Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 15. amerikanske ACC-et

Det 15. amerikanske ACC-et

Det 15. amerikanske ACC-et

Med bakgrunn i trusselen om krig mellom «stormaktene» hadde L. Ron Hubbard nettopp gitt London-kongressen om menneskelige problemer. Der introduserte han introduksjonskurset Effektivitetskurs for personell og kunngjorde at Arbeidets problemer ville være en del av kursmaterialet. I åpningsforedraget forklarer han både hvor ønsket og behøvd kurset var: «Vår oppgave er i stor grad en utdanningsoppgave. Og vi har helt nylig funnet ut at alt om utdanning finnes innenfor emnene våre – alt er der.» Det er her på det 15.ACC-et at han underviser i bruken av enkelhet og demonstrerte dens universelle kraft, uansett om det dreier seg om auditering, utdanning som auditør eller global disseminering. Han trente auditører, ikke bare i hvordan man auditerer, men også hvordan man kommuniserer data og hvordan man utdanner ved å introdusere forløperen for studieteknologien – innlæringsprosesser – som skar gjennom kompleksiteter som en kniv gjennom smør. Og ettersom auditører har bruk for organisatorisk kunnskap, deltok de samtidig i kveldsforedrag som instruerte i å få Scientologi-grupper til å fungere – en rekke foredrag som i dag er kjent som Washington-foredragene: Organisasjon og effektivitet hos personell. For å oppsummere hadde Hubbard gjort et gigantisk fremskritt med tanke på hvordan man når ut, og med ACC-studentene klare til handling i frontlinjene, erklærte han det 15. Amerikanske ACC-et for det mest suksessfulle noensinne.

Les mer
kjøpe:
$275 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 26

Mer om Det 15. amerikanske ACC-et

Derfor er en del av dissemineringen av Scientologi og den viktigste delen av den, personalets ekspertise – spesielt ekspertisen hos nøkkelpersonalet. Og når disse folkene er gode, både når det gjelder å få Scientologi til å virke og til å håndtere og kontrollere folk, individer og grupper, så går Scientologi for full maskin. Det er slik den dissemineres. L. Ron Hubbard

Ved inngangen til oktober 1956 utspilte krise etter krise seg på verdensscenen. I juli hadde Egypts president Nasser beslaglagt Suezkanalen, en viktig oljetransportvei, og britiske og franske styrker forberedte seg på å bombe egyptiske flybaser. I Cuba ulmet en revolusjon som skulle føre til en fremtidig konfrontasjon mellom USA og Sovjet som kom til å bringe verden på randen av krig.

L. Ron Hubbard visste at hvis Scientologi ikke ble tatt i bruk i bredt omfang, fantes det ikke noe håp om en permanent løsning på verdenskonfliktene. Igjen vendte han oppmerksomheten mot den ekstremt viktige oppgaven disseminering. Tidligere på året hadde han reist til Dublin i Irland, hvor han startet opp og kodifiserte det banebrytende Effektivitetskurs for personell. På høsten utga han to viktige bøker: Scientologi: Tankens grunnbegreper og Arbeidets problemer – Scientologi brukt i arbeidslivet. Begge bøkene ga menigmann en håndbok i grunnleggende Scientologi som han umiddelbart kunne anvende for å forbedre livet både for seg selv, sin familie, sine venner og kolleger. Den første uken i oktober holdt Hubbard så London-kongressen om menneskelige problemer, igjen med fokus på anvendelsen av Scientologi-prinsipper som løsningen på hele spekteret av menneskelige problemer med all deres tilsynelatende kompleksitet.

Da han returnerte til Washington, D.C., anskaffet han straks større lokaler ved siden av Founding Church of Scientology, og sørget for nye innkvarteringsmuligheter for studenter i nærheten – idet han personlig anviste alle detaljer, deriblant møbler og innredning. Med alt på plass, og med fokus på det samme målet om bred disseminering, forberedte Hubbard seg på å sammenkalle til et svært spesielt ACC.

