Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Scientologi og tradisjon

Scientologi og tradisjon

Scientologi og tradisjon

I et foredrag med en enorm rekkevidde fastslår Ron at Scientologi fortsetter de tradisjonene som har skapt denne planetens og dette universets store sivilisasjoner, og oppfyller deres fineste og eldste ambisjoner. Og fordi nettopp disse ambisjonene finnes i alle menneskers hjerte, vil en velformulert kommunikasjon av Scientologis oppdagelser, formål og bruk oppnå en øyeblikkelig enighet og støtte. Her er en teknologi om hvordan man kommuniserer Scientologi, som ikke bare er uunnværlig for disseminering, men som meget vel kan komme til å avgjøre den grunnleggende oppbygningen i fremtidige sivilisasjoner.

Les mer
kjøpe:
$15 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 1

Mer om Scientologi og tradisjon

Vi har gjort fremskritt når det gjelder hvordan man oppnår mål som Mennesket har hatt like lenge som det har vært Menneske. Og det som det har betraktet som godt, og det som det har betraktet som ønskverdig innenfor området filosofi, har vi teknisk sett oppnådd – og det er det gjennombruddet som vi har gjort.L. Ron Hubbard

På slutten av attenhundretallet trengte et emne som var ukjent med århundrenes tradisjon, seg inn i filosofiene og de mentale vitenskapene. Denne inntrengeren snudde opp ned på skikker og sedvaner som lenge hadde vært etablert og som underviste i en streben etter og formuleringen av sannhet. Dette emnet hevdet at kunnskap om Mennesket ikke skulle brukes til å forbedre dets sterke sider, men til å utnytte dets svakheter. Og etter hvert som tiårene gikk, erstattet manipulerende kontrollmekanismer den tradisjonelle læren.

I et foredrag med en enorm rekkevidde, fastslår Ron at mens en invalidering av en sivilisasjons skikker vil føre til dens undergang, har Scientologi arvet den tradisjonelle filosofiske holdningen. For Scientologi fortsetter de tradisjonene som har skapt denne planetens og dette universets store sivilisasjoner, idet den bygger på dem og oppfyller deres fineste og eldste ambisjoner. Og fordi nettopp disse ambisjonene finnes i alle menneskers hjerte, vil en velformulert kommunikasjon av Scientologis oppdagelser, formål og bruk oppnå en øyeblikkelig enighet og støtte.

Med dette for øyet gir Ron en omfattende, 360-graders redegjørelse for hvordan grunnelementene i Scientologi henger sammen med skikker, vaner, politikk, lover og tradisjoner som utgjør strukturen i en kultur. Her er en teknologi om hvordan man kommuniserer Scientologi, som ikke bare er uunnværlig for disseminering, men som meget vel kan komme til å avgjøre den grunnleggende oppbygningen i fremtidige sivilisasjoner.

« The Classic Lectures for Veteran Scientologists