Sinnets maskineri

SE PÅ INNSIDEN >>
SINNETS MASKINERI
av L. Ron Hubbard
Cd
PRIS $15.00
gratis forsendelse
Antall   


TILFØY TIL BESTILLINGEN >>
SPRÅKVALG:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


VIDEO-UTDRAG

SYNOPSIS

Hva skjer når noen setter et helt tanke- og handlingsområde «på automatikk»? Eller hele ens liv? Dette foredraget omhandler disse mentale mekanismene som undergraver en persons beslutningsevne, og hvordan de kan gjenkjennes i en selv og i andre. Dette er en avgjørende evne. For akkurat som en virkelig maskin kan begynne å gå uten kontroll, kan de mentale mekanismene også gjøre det. Heldigvis kan man oppnå kontroll over sinnets «maskineri» og faktisk ta kontroll over sitt eget liv.

FULL BESKRIVELSE

Hvis du skulle få litt liv tilbake i samfunnet, hvis du skulle sette samfunnet sammen igjen slik at det hadde et ønske om å overleve, hvis du ville gjøre livet lite grann bedre, så ville du faktisk bare behøve å gi Mennesket lite grann mer kontroll over handlingene og reaksjonene sine.L. Ron Hubbard

Alle utfører vi visse rutineoppgaver automatisk. Å kjøre en bil ville være veldig klønete hvis man måtte tenke på hver eneste lille bevegelse hver gang. Men hva skjer når noen setter et helt tanke- og handlingsområde «på automatikk»? Ens utdannelse for eksempel? Eller ens arbeid? Eller hele ens liv?

Her er svarene, og de åpner for et helt nytt perspektiv på sinnet. I den grad en person har trukket seg tilbake fra å delta i et område av livet, erstatter han seg selv med automatiske mentale mekanismer. Dette foredraget omhandler disse mentale mekanismene, samt nøyaktig hvordan de undergraver en persons beslutningsevne. Med sikte på å gi personen den beslutningsevnen tilbake, beskriver Ron i detalj hvordan de kan gjenkjennes i en persons tanker, handlinger og samtale, og dermed oppdages både i en selv og i andre. Dette er en avgjørende evne. For akkurat som en virkelig maskin kan frigjøre seg fra sin operatør og begynne å gå uten kontroll, kan de mentale mekanismene også gjøre det. Når det skjer – pass på! For ved å kontrollere hele adferdsmønstre, kan «maskinene» faktisk frata en person evnen til å tenke og handle selvstendig, uten at han engang fatter mistanke.

Heldigvis finnes det et botemiddel, og det ligger i hva Ron kaller «den helt sentrale splinten i tilværelsen», som hvert eneste levende vesen innehar, og som ingen mentale mekanismer kan motstå. Dermed kan man oppnå kontroll over sinnets maskineri, og ved å gjøre det, faktisk ta kontroll over sitt eget liv.

Sinnets maskineri
PRIS $15.00
gratis forsendelse
Antall   

TILFØY TIL BESTILLINGEN >>
VIDEO-UTDRAG
Din pris $15.00
gratis forsendelse
Antall    
Tilføy til bestillingen >>