Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det gylne daggry: Kveldsforedragene fra Phoenix

Det gylne daggry: Kveldsforedragene fra Phoenix

Det gylne daggry: Kveldsforedragene fra Phoenix

Her er en serie med publikumsforedrag som er fullstendig unik – hvert foredrag ble fulgt av en times Gruppeprosessing, laget spesielt for de som nylig har blitt interessert i Scientologi.

I dag står hver og en av dem for noe legendarisk, de er plukket ut fra en serie med kveldsforedrag som ble holdt i Phoenix, Arizona, fra 1954 til tidlig i 1955. De ble annonsert for på forhånd, med invitasjoner disseminert vidt og bredt til det allmenne publikum, og på programmet for kvelden sto det ett enkelt foredrag den første timen, etterfulgt av en ny time med gruppeprosessing – alt levert av Ron personlig.

Disse seriene står i dag som hans brede kunngjøring om emnet og oppdagelsene i Scientologi – et omfattende overblikk over grunnprinsippene og hovedbestanddelene, og deres anvendelse for individet, familien, gruppen og verden. Å ja, Ron hadde som intensjon at disse foredragene og gruppeprosessingsessionene skulle introdusere folk for Scientologi, og spesifikt rettet mot at de ble distribuert til individuelle auditører, grupper og organisasjoner, til deres disposisjon.

Her da, er ikke bare en publikums foredragsserie som enhver annen, her er et middel til å få frem en ny sivilisasjons gylne daggry.

Les mer
kjøpe:
$300 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 26

Mer om

Det gylne daggry: Kveldsforedragene fra Phoenix

Frelsen man har håpet på i disse siste to tusen årene, er her. Du får høre det i dette avsnittet. Og det er sant.

Den har ikke kommet med trompetstøt eller flammers bluss og gnistring. Den har kommet stille inn i postkassen din, og du er slett ikke sikker på om du bør tro det. L. Ron Hubbard

Stedet var Phoenix, Arizona, året var 1954, og med intet mindre enn et tilbud om udødelighet, sendte Ron ut en Invitasjon til frihet som helt bokstavelig markerte begynnelsen på et gyllent daggry.

Etter å ha gått fremover fra Dianetikk og Bok En i 1950, hadde bruken av disse oppdagelsene i tilintetgjørelsen av det reaktive sinnet, i sin tur ført til et gjennombrudd av enda større betydning: Isoleringen, beskrivelsen og håndteringen av menneskeånden og starten på Scientologi. Men selv om oppdagelsen av menneskeånden hadde funnet sted to år tidligere, i 1952, hadde ikke allmennheten noen idé om det i 1954 – noe Ron fullstendig hadde hatt til hensikt. Frem til nå.

Mer spesifikt kunne den hele og fulle beskrivelsen av hva Ron hadde oppnådd, oppsummeres med ett enkelt ord: Eksteriorisering.Og med oppnåelsen av dette for seg selv og andre, hadde Ron umiddelbart satt seg fore å oppnå det neste, mest avgjørende målet: å utvikle teknikker og prosesser som kunne brukes av hver eneste auditør til så å hjelpe alle med å oppnå denne ultimate friheten. Derfor, selv om Ron i løpet av de to foregående årene hadde instruert intet mindre enn 7 Avanserte kliniske kurs for å utdanne de dyktigste auditørene, der han holdt mer enn 450 foredrag, hadde alt dette blitt gitt til noen få utvalgte som en forberedelse for det han nå kunne legge frem. For med denne teknologien finpusset og systematisert – nøyaktige prosesser som skulle brukes i en eksakt rekkefølge for å få et eksakt og ufravikelig resultat – var Ron nå klar til å gi den til planeten som helhet.

Med det som nå var oppnådd, hadde Scientologi bestemt gått inn på religionens område, fordi den var i stand til å virkeliggjøre de drømmene Mennesket hadde håpet på og søkt etter siden tidenes begynnelse. Og i dette lå bakgrunnen for en ny utgivelse som nå ble sendt ut fra Rons hovedkvarter i Phoenix, Arizona. Slik det passet seg hadde den tittelen «Det gylne daggry», og omfattet artikler av LRH om «Scientologikirken», «Kirkens trosbekjennelse», «Hva er Scientologi?», «Hvordan en Gruppesession er» og øvelser til å «hjelpe vennene dine» – spesifikt, auditeringsassister. Men det Ron tilbød var mer enn informasjon. Det var snarere en invitasjon til en introduksjon til Scientologi av L. Ron Hubbard selv.

Og dermed begynte en rekke med ukentlige foredrag, på onsdagskveldene for å være nøyaktig, som startet på høsten 1954. De begynte i Scientologikirken på 403 East Roosevelt, men etterspørselen ble snart så stor at Ron deretter holdt foredrag i auditoriet på Monroe-skolen på 215 North 7th Street. Selv om det disse deltagerne opplevde var enestående i deres liv, er den tidløse naturen til det Ron presenterte ikke mindre usedvanlig i dag.

