Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 22. amerikanske ACC-et

Det 22. amerikanske ACC-et

Det 22. amerikanske ACC-et

Etter at clearing-teknologien var blitt utviklet, sammen med metodene til å trene auditører i å anvende den, løste HGC-er caser en etter en. Æraen med uforanderlige og ensartede resultater var kommet. Som Ron sa til det 22. ACC-et: «Vi har rett og slett kartlagt en rute, ikke bare gjennom livet slik at en fyr kan styre etter den, vi har også kartlagt en rute gjennom dataene vi har oppdaget om livet, slik at vi ganske raskt kan bringe noen til en lykkelig slutt.» Ut fra det perspektivet hadde Ron nå besluttet å slå portene opp for nye folk. Og sammen med et eksakt kurs til å by dem velkommen, fullt ut presentert på Kongressen om menneskesinnets anatomi, kom en eksakt session til å auditere dem i. Nemlig en Modell-session, hvor Ron underviste i det aller første manuset. Her finnes data av så altoverskyggende betydning at han bad auditører om ikke bare å kunne dem utenat, men virkelig få dem «inn, inn, inn!» Med det mål for øye å skape ypperlige profesjonelle, kom han med detaljerte instruksjoner om alt, fra nåtidsproblemer og hvorfor de nekter preclear realitet angående det tidligere tidssporet, til de fulle mekanikkene i den reaktive banken. Når det gjelder viktigheten til disse foredragene, ville LRH beordre studering av dem i hvert eneste av disse case-knekkings-HGC-ene.

Les mer
kjøpe:
$125 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 10

Mer om Det 22. amerikanske ACC-et

But when you get to a Formula, you are running by Model Session, by the script. Og du er nødt til å ha det godt inne, mye bedre enn du noen gang lærte De ti bud, fordi folks liv avhenger av Modellsession-manuset. L. Ron Hubbard

Det var januar 1961 og Rons Avanserte kliniske kurs-program for forskning og utvikling akselererte mot både en avslutning og et prestasjonshøydepunkt som ingen hadde forestilt seg før. For idet han hadde utviklet teknologien til å ta hvert eneste vesen til Clear, utviklet han også prosedyrene til å trene hver eneste auditør i å anvende den teknologien. Hvorpå han nesten uten å trekke pusten vendte oppmerksomheten mot det siste og avgjørende trinnet. Fordi, og det lå klart i dagen, den eneste tingen som gjensto som kunne hindre hvert eneste vesen fra å nå frihet, var ene og alene hvis de likevel ikke benyttet seg av den. Derfor teknologien om Presessioning for å gi hvert eneste vesen innsikt og få dem i session (London-kongressen om disseminering og hjelp). Og med disse teknikkene tatt i praktisk bruk i auditering (Det 1. Saint Hill ACC-et), var det i sannhet et nytt platå – caser ble knekket en etter en og starten på epoken med uforanderlige og ensartede resultater. Det var derfor LRH nå kunne «trykke på knappen» til disseminering og åpne portene for nye mennesker som strømmet inn i Scientologi. Med et presist og eksakt kurs til å utrette det (Kongressen om menneskesinnets anatomi), var Ron i ferd med å få klar den presise og eksakte sessionen når de ankom. Ikke bare noe som kunne benyttes til en bestemt prosess, men snarere prosedyren for hver eneste session.

Nærmere bestemt, 2. januar 1961 i Washington, D.C., og med starten på Det 22. amerikanske avanserte kliniske kurset, ville Hubbard nå gi opplæring i det første manuset noensinne for en «Modellsession». Han fortalte studentene på Det 22. ACC-et at dataene var så sentrale at han ikke ville at de skulle læres utenat. Nei – han ville ha at de skulle kunne dem «bevisst, bevisst, bevisst».Disse auditørene var sannelig i ferd med å bli testet til det ytterste. For med manuset i hånden, fantes det ingen unnskyldning for noe som helst annet enn eksakt anvendelse av den eksakte teknologien:

«En Modellsession må være perfekt.Hvis noen kommer ut fra denne Enheten uten å være i stand til å gjennomføre en perfekt session fra start til slutt, vil jeg be vedkommende levere inn thetanen sin. Dere hører hva jeg sier. Temmelig viktig.

Manuskriptet er viktig. Du er så vant til å ha auditeringskommandoen så eksakt at du ikke merker at manuset er nødt til å være eksakt, ser dere. Så få det inn. Kjenn det på rams.»

Og med målet fra Det 22. ACC-et, å generere et nytt kull auditører som ville knekke og cleare enhver case, gav Ron detaljert instruksjon for å gjøre hver eneste til en mester i auditeringsteknologi. Fra historien til, formålet med og bruken av E-meteret, spesielt med hensyn til tonearmen og nålereaksjoner, til de fulle mekanikkene i den reaktive banken, til nåtidsproblemer og hvorfor de nekter en preclear realitet på tidssporet bakover – her var et sant, omfattende overblikk over alt en auditør trengte for å skape stabilt caseutbytte og få caser fremover til Clear:

  • Formel, Presession, Regimen – hva hver enkelt gjør og forholdet mellom dem
  • Havingnessprosess – hvordan man tester for den og dens formål med å stabilisere pc-en i PT
  • Nåtidsproblemer – hvordan de hindrer realitet på tidssporet
  • Glemmehet – hvordan det er et withhold fra en selv
  • Overter og Withhold – en beskrivelse av den eksakte mekanismen og hvordan overt/withhold fungerer som en Havingnessprosess
  • Presession 37 – hva den gjør og hvordan den auditeres
  • Hjelp – dens bruk og hvorfor det er fornuftens øverste trinn
  • Dianetikk-assister – deres anvendelse i Presessioning

Som vitnesbyrd om hva som var oppnådd, da disse auditørenes evner ble anvendt på en serie langsomme caser, er forskjellen med hensyn til økte fremskritt best beskrevet med Rons egen kommentar om at de nå alle «beveget seg som oppskremte gaseller». Som det passer seg for disse foredragenes betydning, ville Ron beordre dem som obligatorisk studium for hvert eneste av disse case-knekkings-HGC-ene.

« ACC Lectures