Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Universprosesskongressen

Universprosesskongressen

Universprosesskongressen

Omgivelsene var Phoenix, Arizona, og enda en milepæl. Spesielt, Duplisering, og dens rolle både i preclearens evne til å As-ise og eksteriorisere, og auditørens ferdigheter med hensyn til å oppnå dette resultatet. Her er Kongressen der Ron avslørte Prosedyre 30 som omfattet tre nyskapende prosesser: den snart legendariske Åpningsprosedyre ved Duplisering, Problemer og Løsninger og Å Innrømme Beingness.Men Kongressdeltagerne fikk langt mer enn bare en beskrivelse, Ron leverte disse prosessene til gruppen. Men uansett de begeistrede resultatene, var en enda større historie på vei. Først med teknologi til å nå hver eneste case, utgivelsen av den første Håndbok for gruppeauditøren og Gruppeprosessing som et fundament i Scientologi. Deretter gjennombruddene med Duplisering som resulterte i prosesser til å overvinne ens reaktive sinn. Og til slutt det lynraske fremskrittet med den fulle kodifiseringen av teknologien fra denne utviklingsepoken til det høyeste punktet av thetan-evner. For i løpet av noen måneder hadde Ron ikke bare kodifisert Scientologi-aksiomene, men prosesser hentet fra selve kjernen i disse Aksiomene som knekker selv de aller laveste casene og når opp til eksterior OT-evner. Dette er da den Kongressen som slår en bro fra theta-potensialene i Scientologi 8–8008 til tilstanden OT og Skapelsen av menneskelige evner.

Les mer
kjøpe:
$175 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 14

Mer om Universprosesskongressen

Hvis en person har det vanskelig i livet, er det fordi han ikke kan frembringe en duplisering, og fordi han ikke selv kan tolerere en duplisering. Han kan med andre ord ikke selv være årsak, og han tør ikke å være effekt av noen andres årsak. L. Ron Hubbard

Historien begynte 18 måneder tidligere. Etter å ha kartlagt et vesens potensial og evner i naturlig tilstand – Theta-­clear – utgav Ron sine oppdagelser og sin teknologi i Scientologi 8–8008, læreboken til det legendariske Philadelphia doctorate-­kurset.Ikke bare hadde disse oppdagelsene brakt Scientologi til et nytt nivå, deres betydning var stor nok til å danne et springbrett til det endelige målet. For som Ron så det, nå da han faktisk kunne befri et vesen, var det hans oppgave å gi den evnen videre til enhver auditør – med det målet å befri ethvert vesen.

Han sammenkalte derfor til Den første internasjonale kongressen for Dianetikk-­utøvere og scientologer i september 1953, der han for første gang kunngjorde eksterioriseringsteknikker til den brede offentligheten. Et nytt Prosessingsenter i Camden, New Jersey ble også bekjentgjort ved denne Kongressen – et senter som Ron beskrev som en «klinikk». For ikke bare skulle det tjene som senter for prosessing av de mest krevende casene, det kom i tillegg til å lansere et helt nytt program:

«Denne Klinikken vil også gi ekstremt avansert trening av og til, og trening av klinisk slag (det vil si veldig avansert trening, det vil ikke si grunnleggende eller fundamental).»

Kurset het opprinnelig Camden-instruksjonskurset, men ble snart kjent som Det 1.  avanserte kliniske kurset (ACC-et). Minimumsforutsetningen for å starte på Rons Kliniske kurs var, til forskjell fra den treningen som profesjonell auditør som allerede ble levert på tre kontinenter, at man allerede skulle være profesjonell auditør med fullt sertifikat. Ikke nok med det, det var utelukkende adgang via innbydelse – reservert for kremen av auditører.

Slik begynte Rons neste forskningsfase. Målet med den var å utvikle og forbedre prosedyren inntil praktisk talt enhver auditør kunne knekke en hvilken som helst case så den kunne oppnå evne som eksterior. Ron utviklet prosesser til dette formålet, testet dem direkte på preclearer og gav dem deretter videre til auditører til bruk på deres preclearer. Dernest, idet han førte tilsyn med disse auditørene, kunne han observere deres anvendelse direkte, lokalisere de områdene hvor de hadde problemer, og han kunne – helt i tillegg til at han da ble i stand til å finpusse prosesser for å gjøre dem enda enklere – utvikle ytterligere treningsprosedyrer for å perfeksjonere auditørferdigheter.

