Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 17. amerikanske ACC-et

Det 17. amerikanske ACC-et

Det 17. amerikanske ACC-et

USA, England og Russland hadde nå alle atomvåpen, alle sammen mye farligere enn noe annet i historien. Men hva diplomatene deres ikke hadde, som Ron gjorde auditørene oppmerksom på, var noen som helst kunnskap om «det minste lille grunnprinsippet om hvordan man kommer overens med et annet individ eller gruppe. Dette kjenner de ikke til.» Som følge truet en potensiell katastrofe. Selv uten krig spredte atomprøvesprengningene radioaktiv stråling og restimulert folk inn i Førstedynamikken sin. Løsningen krevde en grunnleggende holdning til verden generelt: Auditør til preclear. Derfra kom den fornyede viktigheten av Kontroll, Kommunikasjon og Havingness (CCH) med hensyn til å redde planeten. Ron gav derfor, på det 17. amerikanske ACC-et, intensiv instruksjon i bestanddelene av CCH – fra simulert auditering til utdanning i kommunikasjonsformelen, til hva som senere ville bli til CCH 1, CCH 2, Tone 40 på en gjenstand og Tone 40 på en person. Her er i virkeligheten et totalt overblikk over stort sett alle grunnelementene – Menneskets deler, ARC, Toneskalaen – spesifikt for å snu samfunnets forfall. Deretter dro Ron over Atlanten for å offentliggjøre disse gjennombruddene til et større publikum ved London-kongressen om radioaktiv stråling, kontroll og sunnhet.

Les mer
kjøpe:
$475 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 43

Mer om Det 17. amerikanske ACC-et

En scientolog er en som kontrollerer mennesker, omgivelser og situasjoner fra tone 40.

Å, du vil gjerne ha en situasjon kontrollert? Tilkall en scientolog.

Du vil gjerne ha omgivelsene kontrollert? Tilkall en scientolog. L. Ron Hubbard

Året 1957 hadde startet med en verden som var plaget av usikkerhet og engstelse for fremtiden, og januar gikk over i februar uten å bringe med seg noen lettelse av spenningene. Den vestlige verden og sovjetimperiet befant seg fortsatt i åpen konfrontasjon i en kald krig uten avslutning i sikte. USA, Storbritannia og Russland var alle i besittelse av atomvåpen, og muligheten for en virkelig krig som ville bli «varmere» og mer dødelig enn noen tidligere i historien, var en svært håndgripelig trussel.

Følgelig hadde Ron fortsatt å forske og utvikle teknologien, alltid i retning av verdensomspennende clearing. Målet var ikke bare casene til preclearer, men casen til en hel sivilisasjon. Og det var bemerkelsesverdig hva som ble utrettet i den retningen, ofte på områder som virkelig betydde noe. Ett eksempel var den nylig utgitte offisielle rapporten fra det britiske OL-laget i moderne femkamp, hvor Hubbard-assosiasjonen av scientologer internasjonalt ble takket for auditørbistand i forbindelse med å forberede laget til å møte utfordringen i de olympiske lekene i Melbourne, Australia, i 1956. Som denne rapporten fastslo, kunne vedkommende auditørs arbeid «best bedømmes ut fra det faktum at ikke på noe tidspunkt i Melbourne brøt noen av medlemmene av laget sammen mentalt, slik det hadde vært tilfelle ved tidligere verdensmesterskap».

På grunn av den presserende nødvendigheten og det rene og skjære omfanget av hva som måtte gjøres, presset Ron på med ytterligere administrative og tekniske nyvinninger og skapelsen av kompetente auditører. Så det var bare 13 dager etter at han hadde holdt avslutningsforedraget på Det 16. ACC-et, at han begynte på åpningsforedragetDet 17. amerikanske avanserte kliniske kurset – mandag 25. februar for å være nøyaktig – i Founding Church of Scientology i 1812 19th Street, Washington, D.C.

De som ivrig så frem til presentasjonen hans den morgenen, var en utvalgt gruppe auditører hvis søknader om påmelding var blitt godkjent av Ron personlig. Men dersom de hadde forventet trening i teknikker utelukkende til bruk på en preclear i stolen, skulle de komme til å høre noe helt uventet. Instruksjonen begynte med en gang i dette første foredraget, med Rons skarpe analyse av hvordan stråling i atmosfæren restimulerte det nåværende samfunnet i retning av et lavere overlevelsesnivå. Spesifikt omtalte han en svært nylig indikator – et betydelig fall bare i de siste to månedene i hvor mye omsorg og interesse som ble utvist for personer som lå skadet langs veien. Og implikasjonene var foruroligende:

«Dere er fullt klar over at det kan være bare en ørliten mengde stråling i luften, som aldri virkelig ville skade noen fysisk i det hele tatt, men som likevel ville restimulere folk inn i en kraftig, uvitende spilltilstand. Så de ville begynne å handle mer og mer hektisk og på Førstedynamikken. Dette ville være et av de første symptomene du ville oppdage i et samfunn, at alle følger ’den eneste ene’-klassifikasjonen.

