Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Retningslinjer for annonsesamarbeid

Det gleder Bridge Publications å delta i kooperativ annonsering. Det første skrittet er å kontakte Trade Sales Director Ann Arnow på 001 (800) 722-1733 slik at typen program kan gjennomgås i tråd med våre nåværende kampanjer.

De generelle retningslinjene er som følger:

 1. For å kvalifisere seg til å motta kooperative annonsepengermidler, skal detaljhandleren ha en skriftlig godkjennelse i form av en offisiell Bridge samarbeidsavtale underskrevet av Bridges salgsavdeling.
 2. En detaljhandler med god kreditverdighet vil bli gitt op til 10 % av det samlede nettobeløpet av kjøp fra Bridge eller en grossist.
 3. Bridge vil betale 75 % av utgiftene til den verifiserte kostnaden for annonseplass på trykk eller radio/tv opp til den maksimale ytelsen som beregnes som beskrevet i # 2 ovenfor.
 4. Søknader om samarbeidsytelser skal inneholde en beskrivelse av mediet, størrelsen (eller hvis det er en utsendelse, antall spots), omkostninger og dato for planlagt reklame.
 5. Ytelsen vil være til rådighet for å reklamere for titlene som er utvalgt av utgiveren og kan begrenses til bestemte geografiske områder.
 6. Refusjon i henhold til Bridges kooperative annonserings- og reklamepolicy, vil bli gitt for mediareklamer basert på de faktiske betalte utgiftene for mediatid eller spalteplass til lokal (ikke nasjonal) sats etter innlevering av a) et ark som kan rives av for avis- og tidsskriftsannonser, eller et kringkastingssertifikat for radio- eller tv-reklamer, og b) dokumentasjon for de faktiske utbetalte samlede omkostningene for mediareklamen, etter rabatter. Refusjon for annen godkjent reklamering vil bli gitt ved innlevering av a) ark som kan rives ut av kataloger, flygeblader, brosjyrer eller annet reklamemateriell, og b) dokumentasjon for de faktiske, betalte samlede omkostninger for reklamen. All dokumentasjon skal sendes til Bridges salgsavdeling.
 7. For å kunne få refusjon når det gjelder reklamer som omfatter mer enn én utgivers titler, må den plassen som er viet til alle Bridges annonserte titler stå i forhold til Bridges andel i utgiftene til annonseringen.
 8. Detaljhandlere kan ikke trekke fra betalinger fra fakturaer. Ingen refusjoner vil bli gitt til detailjhandlere som ikke har god kredittverdighet. Refusjoner som overstiger grensen på 10 % av faktiske nettosalg for det inneværende kalenderåret, vil bli krevet tilbake fra detaljhandleren. Ingen refusjoner vil bli utbetalt med mindre anmodningen og dokumentasjonen blir mottatt innen 60 dager etter kooperativ annonsering.
 9. Detaljhandlere som kjøper Bridge-bøker fra grossister, kan fortsatt kvalifisere til kooperativ ytelser for annonsering og reklame og markedsførings i overensstemmelse med policyen som er beskrevet ovenfor. Avtale om kooperativ reklame og markedsføring kan utarbeides på grunnlag av en detaljhandlers grossistinnkjøp, hvis Bridge får bekreftelse på detaljhandlerens kjøp av utvalgte titler fra grossisten i detaljhandlerens navn. Detaljhandleren vil bli tilsendt en kopi av kreditten for denne transaksjonen. Detaljhandleren kan direkte sende kopier til Bridge av grossistens fakturaer med spesifikk angivelse av titler og antall kjøpt sammen med detaljhandlerens anmodning om reklamering.
 10. Alle krav skal sendes til:
  Salgsavdelingen
  Bridge Publications Inc.
  5600 E. Olympic Blvd.
  Los Angeles, CA 90022