Slik var historien om LRHs forskning og utvikling som kom til å utspille seg over de neste tolv månedene. Så snart Ron hadde gitt avgangsbevis til auditører for et seks ukers intensivt ACC-kurs, begynte han å levere kurs til de neste studentene. Og slik kom de av samlebåndet – Det 2. ACC-et, Det 3. ACC-et og så videre, det ene etter det andre. Ron var i gang med å trene auditør etter auditør, utvikle prosess etter prosess og levere foredrag etter foredrag. Før ett år var gått, forelå det mer enn 500 innspillinger som dekket løpende forskning og oppdagelser.

Organisasjonsmessig var ekspansjonen så stor at Ron allerede hadde opprettet enda et nytt treningshovedkvarter i Phoenix, Arizona. Men først og fremst var det teknisk ekspansjon det var snakk om. For hvert nytt fremskritt syntes bare å eskalere både hastigheten og antallet av enda flere gjennombrudd. Når vi så legger til de mange ferdigtrente auditørene – som i sin tur fortalte om resultatene når de kom hjem – myldret det tidlig på sommeren 1954 bokstavelig talt med anmodninger om enda en LRH-kongress.

Tidspunktet kunne ikke ha vært bedre. Det var ikke snakk om bare enda et «gjennombrudd». Nok en gang hadde LRH nådd en ny milepæl, hvoretter ingenting noensinne ville bli det samme igjen. Spesifikt gjaldt det dupliseringens rolle i en preclears evne til å as-ise og eksteriorisere. Og like viktig, dupliseringens rolle i relasjon til en auditørs ferdighet til å anvende prosessene for å oppnå dette resultatet hos preclearene sine. Dette utgjorde bakteppet for alt Ron skulle komme til å avsløre ved Universprosesskongressen.

Skueplassen var Phoenix, Arizona, hvor scientologer fra alle verdenshjørner møtte opp og samlet seg i Phoenix Theatre på hjørnet av Central og McDowell. Og da LRH begynte det første foredraget, skulle kongressdeltakere snart få høre om ikke bare den universelle anvendelsen av duplisering i forhold til all auditering, men om det Ron i tillegg omtalte som Prosedyre 30.Kongressdeltakere fikk langt mer enn bare en beskrivelse av disse prosedyrene. De skulle snart få oppleve dem, da Ron auditerte de samme skjellsettende prosessene for første gang noensinne på gruppebasis. Åpningsprosedyre ved Duplisering på alle deltakerne var bare begynnelsen. Han fulgte opp med resten av Prosedyre 30 – Problemer og Løsninger, Å Innrømme Beingness og til og med flere eksperimentelle eksterioriseringsprosesser.

På tross av deltakernes begeistring er den større historien alt det som fulgte i kjølvannet av denne kongressen. For her var et vendepunkt med virkelig universelle forgreninger:

  • For det første med teknologi som nå var i stand til å nå enhver case, utgivelsen av den første Gruppeauditørens håndbok og Gruppeprosessing som en hovedbestanddel i Scientologi
  • For det andre med gjennombruddene med duplisering – den grunnleggende teknologien som ikke bare får all auditering til å virke, men som resulterte i prosesser som vil få ens reaktive sinn til å forsvinne
  • Og til slutt det lynraske fremskrittet til full systematisering av teknologi fra denne utviklingsperioden og til høydepunktet for en thetans evner. For i løpet av noen måneder hadde Ron ikke bare systematisert Scientologi-aksiomene, men prosesser hentet fra selve kjernen av disse aksiomene – prosesser som både knekker caser på det aller nederste trinnet, og gir dem som er i det øverste området, mulighet til å oppnå evner som eksterior OT

Dette er kongressen som slår bro fra theta-potensialene i Scientologi 8–8008 og over til tilstanden OT og Skapelsen av menneskelige evner.

« Congress Lectures