Med hensyn til hvordan det foregikk, omfattet formatet en times foredrag som gav et grunnelement i Dianetikk og Scientologi, og hvert foredrag ble deretter fulgt av en times Gruppeprosessing – alt gitt personlig av Ron. Og selv om dette programmet kan ha vært beregnet på dem som nettopp hadde blitt interessert i Scientologi, fantes det her Gruppeprosessingsessioner hentet direkte fra de mest avanserte prosessene han hadde utviklet for å oppnå eksteriorisering og evner som eksterior. Derfor er dette en foredragsserie for publikum uten sidestykke, med de to trinnene med foredrag og Gruppeprosessing som både gav en introduksjon på grunnivå og avansert gruppeclearing.

På den annen side, det Ron la frem i disse første publikumsforedragene siden 1950, står i dag som tidløse klassikere – «Mirakler», «Scientologi og evne» og «Om andredynamikken» for bare å nevne en håndfull av den store rekkevidden av titler. På samme måte ble LRH-data som umiddelbart gjenkjennes av både scientologer og ikke-scientologer, bredt offentliggjort for første gang i disse publikumsforedragene. Et godt eksempel er Rons berømte beskrivelse av å «være der» og «kommunisere» som de eneste to «forbrytelsene» dette universet straffer. Og videre derfra, hvor Ron gav en omfattende gjennomgang av Dianetikk og Scientologi med hele foredrag om grunnelementer og anvendelse av Scientologi-løsninger i samfunnet: «Affinitets-, realitets- og kommunikasjonstrekanten» og «De åtte dynamikkene». Han tok til og med opp et individuelt og sosialt problem som var vanlig både da og nå: «Alkoholisme». Hva angår Gruppeprosessingsessionene, var de hentet direkte fra Skapelsen av menneskelige evner, og selv ikke de mest alvorlige kunne holde masken da Ron gav auditeringskommandoen: «Begynn å le.»

Og likevel, med alle disse foredragene som ble holdt, utviklet det seg en enda større historie: Ron satte den fremtidige kursen for Scientologi med selve formelen for å skape en ny sivilisasjon:

«En gruppe slik som scientologer og Dianetikk-utøvere som arbeider i et samfunn, kunne derfor, ganske enkelt ved å påpeke for et samfunn – ikke ved å gjøre noe annet, forstår dere, ikke noen prosessing eller noe slikt – men ved ganske enkelt å påpeke for et samfunn at frihet kan eksistere og faktisk eksisterer, kunne de sannsynligvis skape en gullalder for et folk utelukkende gjennom denne handlingen, hvis de konsekvent og kontinuerlig gjorde dette.»

For å oppnå akkurat disse målene presenterte Ron en fullstendig samling av gjennombrudd:

 • Deltagelse – hvordan det fysiske velværet til en person er så godt som han kan delta i livet
 • Spill – hvordan spill er en aktivitet som ett eller flere individer engasjerer seg i for å opprettholde sin interesse i kommunikasjon i livet
 • Omgivelsene – hvordan Mennesket gjør fremskritt når det tilpasser omgivelsene til seg selv, ikke omvendt
 • Suksess – hvordan den oppstår når en person kan se seg omkring og se hva som må gjøres, hva som må bøtes på, hva som er faktisk og så gjør noe med det
 • Dianetikk og Scientologi – historien om deres utvikling
 • Realitet – individets realitet på forskjellige nivåer av Toneskalaen, og hvorfor et individ på apati bare vil se klart de tingene som er apatisk
 • Familien – hvorfor Andredynamikken har størst innflytelse over individet i dag
 • Auditering – hvordan auditørens oppgave er å bringe personen opp til der han i noen grad kan være en spiller
 • Sinnet – hvorfor romantikken og eventyret i Dianetikk og Scientologi faktisk befinner seg i auditørens domene
 • Gruppeauditering – den øker ens bevissthet om omgivelsene og ens kommunikasjon
 • Rom og Energi – med mindre de blir forstått innenfor sin psykologiske referanseramme, vil fysikk aldri bli forstått
 • Vitenskap – de forskjellige vitenskapene som fysikk, kjemi og biologi mangler det vesentlige elementet liv
 • Visshet – de to typene
 • Spesialisering – hvis man hadde et folk som bestod av mennesker som uten frykt og uten noen betenkeligheter kunne være i forbindelse med en hvilken som helst del av tilværelsen, ville man ikke ha noen spesialister, men man ville ha en sivilisasjon

Når det gjelder hva Rons foredrag betydde for Phoenix-området, behøver man ikke å påpeke mer enn et raskt voksende felt, utvidelsen av Scientologis eiendommer til åtte bygninger og et auditorium viet til Rons foredrag – hvoretter de til og med vokste ut av disse fasilitetene, noe som igjen førte til etableringen av Founding Church i nasjonens hovedstad.

Med hensyn til hva de betyr for scientologer i dag, er dette LRHs publikumsforedrag og Gruppeprosessingsessioner hentet fra de høyeste nivåene, og som likevel gir dataene og fremgangsmåtene for å skape det gylne daggryet til en ny sivilisasjon.

« Introductory Lectures