Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Spesialkurs i evaluering av mennesker

Spesialkurs i evaluering av mennesker

Spesialkurs i evaluering av mennesker

Hvem kan du regne med? Hvem kan du stole på? Hvem vil bli en verdifull venn eller kollega du kan stole på? I foredragene til Spesialkurs i evaluering av mennesker viser Ron deg hvordan du anvender teknologien fra Vitenskapen om overlevelse og Hubbards kart til evaluering av mennesker på alle dine dynamikker. Du vil lære hvordan du kyndig bruker toneskalaen når du skal oppnå enighet, når du har bruk for å samarbeide og når du skal ha noe gjennomført. Så la være å gjette deg frem til hvordan andre mennesker er. Kjenn dem og vit hvordan du skal håndtere dem.

Les mer
kjøpe:
$125 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 10

Mer om Spesialkurs i evaluering av mennesker

I det siste kapittelet av Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet snakket L. Ron Hubbard om den generelle bruken av Dianetikk på tredjedynamikken, med en verden uten krig der mennesket kunne strebe etter høyere mål, som den endelige målsetningen.

På høsten 1950, og med hundrevis av Dianetikk-grupper og -organisasjoner som spredte seg på en svært aberrert planet, var behovet for en slik teknologi akutt. Derfor begynte Ron en systematisering av de fundamentale lovene for Gruppe-Dianetikk. Som han forklarte den gangen:

«Dianetikk har ikke bare fortsatt å gjøre fremskritt innenfor individuell prosessing, men også på alle de andre dynamikkene. Dere bør innse at hver dynamikk er et fullstendig emne. Og for to eller tre måneder siden ble jeg klar over det faktumet at vi ennå ikke hadde undersøkt tredjedynamikken grundig. Det lå en hel vitenskap i Tredjedynamikken – en hel vitenskap.»

Deretter foregikk forskningen på både Første- og Tredjedynamikken parallelt, der det ene studiet kastet lys over det andre. Oppdagelsen av at livsenergi eksisterte separat og atskilt fra det fysiske universet, kastet ytterligere lys over den sanne naturen til en gruppe som en livsenhet i seg selv – helt atskilt fra mest. Videre prøver en gruppe – akkurat som et individ – å erobre det fysiske universet, og med hver fiasko fulgte enturbulering og et fall i tone.

Disse oppdagelsene ble oppsummert i en rekke skjellsettende essay som i detalj forteller hvordan man skaper og opprettholder en høytonet gruppe. Blant disse er: «Et essay om autoritære prinsipper» og «Et essay om ledelse».

Men tatt i betraktning av at gruppeoverlevelse både er avhengig av gruppens og individets tonenivå, skaffet Ron noe mer til veie. Det fulgte fra det faktumet at akkurat som en auditør må være i stand til å vurdere en preclears casetilstand, må en gruppe være i stand til å vurdere tilstanden til medlemmene i den og på denne måten forutsi fremtidig atferd.

Derfor begynte Ron tidlig i 1951 i sitt hjem i Palm Springs i California, å kartlegge de fullstendige manifestasjonene av menneskelig emosjon, karakter og reaksjon på hvert eneste overlevelsesnivå. Dette arbeidet kulminerte i milepælen: Hubbards kart til evaluering av mennesker, og den omfattende læreboken om det, Vitenskapen om overlevelse.

Med denne teknologien tilgjengelig, planla Ron deretter et Spesialkurs kurs i evaluering av mennesker som begynte 13. august 1951 i stiftelsen i Wichita. I tillegg til studenter fra Stiftelsen og som et tegn på den omfattende etterspørselen etter denne teknologien, var mange kommunale og industrielle ledere fra Wichita også til stede.

Deretter, fra og med den 13. august 1951, avslørte Ron alt han hadde oppdaget, noe som omfattet menneskets atferd både på Første- og Tredjedynamikken: livskraftens natur og dens rolle i det fysiske universet, samspillet mellom De åtte dynamikkene og hvor livsviktig gruppe-ARC og bruken av Toneskalaen og Hubbards kart til evaluering av mennesker er på hver eneste dynamikk.

Disse foredragene inneholder Rons skjellsettende teknologi om evaluering av mennesker, og representerer et viktig trinn i oppnåelsen av Tredjedynamikksteknologien som han postulerte første gang i 1950.

« Basics Lectures