En oppfordring var blitt trykt i tidsskriftet Ability til «garvede veteraner» for å få dem til å søke om deltakelse på Det 15. amerikanske avanserte kliniske kurset, som ville bli «personlig ledet, undervist, forelest, coachet og superviset av L. Ron Hubbard» – for første gang noensinne i Washington, D.C., på 1812 19th Street. Og med hensyn til denne betingelsen om garvede veteraner, så var det et formål med den – å produsere «nøkkelpersonalet i Scientologi» fra dette kurset.

Snart strømmet det på med søknader fra disse veteranene – spesielt omfattet det veteraner fra tidligere ACC-er – til Rons kontor. For ikke bare hadde hans ACC-er allerede oppnådd legendestatus, men dette var det første amerikanske ACC-et som skulle holdes av ham siden det niende i Phoenix i desember 1954. Og grunnen til det hadde å gjøre med auditørers anvendelse av alt han hadde undervist i på tidligere avanserte kliniske kurs.

Helt siden Det 1. ACC-et hadde Hubbard fokusert på å gi hver eneste student en grundig forståelse av grunnelementene i auditering. Men med det voksende antallet dyktige auditører var det på tide å få alt dette arbeidet til å bære frukt. Derfor hadde han umiddelbart etter avslutningen av Det 9. ACC-et utarbeidet en helt annerledes type avansert klinisk kurs. Selv om det ble instruert av andre, var hovedattraksjonen noe hittil ukjent. I stedet for å se og høre ham holde foredrag, så og hørte studentene ham auditere.

Et spesialnummer av tidsskriftet Ability brakte de dramatiske nyhetene med stor overskrift: «DET KLINISKE KURSET HAR AVANSERT!» Det erklærte at et stort treningsgjennombrudd endelig ville gi et svar på et spørsmål auditører lenge hadde stilt seg: «Nøyaktig hva er det Ron gjør med en case som produserer resultatene han produserer?»Artikkelen beskrev hvordan et spesialutviklet, avansert fjernsynskamera, med preclearens godkjennelse, ble plassert ute av syne i auditeringsrommet, fokusert på både preclear og Hubbard.

Denne første bruken av internfjernsyn var likevel bare det ene av tre ledd i treningstilnærmingen. Dernest kom den avgjørende fasen med anvendelse, hvor ACC-studenter fant sine preclearer blant alle samfunnslag. Etter dette ble det holdt auditørkonferanser i L. Ron Hubbards kontor, hvor de rapporterte om hvilke prosesser de hadde kjørt og de nøyaktige resultatene av disse. Her ga Hubbard anvisninger på stedet til bruk i de neste sessionene med preclearene deres.

Det var et program som ikke bare hevet auditørtreningen til et høyere platå, men også introduserte lokalsamfunn til de miraklene Scientologi kan oppnå, og dermed skapte en plattform for anvendelse av Scientologi-prinsipper i langt større målestokk. Og nå var Hubbard i ferd med å bringe disse nyvinningene opp til et nytt nivå akkurat der i nasjonens hovedstad.

Det 15. amerikanske avanserte kliniske kurset startet 15. oktober 1956. Allerede fra det første foredraget instruerte L. Ron Hubbard auditørene i hvordan Scientologi skal kommuniseres, for å realisere virkelige løsninger både for den individuelle preclearen og samfunnet som et hele. For essensen i gjennombruddet på Det 15. ACC-et var ett enkelt ord som skar vekk aberrasjonens sammenfiltrede apparatur – enkelhet. Og selv om begrepet ikke på noen måte – gitt selve dets natur – er vanskelig å fatte, forsikret han seg om at disse ACC-studentene hadde et fast grep om hvor enormt viktig det var.

«I lys av det faktum at en person bare kan auditeres i retning av flere metoder og mer spill, blir det å få ham tilbake til en enkelhet det største knepet som er foretatt siden dette universet ble konstruert. Hvis du bare prøver å trekke ham tilbake mot en enkelhet, koster det ham vanligvis hele spillet hans, og han kollapser. Og det er praktisk talt slutten på casen. Skjønner?

