Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 9. amerikanske ACC-et

Det 9. amerikanske ACC-et

Det 9. amerikanske ACC-et

«Det blir et stort sjokk for Dianetikk-utøveren å oppdage at selv om vi har den Andre Boken om Dianetikk, så handler den utelukkende om eksteriorisering. Det blir et stort sjokk. Men det er først og fremst fordi de aldri leste den Første Boken.» Da snakket L. Ron Hubbard om Dianetikk 55! og han åpnet det enestående ACC-et om kommunikasjon. Forskningen tok utgangspunkt i eksteriorisering (Scientologi 8–8008 og Philadelphia doctorate-kurset), og hadde derfor fokusert på at alle auditører skulle oppnå dette målet med hver eneste case. Det første nivået var Intensiv Prosedyre, en systematisering av de prosessene som fungerte best i auditørenes hender, og som ble utgitt som Auditørens håndbok og siden i en utvidet utgave som Skapelsen av menneskelige evner. Og nå ga Kommunikasjonsformelen et gjennombrudd som banet veien for en enda mer omfattende anvendelse, og dermed midlene til å forene Dianetikk og Scientologi. Hubbard planla nå en kongress og innkalte til Det 9. amerikanske ACC-et for å lære auditører å anvende Dianetikk 55! for å skape Cleare. Det niende ACC-et står som den fullkomne forklaringen på kommunikasjon og den tok for seg hver eneste lille detalj om emnet. Dette er kulminasjonen på en utviklingsepoke som begynte med Det 1. ACC-et, og er et grundig og profesjonelt studium av den avgjørende bestanddelen, den som skulle styre all auditering i fremtiden.

Les mer
kjøpe:
$450 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 34

Mer om Det 9. amerikanske ACC-et

Dianetikk 1955! er rett og slett helliget skapelsen av en Clear, uten videre visvas. Det er det denne boken handler om. Og før du er ferdig med denne Enheten, vil du ha et eksemplar av denne boken i hånden. L. Ron Hubbard

Det var den 6. desember 1954. Stedet var Phoenix, Arizona. Og med disse ordene begynte L. Ron Hubbard det som skulle bli det ypperste ACC-et om emnet Kommunikasjon, dets anvendelse i eksteriorisering og skapelsen av Cleare.

Dette var faktisk ikke bare enda et avansert klinisk kurs, men det var kulminasjonen på en hel utviklingsperiode som begynte med Det 1. ACC-et og nå omfattet den avgjørende bestanddelen som skulle komme til å styre all auditering i fremtiden. Med standpunktet om eksteriorisering som forutsetning (Scientologi 8–8008 og Philadelphia doctorate-kurset), gikk Hubbards forskning i retning av to bestemte mål:

  • Oppnåelsen av eksteriorisering og overvinning av barrierer for å oppnå dette for hvert eneste vesen.
  • Ikke bare å utvikle prosesser til dette formålet, men – enda viktigere – prosesser som andre auditører i tillegg til Hubbard kunne anvende suksessfullt.

Og det var et vesentlig punkt. For L. Ron Hubbard hadde i lang tid merket at det han kunne oppnå i auditering, ikke nødvendigvis var det samme som andre auditører var i stand til å oppnå. Om de burde ha vært i stand til å oppnå de samme resultatene, betydde ikke så mye for han. Planetarisk clearing krevde mer enn én auditør. Og derfor var hans forskning like intensiv og viktig når det gjaldt å utdanne auditører og utvikle prosesser som de kunne bruke, som selve forskningen i Menneskets beingness og evner.

Det første platået var blitt nådd med Det 7. avanserte kliniske kurset og kodifiseringen av alle disse prosessene som han nå hadde funnet var brukbare i hendene på andre auditører. Hubbard utstedte først disse materialene som Intensiv prosedyre og deretter som Auditørens håndbok, og deretter utvidet han innholdet til den fullstendig detaljerte Skapelsen av menneskelige evner. Som vedlegg til denne boken, håndplukket han deretter spesifikke foredrag fra de avanserte kliniske kursene som skulle følge et studium av boken. Da han senere utstedte dem som Foredrag til det profesjonelle kurset (og senere under den sammenfattende tittelen Phoenix-foredragene) hadde Ron nå det pensumet som utgjorde den grunnleggende profesjonelle auditørtreningen.

