Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Den første internasjonale kongressen for Dianetikk-utøvere og scientologer

Den første internasjonale kongressen for Dianetikk-utøvere og scientologer

Den første internasjonale kongressen for Dianetikk-utøvere og scientologer

Et brev fra Ron beskrev hvordan teknologien hadde nådd et mirakelpreget nivå: «Jeg kan knekke en virkelig krevende case på maksimalt 20 eller 25 timer – forandre den totalt. Og jeg kan forandre en kronisk somatikk på en halv time. Jeg kan få vanføre barn til å gå på et par minutter.» Ron hadde ikke bare løst menneskelig aberrasjon og psykosomatisk sykdom, han hadde demonstrert ethvert individs sanne natur som et åndelig vesen. Etter at Ron hadde oppdaget et vesens fulle potensial som Opererende Thetan i Philadelphia doctorate-kurset, Scientologi 8–8008 og Faktorene, satte han seg nå fore å kodifisere auditeringsteknikker, skrive lærebøker og trene auditører. Nesten 400 delegater samlet seg i Philadelphia, hvor Ron fortalte dem at han nå hadde verktøyet man trengte for å bygge en ny sivilisasjon. Derfor understreket han organisatorisk handling og samarbeid, listet opp funksjonene en scientolog bør fremme i samfunnet og som – gjennom handling – besvarer spørsmålet «Hva er en scientolog?» Her er en Kongress som samtidig strekker seg over Rons forskning fra eksterioriseringsteknikkene i SOP 8 og gir et middel til å bringe en human sivilisasjon til Mennesket.

Les mer
kjøpe:
$200 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 15

Mer om Den første internasjonale kongressen for Dianetikk-utøvere og scientologer

Jeg kan knekke en virkelig krevende case på maksimalt 20 eller 25 timer – forandre den totalt – og jeg kan forandre en kronisk somatikk på en halv time. Jeg kan få vanføre barn til å gå på et par minutter. L. Ron Hubbard

Dette skrev L. Ron Hubbard sommeren 1953 fra Sevilla i Spania.

I de tre stormfulle årene siden utgivelsen av Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet hadde teknologien utviklet seg til et mirakuløst nivå. Ron hadde løst problemet med menneskelig aberrasjon og psykosomatisk sykdom. Men ikke bare dette, han hadde også for første gang demonstrert med sikkerhet det Mennesket bare hadde spekulert over og håpet på: den sanne naturen til enhver person som et åndelig vesen.

Etter å ha oppdaget og kartlagt et vesens fulle potensial som Opererende Thetan i Philadelphia Doctorate­kurset, Scientologi 8–8008 og Faktorene, stod Ron nå overfor oppgaven å gjøre dette potensialet til virkelighet. Auditeringsteknikker måtte systematiseres, bøker måtte skrives og materialer til å trene auditører måtte settes sammen. Derfor gikk Ron i gang, i Europa, med å utarbeide de nødvendige undervisningsplanene og tekstene.

Da han vendte tilbake til USA i slutten av september, samlet nesten 400 deltakere seg i Philadelphia til Den første internasjonale kongressen for Dianetikk-utøvere og scientologer.I løpet av fem dager med foredrag, seminarer og møter fikk de ikke bare en oversikt over forskningen helt fra de tidligste dagene, men også over utviklingen av Dianetikk og Scientologi i samfunnet:

«Dens virkelige bedrift ligger i anvendelsen og bruken av den som et redskap som Menneskets kultur kan utvikles med fra det rene barbariet som det nå opplever, der det kan løftes fra et nivå av krig og hungersnød og pest med korrupte domstoler, med rovgriske regjeringer, skinnhellige religioner og rått barbari i hundre tusentalls forkledninger.»

Ikke desto mindre, som Ron fortsatte:

«Her på jorden finnes det en mulighet for å bygge opp en sivilisasjon som jorden ikke tidligere har hatt. Man har fått et redskap som dette kan gjøres med. Anvendelsen av dette redskapet, ikke oppfinnelsen av det, er målet. Det at man har lykkes med å utforme redskapet, betyr ikke at jobben er fullført.»

For at dette målet skulle realiseres, understreket Ron nødvendigheten av smidige organisasjonsmessige handlinger og samarbeid. Han listet opp de funksjonene som enhver scientolog burde fremme i samfunnet, funksjoner som gjennom handling besvarte spørsmålet: «Hva er en scientolog?»

Denne Kongressen spenner derfor over hele omfanget av Rons forskning, fra teknikker som eksterioriserer et vesen som gitt i Standard Operasjonsprosedyre 8 (SOP 8), til metodene en scientolog kan bruke for å bibringe samfunnet de finere egenskapene som samarbeid, kjærlighet, godhet, barmhjertighet og rettferdighet.

« Congress Lectures