de Avanserte kliniske kursene utgjør den daglige nedtegnelsen av LRHs utviklingsmessige forskningsspor, og gir beveggrunnene for hver eneste oppdagelse og banebrytende fremskritt – samt den fulle anvendelsen av dem. Det består av over 1000 foredrag og 500 utstedelser og er virkelig den stien som øyeblikk for øyeblikk leder rett frem til det Gradkartet vi har i dag.

Foredragene til de Avanserte kliniske kursene

Med fullføringen av Philadelphia doctorate-kurset, Scientologi 8–8008 og Faktorene, hadde L. Ron Hubbard oppdaget potensialet til Opererende Thetan og veien til å oppnå dette. Men uansett hvor høyt han nå hadde nådd, ville det neste trinnet hans innenfor forskningen og utviklingen vise seg å være enda mer betydningsfullt. Det vil si forbedringen og forenklingen av prosedyrene og prosessene til de kunne brukes av enhver auditør slik at dette potensialet kunne oppnås av ethvert vesen.

Til dette formålet etablerte han åtte kontorer i andre og tredje etasje i Cooper Street 726 i Camden, New Jersey. Disse kontorene var viet til det som i begynnelsen ble kalt Spesielt kurs i avansert teknikk. Faktisk var det et kurs som var så spesielt at fra en stor strøm av søkere, ble bare de tolv beste auditørene fra hele planeten valgt ut til å delta – bokstavelig talt håndplukket av Ron selv.

Og dermed holdt Ron, på denne historiske dagen i oktober 1953, åpningsforedraget ved det aller første Avanserte kliniske kurset. I løpet av de neste seks ukene instruerte han auditører i sine skjellsettende oppdagelser om eksteriorisering og forbindelsen den har med rehabiliteringen av vesener til en naturlig tilstand. Han beskrev den nøyaktige teorien og mekanikken bak den i detaljer, så vel som anvendelsen av den, og Ron gjorde det klart at eksteriorisering ikke er en prosess, men at man tar hver eneste preclear tilbake til en naturlig tilstand.

Men det var mer, og dette ble også et kjennetegn ved Avanserte kliniske kurs. Ron åpnet en auditeringsklinikk i de samme lokalene, og hele veien gjennom ACC-et – og under hans direkte overvåkning – auditerte studentene preclearer som strakte seg fra nye publikummere som ikke hadde noen kjennskap til Scientologi, til dem som var «umulige» caser. Formålet var å gi Ron et prøveområde for forskning og ikke bare forbedre auditeringsteknikkene og -prosessene ytterligere, men også treningen av auditører. Og akkurat på denne måten oppdaget han metodene til å utforske og løse de største dybdene av menneskelig aberrasjon og på en slik måte at teknologien bredt kunne anvendes til gagn for alle.

I dette lå også historien om hva som kom til å hende i løpet av det neste året. For uansett om det Avanserte kliniske kurset allerede var i gang (og også uansett Rons insistering på at han bare ville trene en liten utvalgt gruppe) «søkte» ikke auditører verden over bare om å delta – de krevde det. Og måten Ron reagerte på har nå gått over i historien: Ikke mindre enn åtte forskjellige Avansert kliniske kurs i løpet av de følgende 12 månedene, som bestod av mer enn 500 foredrag, og som kulminerte i ruten til eksterior OT-evne, slik den er gitt i Skapelsen av menneskelige evner.

Dog var ikke arbeidet hans ferdig. For selv om han hadde kodifisert den veien som var Scientologi, måtte han fremdeles finne ut hvordan enhver preclear kunne følge den. Som L. Ron Hubbard senere skrev:

«For å forsøke å oppnå full anvendelse på andre og for dem å oppnå sitt potensial, var det nødvendig å kodifisere materialene og utvikle prosesser til dem.»

