Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Kontroll av hysteri

Kontroll av hysteri

Kontroll av hysteri

Siden de første atomvåpnene ble utplassert, har mennesker overalt levd med muligheten for at alt de har kjært kunne bli tilintetgjort. For mange er det eneste forsvaret et håp om at det aldri vil skje. Etter hvert som antallet land med atom- og kjernevåpen har steget, er det likevel sannsynlig at handling vil vise seg å være et langt sterkere avskrekkende våpen enn håp. Og i et budskap av meget presserende karakter viser L. Ron Hubbard hvordan man kan løse problemet vet å ta fatt ved roten.

Les mer
kjøpe:
$15 USD
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 1

Videoer

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_hysteria_title

Mer om Kontroll av hysteri

Mennesket med teknologiene våre, kan være og kan fås til å bli mer sivilisert enn det er, lykkeligere enn det er, mer i stand til å gjøre fremskritt enn det har vært.L. Ron Hubbard

Siden de første atomvåpnene ble utplassert, har mennesker overalt levd med muligheten for at alt de har kjært – deres liv, deres familier, deres karrierer og til og med mennesket som art – kunne bli tilintetgjort i løpet av et par øyeblikk med ødeleggelse. Slike konsekvenser ville være så overveldende at for mange er det eneste forsvaret et håp om at det aldri vil skje.

Etter hvert som antallet land med atom- og kjernevåpen har steget, og et internasjonalt svart marked aktivt handler med kjernefysiske materialer, er det likevel sannsynlig at handling vil vise seg å være et langt sterkere avskrekkende våpen enn håp. For å være effektiv ville denne handlingen være nødt til å rette seg mot den virkelige farekilden. Ligger den i de moderne våpnenes fryktelige ødeleggelseskraft? Er faren de skadelige virkningene av stråling som ville spre seg over kontinentene? Eller ligger den faktiske årsaken et annet sted?

I et ytterst presserende budskap besvarer Ron disse spørsmålene, men viser også hvordan selve kjernen i situasjonen kan løses. For den mest fundamentale faren av alle ligger ikke i selve våpnene, men i den brutaliteten som ville drive mennesker til å sikte dem inn mot sine medmennesker. For å hjelpe både individer og regjeringer til ikke bare å opprettholde stabilitet, men til å beseire deres virkelige fiender – sykdom, elementene og Menneskets egen ufornuft – startet Hubbard et humanitært program som er vitalt for alle. Bredt anvendt kunne det heve Mennesket til et forståelsesnivå som er høyt nok til at folk kunne leve sine liv ikke bare uten krig og frykten for krig, men frie fra selve muligheten for at en krig noensinne kunne inntreffe igjen.

« The Classics