Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 16. amerikanske ACC-et

Det 16. amerikanske ACC-et

Det 16. amerikanske ACC-et

Tross den opphissede offentlige debatten om radioaktivt nedfall, kunne ingen av «ekspertene» ha avslørt dets historie på hele tidssporet. Og som en følge var ingen i stand til å identifisere den virkelige trusselen. Du kan ikke føle det. Du kan ikke ...’ Dette er engramvendingene bak hele effekten av radioaktiv stråling.» Så umiddelbart etter Kongressen mot stråling, hvor han advarte om at stigningen i stråling foregikk parallelt med den stigende vanskelighetsgraden hva caser angikk, sammenkalte Ron det 16. Amerikanske ACC-et for å hasteutdanne i en auditeringsløsning av virkelig historiske dimensjoner: «På dette ACC-et vil vi dekke Kommunikasjon, Kontroll og Havingness. Det er alt vi skal dekke.» Her er da foredragene hvor Ron introduserte – og demonstrerte en live auditeringssession – et teknisk gjennombrudd på høyde med ARC og som fjernet barrierene for omfattende clearing. CCH-er var utformet for å utgjøre et grunnleggende auditeringsprogram på veien til Clear og OT, og innebar en ny dybde i å gå under nivået for de fleste caser og finne det punktet hvor enhver case kan åpnes. Dessuten var Ron i gang med å gjøre det samme for auditører med en serie revolusjonerende treningsprosedyrer han tok fra oppdagelsene om CCH-er.

Les mer
kjøpe:
$475 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 40

Mer om Det 16. amerikanske ACC-et

MMålet med denne prosedyren er å ta preclearen fra så langt nede som preclearer kan nås, hele veien gjennom så langt opp som en preclear kan skyves. Derfor er bredden av Prosedyre CCH mye større enn noen annen auditeringsprosedyre som noensinne er blitt utgitt. L. Ron Hubbard

Ved inngangen til 1957 var det ingen tegn til at spenningene mellom vestmaktene og Sovjetunionen skulle avta. Den sovjetiske forsvarsministeren hadde bekjentgjort sin regjerings hensikt om å tilføye kjemiske og biologiske våpen til Russlands allerede massive arsenal av atomvåpen. USAs president Eisenhower, som hadde krevd økt produksjon av amerikanske atomvåpen i 1956, innledet det nye året med å erklære overfor Kongressen at han aktet å bruke et hvilket som helst middel han fant nødvendig – også militærmakt – for å forhindre kommunistisk ekspansjon i Midtøsten. Samtidig fortsatte USAs Atomenergikommisjon å insistere på at prøvesprengninger av atomvåpen i USA ikke utgjorde noen trussel mot amerikanerne.

Selv om farene ved radioaktiv stråling ikke ble forstått, var de definitivt et emne for heftig diskusjon. En artikkel i National Geographic fra perioden gjengir en øyenvitneskildring om en atomeksplosjon i Nevadaørkenen, og rapporterer: «I løpet av 24 timer kunne denne skyen, med sine usynlige spyttende radioaktive partikler, spores over Utah, Colorado, Kansas, Missouri og inn i det sørlige Ohio.»

Disse partiklene var ganske visst usynlige, men som Rons undersøkelser hadde avdekket, bestod denne trusselen av nettopp denne usynligheten. For hva ingen av disse regjeringsekspertene kunne ha forklart, var den radioaktive strålingens historie på hele tidssporet. Som L. Ron Hubbard skrev:

«’Du kan ikke se det. Du kan ikke føle det. Du kan ikke …’ ’ Dette er engramvendingene bak hele effekten av radioaktiv stråling.»

Dernest til virkningen på en person:

«Hva er det så som skjer når en person mister fremtid? Han blir definitivt sammenpresset i nåtiden. Han sier: ’Det er ingen tid’, og jøss, det er fryktelig nær sannheten. Derfor er havingnessen hans enormt redusert. Derfor får han ikke noe ut av nåtiden, selv om han skulle komme seg inn i den. Hvorfor? Fordi han ikke har noen fremtid!

Og hele emnet radioaktiv stråling henger nøye sammen med denne ideen om ingen fremtid.»

Som svar på en virkelig presserende global trussel hadde Ron innkalt til Kongressen mot radioaktiv stråling i de siste dagene av desember 1956. Her advarte han scientologer om at strålingsverdiene i atmosfæren hadde steget parallelt med de økende vanskene med caser siden 1950. Så, like etter denne kongressen, lanserte Ron 2. januar 1957 et like presserende botemiddel – nemlig Det 16. amerikanske kliniske kurset, som ble avholdt i Founding Church of Scientology, 19th Street 1812, Washington, D.C.

Og mens Rons primære fokus før hadde vært på å utvikle prosesser som andre auditører enn ham selv kunne bruke til å knekke caser, hadde han nå fordoblet sin konsentrasjon på å nå enda dypere inn i selve casene.

Resultatet var et gjennombrudd hvis viktighet, både den gangen og i alt som fulgte senere, neppe kan overdrives. For som Ron sa:

«Så vi har funnet inngangspunktet til en case, og det er havingness. Og vi har funnet ut hvordan vi får det over til personen, og det er gjennom kontroll og kommunikasjon – derfor CCH.»

Det var en oppdagelse med forgreninger som strakte seg langt ut over jorden anno 1957. For selv om Rons forskning delvis hadde vært drevet av et behov for å akselerere Scientologis ekspansjon i nærvær av et mulig holocaust, var det han nå avslørte, et auditeringsgjennombrudd av overveldende betydning – ettersom disse CCH-ene snart ville bli en avgjørende del av Clearing-prosedyren og deretter ta sin plass som en fundamental serie prosesser som setter auditører fra New York til Tokyo i stand til å flytte preclearer opp mot Opererende Thetan.

Parallelt med disse fremskrittene presenterte Ron en rekke beslektede nyvinninger for å bøte på preclearens evne til å konfrontere og as-ise, deriblant:

  • Evne – hvordan en preclears evne alltid er til stede, og auditøren øker talentet hans til å demonstrere den
  • Obnose – dens definisjon og mekanismer, observasjonens rolle i kommunikasjon og auditørens rolle i å overtale preclearen til å konfrontere det som er der å konfrontere
  • God Kontroll – hva det er, hvordan det oppnås og hvorfor det er nødvendig for at preclearen skal komme seg
  • Realitetsskalaen – hvordan den virker, dens relasjon til havingness og en detaljert beskrivelse av manifestasjonene av hvert punkt på skalaen
  • Syn – en thetan ser ikke gjennom øynene sine, men gjennom gullskiver foran dem, og hva forringelse av synet har å gjøre med konfront
  • Anatomien i feller – hvordan de relaterer seg til en villighet til å duplisere og konfrontere
  • Overthandling–motivator-sekvensen – dens underliggende teori og hvordan den følger Newtons bevegelseslover
  • Beingness – hvordan veien til beingness er en økende evne til å kontrollere kroppen

Med utgivelsen av CCH-ene hadde Ron innledet en ny æra av auditering, og brolagt veien for clearing i bred skala. Og mens auditørene fra Det 16. ACC-et spredte seg ut over USA for å anvende og disseminere alt det de hadde lært, utviklet Ron en serie prosedyrer hentet fra selve kjernen i CCH-oppdagelsene – prosedyrer som snart skulle revolusjonere treningen av auditører.

« ACC Lectures