Så nøyaktig hvordan du gjør dette og hvordan du gjør dette lett og godt, til nytte for auditøren og preclearen og så videre, er det vi skal studere på dette ACC-et.»

For å underbygge hva enkelhet virkelig representerte med hensyn til å forstå caser, var det på dette ACC-et at Hubbard kom med sitt udødelige «Historien om en statikk». Det ble senere utgitt som Den profesjonelle auditørens bulleteng, og hans mesterverk på sju setninger er ikke bare livsviktige tekniske data, men et vedvarende stabilt datum som oppklarer kompleksitet på hele tidssporet.

Deretter gikk han videre til å snakke om enkelhet i disseminering, og fremla hva tidsskriftet Ability beskrev som en «undervisningsmetodikk». Med hensyn til hvorfor utdanning nå var av altoverskyggende betydning, fortalte Hubbard studentene:

«Vår oppgave er i stor grad en utdannelsesoppgave. Og vi har helt nylig funnet ut at alt om utdannelse finnes innenfor emnene våre – alt er der.»

Mens han hele tiden instruerte studentene i forbindelsen mellom læringshastighet og aberrasjon og valgfrihet og i hvordan læringshastigheten kan økes – hvilket var grunnen til at han leverte de første Innlæringsprosessene noensinne – uttalte han:

«Det er derfor jeg lærer dere Innlæringsprosesser. Skjønner dere? Det er derfor jeg lærer dere Innlæringsprosesser. For her er noen prosesser som er så fantastisk direkte at alt du gjør er å kansellere preclearens anstrengelse for å gjøre dem innviklede.»

Gitt viktigheten av disse utdanningsmessige gjennombruddene, og sett i lys av Hubbards senere forbedring av undervisningsstandardene både i kursrommet og i samfunnet som helhet, skulle han fra da av henvise til disse foredragene som det som markerte starten på Studieteknologien.

Å trene disse nøkkelpersonene til det påkrevde nivået av ekspertise innbefattet definitivt å formidle organisasjonsmessige grunnprinsipper til dem – nemlig hvordan man etablerer og ekspanderer grupper som vil fungere som dissemineringspunkter for Scientologi, som i sin tur vil skape andre grupper og dermed generere eksponentiell vekst. Derfor leverte han samtidig med ACC-et en separat serie kveldsforedrag hvor han presenterte grunnprinsippene i organisasjon og instruerte inngående i det å etablere, administrere og levere et Effektivitetskurs for personell. Denne historiske serien – der alle stabsmedlemmer og akademistudenter i Founding Church deltok – skulle snart bli kjent som Washington-foredragene: Organisering og effektivitet hos personell.

Og samtidig med alt dette underviste L. Ron Hubbard i en hel rekke nye tekniske oppdagelser, deriblant:

  • Postulater – hvordan kraften deres ligger i evnen til å beslutte
  • Etterligningsprosesser – deres bakgrunn og teori
  • «CRA»-trekanten – hvorfor «CRA» er den riktige måten å si ARC på
  • Valenssammensmekking – den eksakte mekanismen og opprinnelsen til den
  • Kurer – hva de har å gjøre med Alter-isness, og hvordan kurer med tiden krever flere kurer

Dermed sier det seg selv at dette ACC-et markerte et kjempesteg forover med hensyn til det å nå ut, og i sitt avskjedsforedrag 23. november tilskrev Hubbard kursets suksess til studentenes allerede eksisterendebeherskelse av grunnelementer.

Endelig, som en forberedelse til starten på den største ekspansjonen i historien, ba han sin forelegger om å femdoble opplaget av Scientologi: Tankens grunnbegreper, samtidig som det ble jobbet videre med oversettelsen av denne omfattende læreboken. Og på samme tid, idet han forsket videre ut fra dette punktet av enkelhet, befant L. Ron Hubbard seg nå på randen av enda et gjennombrudd – en helt ny serie prosesser som kunne knekke selv de mest umedgjørlige caser.

« ACC Lectures