Dette er veien til død.»

Derfor oppdaget disse studentene i det som fulgte, og faktisk i løpet av de neste fem ukene, at de ble pålagt et enestående ansvar. For ingen andre enn trente auditører hadde teknologien og kapasiteten til å snu denne minkende spiralen. Og med det ble det nødvendig, understreket LRH, å ha en grunnleggende holdning til verden som helhet: auditør til preclear.

Fra dette får vi, når vi snakker om denne holdningen, den fornyede viktigheten av kontroll, kommunikasjon, havingness (CCH), ikke bare som prosesser for å øke preclearers evner i deres egne liv, men for å øke deres anvendelse for å kontrollere omgivelsene og oppnå verdensomspennende redning.

«Dette samfunnet er på dette tidspunktet, på grunn av restimuleringen fra stråling i luften og på grunn av andre faktorer, økonomiske og politiske, i ferd med å nå et punkt hvor det å få en hvilken som helst person til å gjøre en hvilken som helst del av jobben sin, krever en auditør som kan kjøre CCH, og kjøre det veldig godt. Og vi kan kalle det auditering her, men i de kommende årene vil dere kalle det å leve. Og dette er grunnen til at dere vil være i live. Fordi dere forstår disse tingene.»

Det var et mandat preget av utvetydig, presserende nødvendighet.

Hva Ron deretter leverte, var intensiv instruksjon i den underliggende teorien og anvendelsen av komponentene i CCH, med nye prosesser og treningsdriller for å plassere auditørene sikkert i hva han kalte «mesterskapskategorien». Fra Simulert Auditering for å lære Kommunikasjonsformelen, til det som snart skulle bli kjent som CCH 1 (Gi Meg Hånden Din), deretter CCH 2 (Tone 40 8-C) Tone 40 på en Gjenstand og Tone 40 på en Person. Faktisk gav Ron et detaljert overblikk over og en gjentakelse av praktisk talt hvert eneste grunnelement i Scientologi – Menneskets Deler, ARC, Toneskalaen – spesifikt med henblikk på å anvende disse teknologiene overfor et samfunn i forfall:

  • Introversjon og Ekstroversjon – mekanismene i dem, inklusive en beskrivelse av fryktforhandlere som «introversjonseksperter», hva som forårsaker introversjon, og prosesser til å håndtere det
  • CCH som en Trekant med innbyrdes påvirkning – hvordan Kontroll, Kommunikasjon og Havingness styrer hverandre, og enkelheten ved bruken av dem i auditering
  • Assister – et fundamentalt foredrag om Assistteknologi, og hvordan selv de første få øyeblikkene av hver eneste formell session er en Assist
  • Den profesjonelle scientologen – hvordan være en profesjonell i enhver innflytelsessfære, alt med det formål å forbedre enkeltmennesket og sivilisasjonen.

Enn videre, hakk i hæl på dette historieskapende ACC-et, krysset Ron havet til London-kongressen om radioaktiv stråling, kontroll og helse, hvor han offentliggjorde sine gjennombrudd om den brede anvendelsen av CCH i en enda videre sfære. Og dette markerte i sin tur enda et vannskille, for som svar på et krav som var altfor inntrengende til å overse, ble foredragene fra denne Kongressen skrevet av og overbrakt til parlamentsmedlemmer – med teksten som kom til å utgjøre grunnlaget for Rons endelige bok om emnet, Alt om radioaktiv stråling.Den ble utgitt i mai, og ble øyeblikkelig utsolgt i bokhandlene, hvor publikum rasket til seg hvert eneste tilgjengelige eksemplar. Rons oppdagelser om de restimulerende virkningene av stråling og, aller viktigst, hans teknologi til å destimulere en sivilisasjon som var utsatt for denne trusselen, kom dermed hurtig i hendene på dem som trengte dataene mest – nemlig allmennheten.

Hvis vi skal se på det store bildet av alt som Ron lærte disse auditørstudentene, er det ett enkelt budskap som omfattet intet mindre enn den avgjørende rollen de skulle komme til å spille på verdens scene:

«Enhver som har svaret på å øke intelligens, endre personlighet og bøte på kroniske lidelser, har en åpen port til enhver storby, by, landsby og bondegård i verden. Det er den ene tingen du kunne være og samtidig være hva som helst annet. Det er den ene tingen du kunne være og stadig være hvor som helst. Mennesket trenger hjelp, du kan gi den. Og selv om det bare er for min skyld, så vær snill å gjøre det.»

« ACC Lectures