Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Kongressen om evner

Kongressen om evner

Kongressen om evner

Deltakerne ved Kongressen ble mottatt med en håndskrevet beskjed, «Hallo kongress! Verken dere eller feltet vil noensinne være de samme igjen etter dette.» Og det ble verken de eller resten av Scientologi-verdenen.Som avslutning på et år fylt med gjennombrudd, med prosesser som kunne nå en hvilken som helst case, og treningsdriller som revolusjonerte auditering, skulle Ron til å presentere måter å oppnå en ny sivilisasjon på –en verden basert på deg.Alt stammet fra oppdagelsen at: «den aberrerte tredjedynamikken er summen av førstedynamikkens uansvarligheter. En sinnssyk gruppe blir skapt av de svake for å beskytte seg mot de sterke. En sunn og fornuftig gruppe er et uttrykk for kommunikasjon mellom de som kunne stå alene.» Og så kom vendepunktet med Rons teknologi, som omhandlet både viktigheten av grupper, samt måten å skape virkelige tredjedynamikker på. Deretter skaffet han til veie program etter program med trinn-for-trinn handlinger som uttrykkelig hadde til formål å vekke folks entusiasme omkring et overlevelses-formål. Og hva angår den verdenen som er basert på deg – her er den store oppdagelsen av mentale inntrykksbilders sanne natur – et gjennombrudd så stort at Ron sa at det skulle skrives ned på et stykke gullpapir. Når alt kommer til alt, var det dette gjennombruddet som åpnet døren for oppdagelsen av den evnen, du alltid har hatt … gjennom milliarder av år. Her er Kongressen der Ron flyttet Scientologi som et hele, 1 meter bak samfunnets hode.

Les mer
kjøpe:
$150 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 9

Mer om Kongressen om evner

Hvis du ønsker å kjenne rollen din i en ny atomalder, vær der!

Dette er den viktigste kongressen vi noen gang har holdt. Dere vil tidfeste fremtiden deres fra denne kongressen. L. Ron Hubbard

Det var ingen som egentlig tvilte på sannheten i denne kunngjøringen vinteren 1957. Likevel kunne knapt noen ha forutsagt hva historien siden har bevist. For alt Scientologi står for i dag som en mektig kraft til gagn for planetens overlevelse, begynte på Kongressen om evner.

Ron visste nøyaktig hva han satte i gang for fremtiden. Kunngjøringen hans var faktisk bare den siste i en rekke gjennom flere måneder, spesielt en artikkel med tittelen: «Hvorfor du bør komme til en Kongress.» For mens Kongressene lenge hadde tjent som en mulighet for scientologer til å høre og møte L. Ron Hubbard, kastet de siste oppdagelsene hans et helt nytt lys over Tredjedynamikkens betydning som et hele. Som han skrev i den nevnte Kongressartikkelen:

«Den aberrerte Tredjedynamikken er summen av uansvarlighetene på førstedynamikken. En sinnssyk gruppe blir skapt av de svake for å beskytte seg mot de sterke. En sunn og fornuftig gruppe er et uttrykk for kommunikasjon mellom de som kunne stå alene.»

Og dette var bare et glimt av hva han var i ferd med å avdekke. For som han videre beskrev det, hadde disse gjennombruddene analysert fiaskoene til myndigheter og politikk som et hele, og tilveiebrakt midlene til å skape en ny sivilisasjon:

«Det er en idé til en verden basert på deg, ikke en politisk struktur.»

Og enda så tidløse disse gjennombruddene var, må man, for å kunne verdsette deres fulle omfang, ta i betraktning tidens begivenheter og vendingen: «din rolle i en ny atomalder». Jordens nasjoner hadde trådt inn i en ny tidsalder av teknologiske fremskritt. For eksempel hadde Sovjetunionen 4. oktober 1957 sendt opp Sputnik, den første menneskeskapte satellitten som greide å gå i bane rundt jorden.

Jorden hadde offisielt gått inn i romalderen, hvorpå Ron kom med et synspunkt ut fra hele tidssporet:

«Romopera er igjen kommet til en planet vi lever på. Før betydde det alltid ødeleggelse.

Kanskje det kan eksistere en menneskelig verden denne gangen, på grunn av våre anstrengelser.»

Og selv om bare scientologene kan ha forstått saken i forhold til det storslåtte dramaet på hele tidssporet, var det ingen som gikk glipp av den underliggende bekymringen om «ødeleggelse». Når alt kom til alt, var det midt i den kalde krigen – en krig om ideologi som på den ene siden sa at «individet er ingenting» (kommunismen), og på den andre siden forkynte intet mindre enn «individuell frihet» (demokratiet). Noe som forklarer hvorfor den første kommunistiske satellitten rystet en hel nasjon – USA – og økte spenningsnivået i verden ytterligere.

Men som en direkte respons på planetens destruktive krefter hadde det skjedd en langt større teknologisk fremgang på LRH-fronten. Strålingsundersøkelsene hans hadde resultert i nye prosesser (CCH-ene) for å knekke enhver case. Dette hadde i sin tur resultert i nye treningsdriller (TR-er) som revolusjonerte auditering.

Etter sin kunngjøring på Frihetskongressen gikk han i gang med å trene auditører på Det 18. amerikanske avanserte kliniske kurset (ACC-et) for å få nyvinningene ut overalt. Dette markerte slutten på en periode med leting etter løsninger som kunne gå inn lavere på gradienten med hensyn til Menneskets nåværende tilstand:

«Jeg fortalte Det 18. ACC-et: ’Jeg er ferdig med å forske nedover. All ytterligere forskning i HGC-et vil bestå i å gå oppover.’ Jeg gikk oppover raskere enn jeg hadde trodd jeg ville. Jeg har nå lært auditørene i Washington og akademi-instruktørene hvordan man skal gå hele veien oppover.»

Sett det hele sammen, og du får hva Ron brakte til denne Kongressen. Et gjennombrudd angående «mentale inntrykksbilder» som var så viktig at Ron sa at det burde skrives på gullpapir. Noe som igjen åpnet døren for Clear-prosedyren.Og alt sammen ble favnet av ordet «evne» og metodene til å «overleve på Tredjedynamikken».Fra parolene om «formål» og «ansvar» til program etter program uttrykkelig rettet mot å samle andre om en sak, og fra den legendariske kunngjøringen av anatomien i kontroll, «Start, Endre og Stopp,» til selve definisjonen på «Opererende Thetan» – alt dette finnes her.

Og hva den Sputniken angikk?Da Ron åpnet Kongressen om evner den 29. desember foran et rekordhøyt antall fremmøte på det berømte Shoreham Hotel, gjorde han det ved å sende opp sin egen «Ffftnik», som freste opp til toppen av scenen og eksploderte som planlagt med et regn av bordtennisballer. Humoren var berettiget. Når alt kom til alt, var dette synspunktet som Ron nå hadde beveget Scientologi til: En meter bak samfunnets hode.

« Congress Lectures