For å sørge for dissemineringen og anvendelsen av det, avholdt og overvåket Hubbard deretter Det 8. avanserte kliniske kurset som omfattet et fullstendig studium av Skapelsen av menneskelige evner, Phoenix-foredragene samt ytterligere foredrag, som punkt for punkt og i detalj beskrev anvendelsen av hver eneste teknikk og fremgangsmåte.

Hans arbeid var imidlertid ikke over. For mens han hadde kodifisert den ruten som var Scientologi, hadde han også bindeleddet til en enda større anvendelse for hver eneste case, fra bunnen og opp til den øverste toppen. Mer presist, mens dette målet kunne oppsummeres i ett eneste ord – eksteriorisering – var et annet ord den eneste viktige faktoren i oppnåelsen av det: Kommunikasjon.

Så mens han ledet Det 8. avanserte kliniske kurset, hadde Hubbard samtidig skrevet en annen bok. Tittelen på den boken i seg selv hadde stor betydning. For med utviklingen av emnet fra Dianetikk til Scientologi, hadde de to foregående årene (1952 til 1954) utelukkende dreid seg om det sistnevnte emnet. Men med gjennombruddet innen kommunikasjon, hadde han nå det avgjørende bindeleddet til å forene begge emnene – Dianetikk og Scientologi – til et samlet hele. Og det er det milepælen Dianetikk 55! inneholder.

Det ble planlagt en kongress for å bekjentgjøre disse oppdagelsene, og invitasjoner ble sendt ut verden over, både til Dianetikk-utøvere og scientologer. I mellomtiden, og som en forberedelse til dette, sammenkalte L. Ron Hubbard straks til Det 9. ACC-et for å utdanne profesjonelle auditører i ferdighetene og prosessene i den kommende Dianetikk 55! som nå var i trykken.

Her er så Det 9. amerikanske avanserte kliniske kurset – et dyptgående profesjonelt studium av Dianetikk 55! Og i løpet av 34 foredrag utdyper og demonstrerer Hubbard de underliggende teoriene, formlene og prosessene med vekt på auditørers anvendelse.

Her forteller L. Ron Hubbard også i detalj om mekanismene i kommunikasjon, den fullstendige Kommunikasjonsformelen og dens bruk som en prosess i Kommunikasjonsprosessing.

Endelig instruerer Hubbard her i De Seks Grunnleggende Prosessene – helt fra deres beskaffenhet (hentet fra Dianetikks og Scientologis definisjoner og aksiomer), til auditeringsdemonstrasjoner av hver av dem: Toveiskommunikasjon, Elementær Straightwire, Åpningsprosedyre 8-C, Åpningsprosedyre ved Duplisering, Botemiddel for Havingness og Oppdage Punkter i Rom.

Det og mye mer, inkludert:

  • Tre hele foredrag som gir en ordliste over uttrykk – ikke alene definisjonene, men deres bakgrunn og teori, og til og med prosessing og driller i anvendelsen av dem
  • Viktigheten av språk, dets aberrerende virkning på preclearer og hvordan ord faktisk er et spill
  • Definisjonen av Aksiomene som «betraktninger man er blitt enige om», og en dyptgående gjennomgang av lovene om betraktning og deres anvendelse i kommunikasjon og en thetans evner
  • Perfekt Dupliseringsprosessing, inkludert øvelser for studentene i hvordan å lage en perfekt duplisering, og dermed selve anvendelsen av Aksiomene og hvordan å «As-ise»

Siden den tekniske utviklingen var kommet opp på et stabilt høyt nivå, leverte L. Ron Hubbard ikke flere avanserte kliniske kurs på tolv måneder. For nå var tiden inne til å sette disse skjellsettende oppdagelsene ut i livet. Og hans neste møte med auditørstudenter var i sannhet noe nytt. For som et bevis på hvor hans forsking og utvikling hadde ledet ham til, hadde han nå opprettet Founding Church of Scientology i Washington, D.C.

« ACC Lectures