Mekkaet Dynamikkene

SE PÅ INNSIDEN >>
MEKKAET DYNAMIKKENE
av L. Ron Hubbard
Cd
PRIS $15.00
gratis forsendelse
Antall   


TILFØY TIL BESTILLINGEN >>
SPRÅKVALG:
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית),...
Castilian (Español (España)), Chinese Traditional (中文 (台灣)), Danish (Dansk), Dutch (Nederlands), English (English), French (Français), German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Hebrew (עברית), Hungarian (Magyar), Italian (Italiano), Japanese (日本語), Norwegian (Norsk), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swedish (Svenska)


VIDEO-UTDRAG

SYNOPSIS

Etter å ha undersøkt livets helhet i dets mangfoldighet og kompleksitet, isolerte Ron en fellesnevner for alle levende ting – Tilværelsens dynamiske prinsipp: Overlev! Hvordan gjaldt da overlevelse for Mennesket og dets daglige tilværelse? Ved å undersøke den fulle bredden og omfanget av dets aktiviteter i lys av denne oppdagelsen, kom all den uendelig skiftende atferden til mennesker på linje og falt på plass. Som Ron oppdaget, deler Tilværelsens dynamiske prinsipp seg faktisk opp i åtte separate, men gjensidig avhengige drivkrefter i retning av overlevelse: De åtte dynamikkene.Dette er følgelig ikke kun livsvisdom. Dette er livet.

FULL BESKRIVELSE

Det finnes noe som kalles dynamikkene. En dynamikk er en trang i retning av overlevelse. Og det finnes åtte av disse dynamikkene. L. Ron Hubbard

Hva motiverer liv? Hva motiverer Mennesket? Dette var spørsmålene som Ron stilte da han lette etter svar som fungerte på problemene til både individet og samfunnet.

Etter å ha undersøkt livets helhet i dets mangfoldighet og kompleksitet, isolerte han en fellesnevner for alle levende ting – Tilværelsens dynamiske prinsipp: Overlev! Her var et avgjørende gjennombrudd i Menneskets forståelse av Mennesket. For selv om «alle vet» at livsformer overlever, var det en splitter ny oppdagelse at overlevelse var deres eneste drivkraft.

Hvordan gjaldt da overlevelse for Mennesket og dets daglige tilværelse? Ved å undersøke den fulle bredden og omfanget av dets aktiviteter i lys av denne oppdagelsen, kom all den uendelig skiftende atferden til mennesker på linje og falt på plass.

Som Ron oppdaget, deler Tilværelsens dynamiske prinsipp seg faktisk opp i ikke mindre enn åtte separate, men gjensidig avhengige drivkrefter i retning av overlevelse: Et individ overlever for seg selv (1); for familien og fremtidige generasjoner (2); for gruppen (3); for menneskeheten (4); for alle livsorganismer, inkludert dyre- og planteriket (5); for det fysiske universets materie, energi, rom og tid (6); som eller for ånden (7); og fra og for uendeligheten (8).

Og hva mer er, som Ron avslører i dette foredraget, så gjensidig avhengige er disse dynamikkene, at det å unnlate å fungere langs hvilken som helst av disse dynamikkene, kan dra ned resten av dem mens, på lignende måte, det å konsentrere seg om én enkelt dynamikk vil også skade de andre. Men en forståelse, og følgelig balanse, mellom alle De åtte dynamikkene gir veien til å vinne den varige suksessen og lykken som er selve essensen i overlevelse – for en selv, ens familie, ens medmennesker og, ganske visst, hele sivilisasjonen.

Dette er følgelig ikke kun livsvisdom. Dette er livet.

Mekkaet Dynamikkene
PRIS $15.00
gratis forsendelse
Antall   

TILFØY TIL BESTILLINGEN >>
VIDEO-UTDRAG
Din pris $15.00
gratis forsendelse
Antall    
Tilføy til bestillingen >>