Grunnleggende bøker og foredrag: L. Ron Hubbards bøker inneholder resymeer av gjennombrudd og konklusjoner etter hvert som de fremkom i løpet av forskningen. Umiddelbart etter utgivelsen av en ny bok holdt Ron i mange tilfeller en foredragsserie for å forklare ting ytterligere og gi en innsikt i disse oppdagelsene så vel som den fulle anvendelsen av dem i auditering og i livet. Hvis man studerer dem sammen med boken kan man oppnå et nivå av forståelse som ellers ikke er mulig.

Grunnsteinene

Materialene i Dianetikk og Scientologi utgjør den største samlingen av informasjon om sinnet, ånden og livet som noensinne har blitt satt sammen. Informasjonen har blitt omhyggelig finpusset og systematisert av L. Ron Hubbard gjennom femti år med forskning, undersøkelse og utvikling. Resultatene av dette arbeidet finnes i hundrevis av bøker og mer enn 3000 innspilte foredrag.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene danner grunnlaget som Broen til frihet er bygget på. Umiddelbart etter utgivelsen av en ny bok holdt Ron i mange tilfeller en foredragsserie for å forklare ting ytterligere og gi en innsikt i disse milepælene. Gjennom et kolossalt oversettelsesarbeid er disse foredragene nå tilgjengelige.

Mens Rons bøker inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene, slik de forekom på det utviklingsmessige forskningssporet, gir foredragene hans de løpende forskningsopptegnelsene fra dag til dag. De forklarer også tankene, konklusjonene, testene og demonstrasjonene som fant sted langs denne ruten. I dette henseende utgjør de den fullstendige nedtegnelsen av hele forskningssporet. De skaffer ikke bare de viktigste gjennombruddene i Menneskets historie til veie, men forteller hvorfor og hvordan Ron kom frem til dem.

En betydelig fordel ved et kronologisk studium av disse bøkene og foredragene, er at de inneholder ord og uttrykk som ble definert av LRH med en betydelig nøyaktighet da de først ble brukt. Langt utover en ren «definisjon», er hele foredrag viet til en full beskrivelse av hvert nytt uttrykk i Dianetikk eller Scientologi – hva som gjorde gjennombruddet mulig, anvendelsen av det i auditering, så vel som anvendelsen av det i selve livet. Som et resultat av dette etterlater man ingen misforståtte ord. Man oppnår en fullstendig, begrepsmessig forståelse av Dianetikk og Scientologi og forstår emnene på et nivå som ellers ikke ville være mulig.

Gjennom et studium i rekkefølge kan du se hvordan emnet utviklet seg, og gjenkjenne de høyeste utviklingsnivåene. I listen over bøker og foredrag nedenfor kan du se hvor hver av dem passer inn på utviklingslinjen. Ut fra dette kan du avgjøre ditt neste skritt eller eventuelle tidligere bøker og foredrag som du kanskje har gått glipp av. Du vil så kunne fylle hullene og ikke bare oppnå kunnskap om hvert eneste gjennombrudd, men du vil også få en større forståelse av hva du allerede har studert.

Dette er veien mot å vite hvordan å vite, som åpner portene til din fremtidige evighet. Følg den.