Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

London-kongressen om disseminering og hjelp

London-kongressen om disseminering og hjelp

London-kongressen om disseminering og hjelp

Den «magiske formelen» for disseminering! Med teknologien som er i stand til å håndtere en hvilken som helst case, var den eneste resterende barrieren å få dem i-session, så den kunne anvendes. Og det er historien om Rons oppdagelse av fire knapper som er så kraftige at han døpte dem den «livsfarlige kvartetten».

Alt sammen kom fra Rons observasjon at før preclearer kunne få gevinster, var de nødt til å være interessert i sine egne caser. Men det han fant ut var at de fleste mennesker var under enhver interesse – selv i livet. Han fant frem til grunnlaget og fant ut at Hjelp var den avgjørende faktoren. Mer spesifikt hadde tidligere hjelp så ofte mislyktes at de fleste mennesker ikke engang følte at den var mulig. Det var hva som ledet Ron til utviklingen av Presessionprosessene – kalt dette da de var nødvendige før noen session overhodet kunne begynne – å bringe preclearer opp til et punkt der de visste at hjelp var mulig og hvor de nå var interesserte i å få den!

Videre oppdaget Ron at man kunne ta i bruk de samme faktorene utenfor auditeringsrommet, og at de faktisk var svaret på selve emnet disseminering. Faktisk gjorde de ikke bare enhver interessert i Scientologi, men – siden de er en prosess – skapte de caseutbytte selv når de ble brukt i disseminering. Her er så to foredragsserier i én. Først holdt Ron De åpne kveldsforedragene i London for både scientologer og vennene deres. Der utdypet han disse faktorene og demonstrerte faktisk bruken av dem i disseminering! Etter å ha undervist i anvendelsen av dem i både auditering og disseminering, kalte Ron sammen scientologene til London-kongressen om disseminering og hjelp. Her er Rons offentlige foredrag om å bringe Scientologi ut til verden og midlene som hjelper deg med å gjøre det samme for slik å hjelpe med å få resten av planeten i session.

Les mer
kjøpe:
$125 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 7

Mer om London-kongressen om disseminering og hjelp

Omtrent den eneste overthandlingen vi nå kunne begå i Scientologi, er å unnlate å disseminere den korrekt.

Ansvaret ditt kan ikke stoppe bare ved selv å vite, simpelthen fordi du er forbundet med en verden som ikke vet. L. Ron Hubbard

Det var sommeren 1960 og bare et år etter at Ron etablerte Saint Hill som det sentrale hovedkvarteret for all forskning og disseminering.

Det hadde allerede vært enorme fremskritt innenfor teknologien. Først med midlene til omfattende clearing gjennom ko-auditering (Theta-clear-kongressen).) Deretter med gjennombruddet om ansvar og dens teknologi om overter og withhold for å få caser så vel som enhver dynamikk til å gjøre fremskritt (Kongressen om menneskets tilstand).) Dessuten, med anvendelsen av disse gjennombruddene overalt på jorden var antallet av scientologer fordoblet på bare ti måneder.

Men det neste Ron oppdaget, skulle skape en vekst uten sidestykke. For det var faktisk den magiske dissemineringsformelen.

Det hele stammet fra det faktum at med den eksisterende teknologien nå i stand til å flytte enhver case direkte til Clear, var den eneste barrieren å få preclear inn i session slik at teknologien kunne anvendes. Men som Ron snart kunngjorde:

«Har du noen gang lurt på hvordan du skal overtale en fremmed til å bli auditert? Har du noen gang måttet ’selge’ Scientologi til et fiendtlig familiemedlem før du kunne auditere noen? Har du noen gang hatt vanskeligheter med å auditere noen?

Vel, det vil glede deg å høre at disse problemene er overvunnet av noen materialer som jeg har utviklet.»

Den utviklingen var noe helt nytt. Dette var Presession-prosesser, og de var blitt gitt dette navnet fordi de ble brukt for å komme inn i session:

«I et stort antall caser er det lite trolig at noe virkelig, varig utbytte vil oppnås med mindre disse fire punktene er til stede i en session.»

De fire faktorene var Hjelp, Kontroll, Kommunikasjon og Interesse – knapper så kraftfulle at Ron kalte dem den «Livsfarlige kvartetten». Mer presist, ettersom disse faktorene er nødvendige for at en session kan finne sted, var de også nøkkelen til disseminering. For som LRH oppdaget, de samme faktorene som hindret et vesen fra å være interessert i sin egen case, hindret det fra å være interessert i selve Scientologi.Og det er grunnen til at han deretter utga teknologien vidt og bredt slik at den kunne brukes av alle scientologer:

«Grunnen til at folk i denne tidsalderen ikke kommer løpende med det samme når man forteller om en ny, forbløffende vitenskap, er at flertallet av disse menneskene ligger tre trinn under å være i stand til å være interessert.»

Og mens Ron ga detaljerte, trinnvise instruksjoner om anvendelsen av den Livsfarlige kvartetten i disseminering, helt bokstavelig «Hvordan man gjør det», kunne ingenting sammenlignes med det neste han kom med.

Det ble kalt De åpne kveldsforedragene i London, for dette var publikumsforedrag hvor alle var velkomne, spesielt ikke-scientologer. Deltakerne var scientologer med sine venner, og folk som aldri hadde hørt om emnet. Og dermed var det i Empire Rooms på Tottenham Court Road i London at Ron holdt foredragene og demonstrerte bruken av disse faktorene for å revitalisere enhver persons interesse i livet.For å være mer nøyaktig, faktorene i Presessioning var ikke bare et middel til å få folk «i session», men de kunne anvendes til å gjenopplive selve livet.Og spesielt faktoren Hjelp:

«Dette er så fundamentalt at grunnen til at livet er livet og folk er sammen og gresset gror og trærne gror og tilsynelatende at regnet faller og alt annet, er fordi det hjelper noen.»

Deretter sammenkalte Ron til London-kongressen om disseminering og hjelp i Londons Royal Commonwealth Society Hall, for scientologer.Den ble avholdt 7. august, og det var her han presenterte Presessionings styrke i både auditering og disseminering. Og nå var det ingen som kunne overse omfanget av hva denne teknologien kunne oppnå for det overordnede målet – en ny sivilisasjon:

«Men helt bortsett fra auditering, hvis du ordnet disse punktene med hvert av dine bekjentskaper, eller hvis du ordnet disse punktene i hver eneste gruppe, uansett hva slags type gruppe, familiemessig, forretningsmessig, militær, samme hva, hvis du bare ordnet disse tingene, bare disse fire, ville den praktisk talt fungere som en clearet gruppe, uten hensyn til beingnesstilstanden til de folkene som utgjorde den – hvilket er svært bemerkelsesverdig.»

Her er så to foredragsserier i en – både selve teknologien og dens fulle bruk i disseminering.Det er teknologien som skjærer rett igjennom til kjernen av inngrodd apati, og som jordens befolkning kanskje aldri ville ta sine første skritt til frihet uten. Og det er grunnen til at denne kongressen er nøkkelen til ekte planetarisk hjelp.

« Congress Lectures