Og der lå drivkraften for L. Ron Hubbards forskning og utvikling i løpet av alle etterfølgende ACC-er. Fra Phoenix til Washington, D.C., fra London til Saint Hill, fra Melbourne til Johannesburg – fulgte alle ACC-ene mønstret fra det første, der han arbeidet med auditør etter auditør og preclear etter preclear. I så henseende representerer Rons ACC-foredrag intet mindre enn den dag-for-dag, øyeblikk-for-øyeblikk, bankende pulsen i oppdagelsene. For mens hver nye milepæl ble kunngjort for det brede Scientologi-feltet ved en kongress, var det som fulgte på ACC-ene alle grunnene til hvorfor og hvordan med hensyn til anvendelse:

 • Objektive prosesser – de hundrevis av forskjellige prosessene som utgjør den monumentale teknologien som er livsviktig for å redde hver eneste person og gi ham tilbake sin uendelige fremtid;
 • Gruppeauditering – inklusive et ACC hvor undervisningen foregikk nesten utelukkende ved at Hubbard gruppeauditerte deltagerne – ikke mindre enn 48 sessioner om emner som forestillingsevne, endring av ideer, eksteriorisering og eierskap;
 • Beingness-prosessing – prosesser til å gjøre en preclear i stand til å være eller slutte å være hva som helst;
 • Kommunikasjonsformelen – den underliggende teorien, formlene og prosessene med vekt på auditørers anvendelse;
 • Postulater og beslutningerprosesser til å frembringe preclearens evne til å forandre, endre eller skifte stabile data og teknologien til å gi en person tilbake sin moral, anstendighet, beingness og fremtid ved å rehabilitere hans valgfrihet;
 • Spill – hvordan et spill består av atskillelse og barrierer, eksteriorisering og havingness, og hele teknologien om hvordan man forbedrer en preclears evne til å spille et;
 • CCH-er – et teknisk gjennombrudd som er like viktig som oppdagelsen av ARC. CCH-ene, som markerte at man gikk inn på et enda lavere nivå, noe som gav et inngangspunkt til alle caser, inntok umiddelbart sin plass som en sentral hovedvei til Clear og OT;
 • Treningsøvelsermed utgangspunkt i strukturen av oppdagelsene om CCH-ene, utviklet L. Ron Hubbard Menneskets første teknologi til konfrontering. Her er hele historien bak Høyere instruksjons-TR-er og metodene til å undervise andre i TR-er. Her er også Rons personlige instruksjon i TR-er og CCH-er som avslører de underliggende prinsippene i hvordan og hvorfor de virker;
 • HAS-ko-audit – som tar i bruk gjennombruddet med Munnkurvauditering og inneholder den administrative og tekniske knowhowen til å oppnå global clearing;
 • Ansvar: Overter og Withhold-teknologioppdagelsene som ikke bare gir en mengde løsninger for livet på et jordnært nivå, men feier vekk barrierene mot caseutbytte og gjør det mulig å stabilt oppnå OT for første gang;
 • Presession-prosesserikke bare prosessene og prosedyrene til å få alle i session, men de skaffer til veie et nytt og kraftig redskap til disseminering ved å gi nytt liv til en persons interesse for livet.

Her er den betydningsfulle LRH-kronologien over forskning og utvikling i sin helhet som aldri tidligere har vært tilgjengelig. Hvert foredrag, hver utstedelse, hver prosess. Her er også oppnåelsen av det lenge etterlengtede målet om total kunnskap. Ikke bare fordi man får alt sammen, men også fordi det er alt – i den rekkefølgen det skjedde – har hvor lett det er å studere og duplisere intet sidestykke. Uten noen utelatelser får man alt.

Som L. Ron Hubbard selv sa:

«Disse foredragene gir den eneste eksisterende nedtegnelsen dag for dag, uke for uke, av fremgangen i forskningen i Dianetikk og Scientologi. De avmerket en sti fra total uvitenhet om emnet til i dag. Mennesket visste ingenting om sinnet da det begynte, og vi er hvor vi er i dag. Og disse foredragene var milepælene på veien ut.»

Og det er derfor det alltid var Rons drøm at ressursene og teknologien en dag ville eksistere for å gjøre disse foredragene tilgjengelige for alle. Den dagen har kommet. Og for første gang kan de alle bli dine.