Historien om Clearing

SE PÅ INNSIDEN >>
HISTORIEN OM CLEARING
av L. Ron Hubbard
Cd
PRIS $15.00
gratis forsendelse
Antall   


TILFØY TIL BESTILLINGEN >>
SPRÅKVALG:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


VIDEO-UTDRAG

SYNOPSIS

Detaljene i en historie som ikke fortelles noe annet sted handler om alltid å observere og spørre, alltid granske menneskets kunnskap for å finne svar om sinnet, ånden og livet, og – når man ikke finner det man leter etter – å begi seg inn i helt ukjent territorium. For dette er den veien Ron gikk for å knekke den eldgamle gåten om Mennesket og frigjøre det fra de omgivende skyer av smertefulle opplevelser. Her er da beskrivelsen av den seieren og den historiske oppnåelsen av en tilstand som aldri tidligere har vært kjent i dette universet – en tilstand kalt Clear.

FULL BESKRIVELSE

Ruten vår var å oppnå en observasjonsplattform som et menneske kunne observere fra og ut fra disse observasjonene bestemme seg selv. Og den observasjonsplattformen er det vi kaller Clear.L. Ron Hubbard

Detaljene i en historie som ikke fortelles noe annet sted handler om alltid å observere og spørre, alltid granske menneskets kunnskap for å finne svar om sinnet, ånden og livet, og – når man ikke finner det man leter etter – å begi seg inn i helt ukjent territorium. For her er veien Ron fulgte for å løse den eldgamle gåten om Mennesket og å frigjøre det fra tåken av smertefulle opplevelser som omgir det.

Det er en historie som begynner med at han fordypet seg i et svært åndelig, svært tradisjonelt Asia, der han blant mange lærde møtte og ble venner med den siste av de store magikerne. Hans forgjengere tjente ved den mongolske keiseren, Kublai Khans hoff. Til tross for prestasjoner som vitnet om bemerkelsesverdige krefter, var dette et land der visdom ble ansett som ukrenkelig – så ukrenkelig at disse hellige orientalske mennene faktisk avslo å bruke sine betydelige evner til å løse de virkelige og presserende problemene i livet. Da Ron vendte tilbake til USA, møtte han den vestlige akademiske verdenen som representerte en fullstendig annerledes, men på en tydelig kontrastfylt måte, en like upraktisk verden. Dominert av naturvitenskapsmenn og utelukkende konsentrerte om vekselvirkningen mellom materie, energi og rom, var det en verden der ånden ikke utgjorde noen del av ligningen.

Da Ron innså at svarene ikke lå i noen av disse uforenelige retningene, gikk han i gang med den farefulle letingen etter en måte å frigjøre individet på fra de barrierene som hindrer det i å bli lykkelig. Og da han innså at Mennesket både er et åndelig og materielt vesen, kom han frem til den epokegjørende oppdagelsen som alt annet fulgte etter. Når han forteller om de fortløpende milepælene underveis i forskningen, er det som dukker frem det enorme omfanget av en usedvanlig seier – en seier som gagner hele menneskeheten.

Her er da beskrivelsen av den seieren, og den historiske oppnåelsen av en tilstand som aldri tidligere har vært kjent i dette universet – en tilstand kalt Clear.

Historien om Clearing
PRIS $15.00
gratis forsendelse
Antall   

TILFØY TIL BESTILLINGEN >>
VIDEO-UTDRAG
Din pris $15.00
gratis forsendelse
Antall    
Tilføy til bestillingen >>