Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Spill

Spill

Spill

Hva er livet?Det var det sentrale spørsmålet L. Ron Hubbard stilte da han gikk i gang med å oppklare den menneskelige tilværelses gåte. Han kom frem til en fullstendig forbløffende oppdagelse – en som plutselig klargjorde alle livets forskjellige fenomener: Livet er et spill.Her får du ikke bare kunnskapen du trenger for å spille og vinne i et spill du selv velger – du får vite hvordan du hjelper andre med å spille et bedre spill i tillegg.

Les mer
kjøpe:
$15 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 1

Videoer

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_game_title

Mer om Spill

Hva er et spill? Et spill er en aktivitet som en eller flere personer deltar i for å opprettholde sin interesse for kommunikasjon i livet.L. Ron Hubbard

Hva er livet?

Det var det sentrale spørsmålet Hubbard stilte da han gikk i gang med å oppklare den menneskelige tilværelses gåte. Etter å ha undersøkt alle aspektene og elementene ved tilværelsen, kom han frem til en fullstendig forbløffende oppdagelse – en som plutselig klargjorde alle livets forskjellige fenomener:

Livet er et spill.

I dette foredraget forklarer Ron hvorfor livet best kan forstås ved å sammenligne det med et spill. Deretter definerer han både forutsetningene for og tilstandene i livet, idet han viser at det følger reglene for ethvert spill. For uansett hva, hvor eller hvordan en person spiller tilværelsens spill – og uansett om han har samtykket i å spille – er disse reglene alltid de samme. Og med det Ron fremlegger her, tilveiebringer han en fullstendig ny forståelse av alt som utgjør menneskers atferd. Her får du ikke bare kunnskapen du trenger for å spille og vinne i et spill du selv velger – du får vite hvordan du hjelper andre med å spille et bedre spill i tillegg.

« The Classics