årsak eller effekt, kildepunkt, mottakspunkt, villighet til å være hva som helst, til å forårsake hva som helst, til å være effekt av hva som helst, villighet til å tolerere enhver avstand, tolerere masse eller mangel på den og tolerere alt som angår knowingness». Med ettertrykk på å øke evne, hadde Scientologi nådd et nytt nivå. Scientologi-aksiomene lå som et fundament under Intensiv Prosedyre, og de viste spesielt viktigheten av, og kraften i, kommunikasjon. Her er et arsenal av teknologi til løsning av caser, inklusive forholdet mellom Kommunikasjonsformelen i eksteriorisering og kommunikasjonsprosesser til å øke en eksteriorisert thetans evner. Og før det 7. amerikanske ACC-et var over, hadde Ron ikke bare utvidet Intensiv Prosedyre, men også skrevet Auditørens håndbok, som senere ble utgitt som Skapelsen av menneskelige evner. Her er så selve essensen i Scientologi-religionen.

Les mer
kjøpe:
$425 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 74

Mer om Det 7. amerikanske ACC-et

Forbedring av kommunikasjon er hovedprinsippet i all auditering. L. Ron Hubbard

I ni travle måneder i løpet av seks Avanserte kliniske kurs hadde Hubbard gått inn lavere på gradienten og forbedret Scientologis fremgangsmåter og prosesser for å gjøre det mulig for hver eneste auditør å anvende dem. Dette formidler imidlertid ikke den fulle betydningen av det som fant sted under det intensive programmet med foredrag, øvelser og auditering i disse kurslokalene i Phoenix. For etter hvert som gjennombrudd ble bygget på gjennombrudd – hvert av dem betydningsfullt og sammenlagt av avgjørende betydning – så innså de cirka hundre auditørene som var blitt utvalgt til å motta denne avanserte utdannelsen at de tok del i noe virkelig historisk. Det var ingenting mindre enn oppnåelsen av religionens mål slik det er uttrykt i hele menneskehetens nedskrevne historie: frigjørelse av sjelen gjennom visdom.

Derfor var spenningen på topp da Hubbard sammenkalte til Det 7. amerikanske avanserte kliniske kurset den 23. juni 1954 foran en utvalgt gruppe av auditører på 616 North 3rd Street, Phoenix. Og med god grunn. For med utbyttet av alt det som var lært siden begynnelsen av det første ACC-et i oktober 1953 fortalte han nå om alle de øvelsene og prosessene som hadde vist seg mest virkningsfulle i hendene til andre auditører enn seg selv og destillerte dem ned til et enkelt prosessystem. Det ble kalt Intensiv Prosedyre, og det var et trinnvist program ved hjelp av hvilket en preclear kunne oppnå eksteriorisering og oppøve sine evner – som en thetan og uavhengig av en kropp.

«Vi er med dette (Intensiv Prosedyre) gått ut av sfæren med selvdeterminisme som vårt høyeste mål. Det er ikke vårt høyeste mål. Vårt høyeste mål er villighet til å være årsak eller effekt, kildepunkt, mottakspunkt, villighet til å være hva som helst, til å forårsake hva som helst, til å være effekt av hva som helst, villighet til å tolerere enhver avstand, tolerere masse eller mangel på masse og tolerere alt som har med knowingness, understandingness og så videre å gjøre.»

Uansett de innlysende konsekvensene av at man hadde en fremgangsmåte som kunne brukes av enhver auditør – som praktisk tatt ga en sjekkliste av trinn som skulle gå inn under ethvert casenivå og så bevege dem oppover til full eksteriorisering – det var hele endringen av innfallsvinkel.Frem for å konsentrere seg om utslettelsen av manglende evne, ble oppmerksomheten nå rettet mot å øke evne, som så rutinemessig håndterte manglende evner.

Her var faktisk et helt nytt platå ikke bare for auditering, men for hele emnet Scientologi. For det som lå til grunn for Intensiv Prosedyre og disse nye prosessene var selve aksiomene i Scientologi. Og disse prosessene var nemlig tatt rett fra de aksiomene og den helt enestående betydningen og styrken som kommunikasjon har.Som L. Ron Hubbard senere ville beskrive det, var det ingenting mindre enn en av Scientologis store oppdagelser. Og de auditørene som var på Det 7. ACC-et, fikk et arsenal av fremgangsmåter til å løse caser:

  • Betraktninger – hvordan de rangerer over mekanikken forbundet med rom, energi og tid
  • Kommunikasjonsformelen – dens forbindelse med eksteriorisering
  • Toveiskommunikasjon – hvordan den styrer casen og gjør en preclear i stand til å as-ise enhver tilstand
  • Kommunikasjonsprosesser – hvordan de brukes til å øve og øke evnene hos en eksteriorisert thetan
  • Anatomien til mysterier – hvordan kommunikasjon fungerer for å løse et mysterium
  • Skape og avbryte – metoden til å bryte en thetans kommunikasjonslinjer med kroppen slik at han kan operere eksterior
  • Straightwire – ARC-straightwire, Nåtidsstraightwire, Synspunktsstraightwire og SOP 8-D med Straightwire, inkludert hvordan Straightwire gjør en person i stand til å trekke en kommunikasjonslinje fra Årsak til Effekt.

Og med det hadde Hubbard oppnådd nøyaktig hva han hadde satt seg fore å oppnå ved begynnelsen av Det 7. ACC-et:

«Vårt mål er altså ikke å akkumulere en masse data. Vårt mål er å finne ut hvordan data skapes. Vårt mål er ikke å huske en hel masse ting, men å se hvordan hukommelse skapes. Vårt mål er ikke å gå ut og elske og omfavne hele verden, men å se hvordan kjærlighet skapes. Ikke nødvendigvis å kommunisere med alt på jorden og i dette universet, men å oppdage hvordan kommunikasjon skapes.

Og etter å ha oppdaget hvordan alle disse tingene skapes, ikke å være like fryktsom som filosofen som er tilfreds med å skrive om livet, men aldri modig nok til å leve det. Etter å ha lært hvordan man skaper alle disse tingene, skap dem så.»

Som vitnesbyrd om fullførelsen av disse målene hadde Ron før Det 7. ACC-et var ferdig, ikke bare utvidet Intensiv Prosedyre, men forfattet en lærebok som var så omfattende i sin anvendelse at den fikk tittelen Auditørens håndbok. Senere ble den kjent som Skapelsen av menneskelige evner, og den står som den meste omfattende beskrivelsen av Scientologi som emne – både i 1954 og i dag. Hubbard fortsatte deretter med å sikre at alle scientologer anvendte den gjennom en rekke foredrag som var spesielt utformet til å ledsage boken, og sammen utgjorde de pensumet til et nytt profesjonelt kurs. Fra Scientologis historie og bakgrunn som religion til anvendelsen av aksiomene i auditering, og fra de fire eksistenstilstandene til dynamikkene og opererende thetan – hver av dem av en slik enestående betydning at de for alltid skulle være kjent som Phoenix-foredragene.

Her er da selve det essensielle i religionen Scientologi.

« ACC Lectures