Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Aksiomet om det stabile datumet

Aksiomet om det stabile datumet

Aksiomet om det stabile datumet

Da det nå kom forespørsler etter LRH-bøker fra så fjerne steder som Kairo og Tel Aviv, fastslo Ron at en mer sentral plassering var nødvendig for å overvåke utviklingen av Scientologi internasjonalt. Derfor ble Founding Church of Scientology etablert i Washington, D.C. Dessuten kom noe annet med den nye kirken: det første Scientologi-akademiet – Akademiet for religiøs kunst og vitenskap. Disse organisatoriske utviklingstrinnene fremla noe nytt, og historien om tekniske fremskritt utgjorde et tilsvarende monumentalt bilde. Dette gjelder spesielt for oppdagelsen av en av de mest vidtrekkende prinsippene i Scientologi, Aksiom 53 (Aksiomet om det stabile datumet), som førte Ron til svaret på alle aberrasjoner og den grunnleggende teorien om sunn fornuft og evne. Og samtidig med Aksiom 53 nådde man en annen milepæl – de fire postulatene som førte thetanen bort fra sin naturlige tilstand. Samtidig instruerte Ron auditører i hvordan man disseminerer – han forsynte dem med Scientologen: En håndbok om disseminering av materiale og artikkelen «Start den praksisen!», som oppfordret auditører til å føre flammen videre og fortalte dem hvordan å lykkes.

Les mer
kjøpe:
$125 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 7

Mer om Aksiomet om det stabile datumet

Så vi har postulat en, Ikke-vite (dette er på et analytisk nivå); postulat to, Vite; postulat tre, Glemme og postulat fire, Huske.» L. Ron Hubbard

I sommeren 1955 hadde Hubbard-assosiasjonen av scientologer internasjonalt i Phoenix vokst til åtte bygninger og en fulltidsstab av betydelig størrelse. For med ACC-graduerte i spissen for ekspansjonen i deres respektive geografiske områder, lot scientologenes kombinerte styrke seg merke over hele kloden. Scientologi i England, med sine 500 auditører, strakte seg fra Liverpool i nord til Croydon i sør. Dusinvis av auditører var på trening i Sør-Afrika. Scientologi hadde slått rot i Australia, og New Zealand boomet. Og selv det var ikke alt. Nyheter om Rons gjennombrudd hadde ryktes så vidt at det kom inn anmodninger om bøker fra så avsidesliggende steder som Tel Aviv og Kairo. I mellomtiden fortsatte ekspansjonen sin fremdrift fra kyst til kyst i USA.

Ron erkjente at en mer sentral beliggenhet var nødvendig for å overvåke veksten i Scientologi internasjonalt, og han flyttet derfor til Washington, D.C. Dermed ble Founding Church of Scientology etablert i 1955 på 1845 «R» Street NW, og et Distribusjonssenter ble opprettet i det nærliggende Silver Spring Maryland, som skulle utgi og disseminere materialene. Med denne nye kirken kom også etableringen av det første Scientologi-akademiet – The Academy of Religious Arts and Sciences.

Selv om perioden bar preg av en rekke nye organisatoriske tiltak, var historien om tekniske fremskritt den samme. For nå da et helt arsenal av prosesser var i bruk – både fra Skapelsen av menneskelige evner og Dianetikk 55! – hadde Ron gjort en ny oppdagelse, som ikke bare var relevant for auditering, men for hele begrepet Knowingness som hadde drevet Menneskets søken i flere tusen år. Dermed begynte Ron den 11. juli 1955 å levere Akademi-foredragene i Washington. Han begynte med en detaljert beskrivelse av moderne auditeringsprosedyrer og fortsatte med anvendelsen i auditering av fire hovedpostulater skapt av thetanen. Og for de studentene var det ingen som var i tvil om størrelsen på disse oppdagelsene etter et enkelt foredrag med tittelen: «Det ukjente datumet – et foredrag som ryster Mest».

«Med innføringen av begrepet at den høyeste knowingnessen man kan oppnå er å ikke vite noe om noe som helst, har våre veier krysset alle Østens filosofier, og vi har gått videre enn disse. Vi har nettopp forlatt menneskeslekten.

Denne idiotiske hemmeligheten var den hemmeligheten som holdt dette universet sammen.»

Det som ville bli et av de mest vidtrekkende prinsippene i Scientologi, gjorde sin entré sammen med de fire postulatene: Aksiom 53, eller som Ron beskrev det: «Aksiomet om det stabile datumet.» Den rollen som Aksiom 53 og de fire postulatene spilte for auditering, var i sannhet fundamental. Som Ron forklarte:

«De er de to grunnleggende beslutningene i dette universet: Overleve, Bukke under. Og disse er de to stabile dataene.

Han ligger i en seng på sykehuset, han lever i elendighet og smerte, og han leser Dianetikk: En vitenskaps utvikling eller noe lignende, og han sier plutselig: ’Hei! Vent! Dette her – bang! Og han står opp, og han er ikke syk lenger. Magi! Ren magi! Det er faktisk et av de to stabile dataene.

Det andre stabile datumet som er av en litt mindre størrelsesorden, er Bukke under, ikke sant? Bare de to. Disse er de to dataene som livet innretter seg etter, og enhver feiljustering med disse to dataene vil resultere i aberrasjon.»

Sentralt for Aksiom 53 var hvordan å auditere preclearer til det punktet hvor de er i stand til å forandre, endre eller skifte stabile data:

  • Simpel individualisme – hvis man ikke hele tiden var nødt til å beskytte en individualitet, ville man gjenvinne fritt valg i livet
  • Bevisstløshet – som en lavere overtone av not-knowingness
  • Rememberingness – som en overtone av knowingness
  • Sinnssykdom – dens mekanismer, og hvorfor den er et kaos hvor det ikke eksisterer noen stabile data
  • Kaos – hvordan det understøtter og gir styrke til det stabile datumet på et reaktivt plan
  • En thetans ideelle tilstand – å glemme og huske selektivt – og hvordan Scientologi er en metode man kan bruke til å vite eller ikke-vite etter ønske

Når det gjaldt betydningen av disse fremskrittene for disseminering, erklærte Ron at han ville ha alle scientologer til å være en meter bak samfunnets hode i deres eget samfunn. Eller, som han skrev i et brev som skulle vedlegges et nummer av tidsskriftet Ability tidlig i september 1955:

«Med denne utstedelsen og dette materialet under utvikling blir de mest strålende målene for Dianetikk og Scientologi en realitet.

Vi kan vinne ved å kommandere omgivelsene imot en åndsretning – museologi – som bare tilpasser seg det.»

Med det formålet instruerte Ron auditører i hvordan man disseminerer – han forsynte dem nettopp med Scientologen: En håndbok om disseminering av materiale, om hvordan man leder en feltaktivitet, og «Start den praksisen!» – som oppfordret auditører til å føre flammen videre og fortalte dem hvordan å lykkes. Da høsten 1955 kom, var Scientologi klar for sin neste, helt nye ekspansjonsfase med en sentralt beliggende Founding Church of Scientology, et fullt fungerende Akademi, og resursene til disseminering.

« ACC Lectures