Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 4. ACC-et i London

Det 4. ACC-et i London

Det 4. ACC-et i London

London var allerede et sted som hadde stor betydning for Scientologi, spesielt som følge av L. Ron Hubbards foredrag av november 1952 (Beherskelsen av theta), som han holdt som en forberedelse til Philadelphia doctorate-kurset. Ikke nok med at det som ble skapt i denne perioden førte til eksteriorisering, Theta clearing og OT, men det var også første gang Ron var i England på nesten 3 år. Med målet å skape førsteklasses auditører, åpnet han med «det mest grunnleggende grunnlaget som finnes» – rudimenter som nådde enda dypere enn selv Auditørens Kodeks. Derfra gikk det videre med Seks nivåer av prosessing for å gjenopprette en avgjørende faktor for case-fremskritt – valgfrihet. Tatt i betaktning at han ikke hadde gitt noe ACC på nesten et år, fremla Hubbard en uhyre bred samling av nye materialer som del av dette, samt gjennombrudd som var grunnleggende for all auditering: prosesser som rehabiliterer en preclears evne til å ikke-vite, og dermed oppheve Det første postulatet som førte til hans fall fra opprinnelig tilstand; Forvirring og det stabile datumet – som ble brukt til å løse preclearers nåtidsproblemer og på livet i seg selv, samt på å håndtere preclearer som går ut av session. Hubbards aktiviteter skapte så mye entusiasme at Hubbard Association of Scientologists International ble utvidet med nye lokaler i et av Londons travleste områder.

Les mer
kjøpe:
$550 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 50

Mer om Det 4. ACC-et i London

En preclears naturlige tilstand er at han vet alt. Han blir nødt til å si som første postulat: «Ikke-vite.» Andre postulat: «Jeg vet noe.» Tredje postulat: «Jeg glemmer det.» Fjerde postulat: «Nå husker jeg.» Gode gud! Å huske er en Alter-isness av en Not-isness av en løgn om at han vet en noentinghet. Han vet alt det som er! L. Ron Hubbard

Hubbards ankomst til London i september 1955 markerte starten på det som skulle bli en historisk æra for Scientologis utvikling i sin helhet.

Selv om England hadde et blomstrende felt med Scientologi-auditører, var alle tidligere London ACC-er blitt holdt av andre ved å spille av utvalgte L. Ron Hubbard-foredrag fra amerikanske ACC-er. Og selv om dette ble nummerert som Det 4. avanserte kliniske kurset i London, var det uten tvil det første som noensinne ble levert av Hubbard selv.

Faktisk var London allerede et sted som hadde spilt en unik rolle i historien om Scientologis forskning og utvikling, spesielt Hubbards foredrag i november 1952 (Beherskelsen av theta) under utarbeidelsen av Philadelphia doctorate-kurset. Og selv om den forskningsperioden hadde satt i gang alt det som kom til å følge etter, når det gjaldt eksteriorisering, Theta-clearing og OT – fra Philadelphia til Camden til Phoenix og Washington, D.C., – var dette første gangen Ron besøkte England på nesten tre år.

Det var derfor L. Ron Hubbard først konsentrerte seg om å oppdatere de britiske auditørene, og han brukte dette ACC-et til å lage fremragende dyktige auditører som var i stand til å cleare deres egen sone med de seneste teknikkene. Og han utdannet dem sannelig, og instruerte dem i teknikker som var utviklet i løpet av de siste to årene, som rehabiliterte en preclears valgfrihet, nærmere bestemt Seks Nivåer av Prosessing.

En gjennomgang av tidligere utviklinger var imidlertid bare en del av Rons program. Og med tanke på at han ikke hadde holdt noe ACC på nesten ett år, brukte han nå Det 4. ACC-et i London til å presentere en formidabel rekke av nye materialer han hadde utviklet, inkludert gjennombrudd som var grunnleggende for all auditering:

  • Første postulat – prosessene som var utviklet fra Aksiom 36 til å rehabilitere en preclears evne til å ikke-vite og dermed oppheve det første postulatet som førte til hans fall fra hans naturlige tilstand
  • Forvirring og det stabile datumet – anvendelse av det stabile datumet, ikke bare i auditering og til løsning av preclearers nåtidsproblemer, men i livet som sådan
  • Auditeringsnærvær – auditørens nærvær som en som rehabiliterer preclearens valgfrihet
  • Kommunikasjonsbro – dens definisjon og trinnene til å danne bro fra en prosess eller tilstand av beingness til en annen
  • Starte sessioner på nytt – den underliggende årsaken til og håndteringen av en preclear som går ut av session
  • Hvordan å starte en praksis – beskrevet i detaljer fra det første trinnet med å gjøre det mulig for offentligheten å finne frem til auditøren, til å sørge for kommunikasjonskanalene

Selv med det intensive kravet fra et Avansert klinisk kurs var dette også en periode med etablering og utviding på både offentlig og organisatorisk front.

Ved å dra fordel av den første hjemkomst til England på tre år – og ikke minst på grunn av publikums krav etter hvert som ryktet om at han var i landet spredde seg – ble det nærliggende New Lindsey Theatre stedet for to offentlige foredrag av Hubbard hver lørdag ettermiddag. Hans popularitet og etterspørselen etter Scientologi som nytt publikum viste, var tydelig den andre helgen da salen var fullsatt og deltagerne til og med stod i midtgangen og langs sidene. Ron fremsatte grunnleggende teknologi for en befolkning som stadig led under etterkrigstidens vanskeligheter. Under disse ettermiddagene fikk Ron det vekselspillet med publikum som skulle til for å gå videre med forskningen og utvikle teknologi som kunne lanseres i nye, vidtrekkende programmer som løsning på grunnleggende, sosiale problemer – programmer og teknologi som skulle komme ut på løpende bånd i året som fulgte.

Rons aktiviteter skapte dessuten så stor entusiasme, interesse og ekspansjon, at Hubbard assosiasjonen av scientologer internasjonalt i London raskt vokste ut av sine lokaler på Holland Park Avenue. For å få plass til utvidelsen, flyttet organisasjonen til Brunswick House, en bygning på hjørnet av Palace Gardens Terrace og Bayswater Road – en av gatene med tettest trafikk i hele byen.

Her er altså da Det 4. ACC-et i London og det punktet hvorfra L. Ron Hubbard peilet ut kursen så Scientologi kunne påta seg sin rolle på verdensscenen som en maktfull kraft i oppnåelsen av global overlevelse.

« ACC Lectures