Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Foredragene til Vitenskapen om overlevelse

Foredragene til Vitenskapen om overlevelse

Foredragene til Vitenskapen om overlevelse

Det som dannet grunnlaget for utviklingen av Toneskalaen og Kartet til evaluering av mennesker, var et kolossalt gjennombrudd: Theta–MEST-teorien. Den inneholdt forklaringen på samspillet mellom liv – theta – og det fysiske universet, som består av Materie, Energi, Rom og Tid – MEST.I disse foredragene som ble holdt for studenter rett etter utgivelsen av boken, gav Ron den mest omfattende beskrivelsen av alt som ligger bak Kartet til evaluering av mennesker, og hvordan det anvendes i selve livet. Dessuten finner vi her også forklaringen på hvordan forholdet mellom theta og en(turbulert)-theta bestemmer ens posisjon på Toneskalaen, samt metoder til å gå opp til høyere tilstander.

Les mer
kjøpe:
$125 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 6

Mer om Foredragene til Vitenskapen om overlevelse

«Hvis du finner ut hvor han er på Toneskalaen, kan du vite hvor mye ansvar han kommer til å utvise, hvor mye utholdenhet han kommer til å utvise. Du kan vite hvordan han vil behandle barn. Du kan vite hvordan han kommer til å snakke til deg, hvordan han kommer til å lytte til deg. Du kan vite hva han vil gjøre med en beskjed du gir ham som han skal gi til en annen. Du kan også bare temmelig automatisk vite hvilken fysiologisk tilstand denne personen vil være i. L. Ron Hubbard

Mennesket har lenge undret seg over atferden til sine medmennesker. Hvorfor oppfører folk seg slik de gjør? Hvordan kan man vite hvem man kan stole på? Hvem man skal passe seg for? Hvem man kan sette sin lit til?

Det var i høsten 1950, og L. Ron Hubbard reiste på kryss og tvers i USA fra Elizabeth i New Jersey til Los Angeles til Kansas City, og veiledet og gav instruksjon til den raskt voksende Dianetikk-bevegelsen.

Samtidig fortsatte han sin leting etter den «bedre Broen» han bad om på den siste siden i Bok En. Det neste steget hans i utformingen av den Broen var å utvide og styrke den slik at den kunne gi rom for alle caser – spesifikt, å skaffe til veie metodene som gav adgang til og løste enhver case på ethvert nivå.

Nøkkelen til dette lå i selve Bok En – «Diagrammet over overlevelse » som avdekket en skala fra død og størst mulig smerte på bunnen til potensiell udødelighet og størst mulig glede på toppen. Med dette som utgangspunkt, innledet Ron en undersøkelse av de underliggende prinsippene som styrer en persons nivå på skalaen – og gav dermed en metode til å heve det.

Den påfølgende forskningen hans i begynnelsen av 1951 i hans hjem i Palm Springs, California, gav snart en oppdagelse av vidtrekkende betydning. Faktisk var det der og da han avslørte et fullstendig nytt syn på Mennesket som en Livskraft (betegnet med den greske bokstaven theta), som var viklet inn i det fysiske universet som består av materie, energi, rom og tid (MEST). Fra denne sentrale theta–mest-teorien begynte alt annet raskt å åpenbare seg og avdekket de fullstendige manifestasjonene av menneskelig emosjon, karakter og atferd på ethvert nivå.

Snart hadde dette enkle diagrammet over overlevelse utvidet seg til å omfatte alle fasetter av menneskelig handling og reaksjon, og slik oppstod det imponerende Hubbards kart til evaluering av mennesker.Deretter skrev Ron den omfattende læreboken som inneholdt alt – som i detalj beskriver hver eneste kolonne på Kartet og bruken av det: Vitenskapen om overlevelse.

Her var da ikke bare de «enklere, raskere Dianetikk-teknikkene» som Ron hadde lett etter, men et gjennombrudd som ville gi emnet en ny retning, og som resulterte i et utbytte som til og med gikk langt over det man hadde forestilt seg i Dianetikk.

For å bane vei for dette fremskrittet, opprettet Ron et sentralt hovedkvarter som var tilgjengelig for både øst- og vestkysten, i Wichita, Kansas. Dianetikk-utøvere fra hele landet sluttet seg til ham i den nye stiftelsen som lå i Douglas Avenue 211, og hadde 26 rom og en stor forelesningssal.

Den 21. mai var denne salen fylt til bristepunktet av studenter fra det profesjonelle kurset som ivrig ventet på Rons første foredrag: «Theta–MEST-teorien.» I dette monumentale foredraget beskrev han fullstendig det sentrale gjennombruddet som Kartet og hele teknologien om menneskelig atferd stammer fra. I ytterligere foredrag bygde Ron videre på dette grunnlaget, og undersøkte forgreningene av Theta–MEST-teorien i både livet og auditering. Idet han gav et nytt perspektiv på det reaktive sinnet ved å definere aberrasjon i form av ARC og dynamikkene, beskrev han i detalj hvordan oppdagelsen av Theta–MEST-teorien hadde skiftet auditørens vektlegging fullstendig.I stedet for å angripe entheta, var målet å validere theta.

«Hvis du vil at denne personen skal være så høyt som mulig på skalaen, valider ham.Og måten du validerer ham på, er å plukke opp ARC på det høyeste nivået som er tilgjengelig hos denne casen, for det er liv.

For å illustrere denne nye teknikken avsluttet Ron med en demonstrasjonssession som gav et glimt av dens potensial – den lindret en vedvarende hodepine hos en preclear, som hadde plaget mannen i nesten en måned.

Etter disse innledende foredragene, skrev Ron så til alle Hubbard Dianetikk-auditørene og kunngjorde dannelsen av en nasjonal gruppe for utøvere, både for å hjelpe dem og for å håndheve de høyeste auditeringsstandardene. Akkurat med dette formålet for øyet, avholdt han Den første internasjonale konferansen for Hubbard Dianetikk-auditører i juni. Og på denne konferansen holdt han et nytt skjellsettende foredrag om selve Kartet: «Kartet til evaluering av mennesker».

Disse foredragene står som Rons mest omfattende beskrivelse av alt som ligger bak Kartet og den fulle anvendelsen av det, noe som gir den første presise forutsigelsen av menneskelig atferd. Her er også den fullstendige forklaringen på hva som avgjør ens posisjon på Toneskalaen – og dermed metodene til å komme seg opp til høyere tilstander.

« Basics Lectures